måndag 31 augusti 2020

Månadsuppdatering augusti 2020

Månadsuppdateringen är inte det mest intressanta för andra att läsa och många andra bloggare har den inte ens med. För mig är det dock en viktig dagboksanteckning som jag tänker fortsätta skriva.

Nu är man tillbaka i den vanliga jobblunken igen efter semestern. Faktiskt känns det som jag har lite mer energi än vanligt just nu vilket bland annat lett till 9 blogginlägg förutom de vanliga månadsuppdateringarna. Även jobbet har fått sitt av denna energin som jag är lite oklar över var den kommer ifrån. Kanske att jag börjar se min ekonomiska frihet närma sig?


Portföljvärdet

Månaden avslutas till 1.650.706 efter att ha fallit sista veckan. Att den faller innan månadsskiftet har jag skrivit ett antal månadsuppdateringar nu känns det som...
Portföljvärdet ökar ändå från föregående månad med 52.493 kr (+3,28%) inklusive lönesparande eller ökar 29.693 kr (+1,86%) exklusive lönesparande. 

4 månader kvar av året och ca 70.000 kvar till portföljvärdet 31/12. Det kan gå, men jag behöver lite hjälp av börsen då sparandet "bara" blir ca 40.000 kr. 

Jag använder mig av belåning vilket gör min portfölj mer volatil än för de som kör utan belåning. I grafen visas bara mina egna pengar.

Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Frihetskvoten är en kvot som kan förbättras genom att utdelningarna (täljaren) ökar och/eller utgifterna (nämnaren) minskar.

Fram till och med februari 2019 ser det bra ut men i mars gör jag ett uttag och köper en bil till pappa för 150.000 kr och frihetskvoten faller hårt. Efter detta nästan längtar jag till mars 2020 när denna utgift ska falla bort.

Den gör det och allt är frid och fröjd tills månaden efter när Coronan slår stenhårt mot utdelningarna vilket igen gör att frihetskvoten kraschar. 
Utgifterna ligger stabilt på runt 14.000 kr/mån och är väl någon tusenlapp för hög, men den avgörande anledningen till den svaga frihetskvoten är så klart att utdelningarna är i det närmaste halverade. Det blir alltså ingen frihetskvot på 50-60% innan utdelningarna tar fart igen, förhoppningsvis till våren.

Utdelningar

Efter alla inställda, oklara, uppskjutna eller sänkta utdelningar p g a Coronan kommer utdelningarna på rullande 12 månader troligen att stabiliseras kring knappt 4.000 kr/mån resten av året.

Bland annat eftersom svenska bolag var de som i störst grad ställt in utdelningarna har jag bestämt mig för att nyinvestera mest utomlands i fortsättningen, vilket jag skrev ett uppmärksammat inlägg om denna månad. Idag är de svenska företagen 84% av portöljen men på sikt ska jag ner till kanske 50%. För att göra det enkelt för mig köper jag europeiska utdelande ETF:er medan jag i USA även i fortsättningen köper enskilda aktier.

Alla prognoser därefter är skrotade och för nästa år har jag ingen aning.

Precis som förra månaden blev utdelningarna (1.443 kr) högre än motsvarande månad förra året (908 kr). Detta beror på en medveten satsning att jämna ut utdelningarna under året.

Inkomster & Sparande

Denna månad blev det med 27.142 kr netto lite mer än en vanlig lön vilket beror någon enstaka semesterdag. Årets lönejustering är uppskjuten p g a Coronan, men jag hoppas inte på så mycket. Faktiskt är jag mer orolig för att bli påtvingad en deltid om ca 80% och medföljande lönesänkning eller t o m bli uppsagd, vilket jag skrev om här.

Löneinkomst: 27.142 kr
Utdelningar: 1.443 kr
Sidoinkomst: 102 kr
Total inkomst: 28.687 kr

Lönesparande: 22.800 kr
Återinvesterade utdelningar: 1.443 kr
Sparande inkl utdelningar: 24.243 kr

Sparkvot inkl utdelningar: 84,5 %
Sparkvot exkl utdelningar: 83,7 %

Min bror är skyldig mig pengar och skulle betalt mig denna månad men det blev inte av. Medan jag trodde jag skulle få pengar satte jag över 22.800 kr vilket tog hårt på min lönekontobuffert. Följdaktligen blir nästa månads sparande mycket begränsat och månadens supersparkvot blir tyvärr  helt irrelevant (fast korrekt beräknad).
I mars 2019 köpte jag en bil till pappa för 150.000 kr med ett uttag (= kraftigt negativ sparkvot). Denna ramlade ur Sparkvoten på rullande 12 månader i mars och sedan dess ligger sparkvoten på en normalhög, men något låg nivå. Jag vill gärna att sparkvoten utan utdelning håller sig över 50% på rullande 12 mån. Nu är den 48,4% vilket är OK men det fattas lite till 50%.

söndag 30 augusti 2020

Önskvärt att jämna ut utdelningarna över året?

Tidigare plan

Tidigare hade jag tänkt leva på utdelningarna med ett års fördröjning. Jag menar då att om min plan går i lås om att första friåret blir 2025 så tar jag och plockar ut erhållna utdelningar från 2024 och sätter på ett sparkonto för konsumtion i 2025.

Fördelen är att jag vet vad jag har att röra mig med och har tid att göra justeringar på inkomst- eller kostnadssidan om det skulle behövas.

Nya planen

Nackdelen är att detta inte kommer gratis. 

Vi antar att mina utdelningar för år 2024 blir 180.000 kr (15.000 kr/mån), vilket är ungefär vad jag kommer att behöva när de kompletteras med tjänste- och privatpension.

Jag har numera en liten andel högutdelare och preferensaktier utan utdelningstillväxt så vi antar att utdelningstillväxten är 5%.

Utdelningarna från 2024 om 180.000 kr kommer nu att investeras till en utdelningsnivå på säg 4,5% i stället för att fonderas och sedan konsumeras.

Konsumtionsutrymme år 2025 från utdelningar blir alltså:
  1. Tidigare plan: 180.000 kr.
  2. Nya planen: 180.000 * 1,05 + 180.000 * 0,045 = 197.100 kr.
17.000 kr är en väldigt hög försäkringspremie för att ge en trygghet som jag inte är beredd att betala för. Inte nog med att 17.000 kr är mycket pengar det kan faktiskt vara så att den nya planen är vad jag behöver för att kunna bli fri 2025. Med den tidigare planen hade jag riskerat att kanske få jobba ett år ytterligare och detta är den riktiga vinsten med nya planen.

Men för andra kan det såklart vara tryggheten vara värt det och då tänker jag till exempel på barnfamiljer med bolån. Jag kommer att leva ensam i ett hus utan lån och med tjänste- och privatpension som kompletterande inkomst vilket gör det ganska lätt att justera utgifterna vid behov.

Jämna ut utdelningarna över året

Med nya planen från ovan finns incitament för att jämna ut utdelningarna över året. Det blir lite lättare att planera om inkomsten månad till månad är ungefär lika.

Nu under Corona-tiden har jag bestämt för att göra min portfölj mycket mindre beroende av SEK av 4 anledningar:
  • SEK-bolagen var mycket känsligare för politiska påtryckningar om att dra in utdelningar under Corona.
  • Världen är inte bara Sverige. I början tänkte jag dock att svenska utgifter ska ha svenska inkomster.
  • Utländska bolags utdelningar är inte så tungt förlagda i mars-maj som svenska, utan ligger fördelade jämt över året och delar dessutom oftast ut minst 4 gångar om året.
  • Många utländska bolag är mycket mer måna än svenska om att behålla en fin utdelningshistorik med utdelningar som ökar stadigt varje år.
Målet just nu är satt till 50% Sverige, 33% USA (och Kanada) och 17% Europa. Detta kommer att ta tid då jag inte kommer att sälja något i Sverige om jag inte får en bra företagsspecifik anledning. Idag har jag 84,5% Sverige, 11,5% USA och 4% Europa men innan Corona hade jag ungefär 92% Sverige och 8% USA.

Det som talar mot utländska innehav är att transaktionskostnaderna är högre och att man ofta får ligga ute med källskatt. Dessutom tycker jag det är lättare att hitta information om svenska företag.
I grafen visas erhållna utdelningar månadsvis för respektive månad under 2016-2020 (sep-dec 2020 är en prognos). April 2019 har egentligen oslagbara (?) 32.000 kr i utdelning men jag klippte av vid 20.000 kr för att diagrammet skulle bli hyggligt läsbart.

Man kan tydligt se att jag förstärkt höstens utdelningar i år. Med reservation för att det är Coronaåret 2020.

I år kommer jag för första gången att få utdelningar på minst 1.000 kr varje månad om jag bara köper en liten slatt decemberutdelare ytterligare. Nästa år går jag för minst 1.500 eller 2.000 kr.

Även med nya uttagsplanen finns möjlighet att fondera utdelningar från svenska högsäsongen för utdelningar mars-maj och sedan konsumera dessa juni-december. Då behövs bara en liten buffert för svaga utdelningsmånaderna januari och februari.

Hur tänker ni vad gäller:
  • Hur internationell er portfölj ska vara?
  • I vilka månader era utdelningar ligger?

onsdag 19 augusti 2020

Arbetsgivaren omorganiserar: har jag min plats kvar?

Bakgrund

Företaget med ca 30 anställda planerar en omorganisation i kulisserna och jag tror att sopkvasten kommer att gå på företaget i höst.

Bara för att jag har 8 års anställningstid så sitter jag inte säkert på arbetsplatsen. I vintras fick en med 10 års anställning kicken och för 2 år sedan en med 12 års anställningstid. Gemensamt för dessa är att det var av "personliga skäl".

Nu pratas det om att en ytterligare en med 12 års anställningstid sitter löst samt en med 5 års anställningstid. Angående mig så är det tyst (lite för tyst?) men jag fruktar att även jag kan sitta löst. 

Jag känner inte att jag har orken att leverera helt enligt chefens nya krav, vilket åtminstone delvis beror på att min arbetskapacitet sedan jag var utbränd inte är på topp. Mer troligt än en uppsägning är att jag blir erbjuden (tvingad till...) en deltid på kanske 80% vilket jag faktiskt kan leverera mina kärnuppgifter på, men inget extra. En deltidstjänst behöver inte vara fel utan kan faktiskt vara precis vad jag behöver för att få ökad energinivå och det kommer snart ett inlägg om det. Dessutom kan jag stämpla A-kassa upp till heltid under 60 veckor.

Troligen kommer jag att försöka klamra mig fast vid företaget och heltidstjänst så länge som möjligt. Varje månad med sparande från en heltidslön tar mig ett bra steg mot ekonomiskt fri när jag nu bara har 52 månader kvar till min planerade exit 2025-01-01. En deltidsmånad eller en A-kassemånad tar mig också mot ekonomiskt fri, men steget blir så mycket mindre och exit 2025-01-01 blir troligen inte att tänka på om de månaderna blir för många. Det är heller aldrig ett bra läge att som 50-åring bli arbetslös, särskilt nu i Corona-tider.


Worst-case-scenario

Worst-case-scenariot är att jag blir uppsagd på grund av personliga skäl med 4 månaders uppsägningstid. Efter en period (14 månader) med A-kassa och inkomstförsäkring del av perioden kan jag välja att gå med i Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti om jag inte har hittat något nytt jobb.

Senare delen av A-kasseperioden och jobb- och utvecklingsgarantin skulle ge mig 561 kr om dagen netto (mån-fre, 760 kr brutto). Om vi räknar med 22 ersättningsdagar per månad blir det 12.342 kr/mån netto vilket jag absolut skulle kunna klara mig på, men det skulle inte bli några överföringar till aktieportföljen. Men det skulle inte (och detta är intressant) heller bli några uttag från portföljen utan utdelningarna skulle fortsatt kunna växa med ökade aktieutdelningar via återinvesterade utdelningar och utdelningstillväxt. Jag skulle alltså komma i mål som ekonomiskt fri, men det skulle ta avsevärt längre tid.

Faktum är att jag även med en 50%-deltidstjänst hos nuvarande arbetsgivare skulle tjäna 14.053 kr/mån netto vilket jag skulle klara mig på och antagligen kunna spara runt 2.000 kr/mån av. Även utan att stämpla A-kassa upp till heltid. Med bara en halvtidstjänst skulle man verkligen få tid och ork att starta upp något eget, träna, eller söka jobb.


Slutkommentar

Var uppmärksam på att även om jag inte vill bli uppsagd eller tvingas till deltid just nu, så finns det faktiskt positiva effekter som skulle kunna komma ut av åtminstone en deltid.

På frågan om jag har min plats kvar kommer svaret troligtvis att ges i höst - och jag kan inget annat göra än jobba på under tiden. 52 månader till planerad exit nu "and counting". 

tisdag 18 augusti 2020

Mer utdelningar 8 av 12 månader i år!

 Det finns tre sorters lögn: lögn, förbannad lögn och statistisk.

I år kommer jag som det verkar få mer utdelningar än förra året i hela 8 enskilda månader, vilket alltså betyder att jag bara 4 månader kommer att få mindre utdelningar än förra året.

En anledning till detta är att jag har ett litet projekt att försöka jämna ut utdelningar över året. Utan att bryta mer övergripande investeringsregler.

Tabellen visar erhållna utdelningar (brutto) utom för sep-dec 2020 som är en prognos.

På totalen kommer dock utdelningarna tyvärr att minska med dryga 40%. Anledningen är såklart Corona som nästan raderade ut vårens svenska högsäsong för utdelningar. Min övervikt i svenska aktier blev tydlig men det håller jag på och rättar till nu.

Men detta är historia nu och kanske något av de företag som ställde in sin utdelning i våras kommer att dela ut åtminstone lite i höst?

Allra mest spänd är jag dock på nästa års svenska utdelningar. Vad kan vi vänta oss?

söndag 16 augusti 2020

Förvånansvärt få preferensaktier att välja på

Jag skrev i fredags om att jag vill ha en stadig utdelningsström för att betala en åtminstone en del av mina baskostnader (mobil, hemförsäkring, el, vatten, sopor, sotning, värme, TV, bredband) i mitt nuvarande och framtida boende.

Därför startade jag ett nytt konto enbart för preferensaktier.  I ett första steg tänkte jag mig 3 st olika företag.

Jag har 3 urvalskriterier:

1. Hög utdelning (>6 %, ej inställda utdelningar)

2. Aktiepris < lösenpris (nuvarande eller snart gällande lösenpris)

3. De 3 aktierna ska ha olika första utdelningsmånad (då täcks alla årets månader in)

Jag har med stor behållning läst ett par av Marcus Hernhags böcker och lånade hans uppställning av preferensaktier.

När jag jag lagt in direktavkastning, pris och första utdelningsmånad i Hernhags tabell blir det bara 6-7 bolag kvar.

Jag har inte djupanalyserat något, utan väljer utifrån ovanstående tabell ut en aktie från varje månad och då blev det: Alm, (jan), NP3 (feb) och K2A (mar).

Alm vann tydligt januari tycker jag. 

För februari var Genova lockande men ligger något över lösenpris, men sjunker den bara lite så. 

För mars lockar Aros med hög utdelning och ligger lika med sitt kommande lösenpris, så kanske det blir den också i kommande köp.

Om/när de preferensaktier som temporärt ställt in/skjutit upp utdelningarna börjar dela ut igen så kanske de kan komma ifråga igen.

fredag 14 augusti 2020

Startat nytt konto för preferensaktier!

Har alltså startat ett nytt konto som ska ha bara preferensaktier för en mindre summa (slutmålet kanske 100.000 kr). Tanken är att få en stadig utdelningsström som ska täcka vissa mindre kostnader vid FIRE.

Jag har tänkt mig 3 st olika aktier till att börja med och har följande önskemål:

1. Hög utdelning (> 6% ?, ej inställda utdelningar)

2. Aktiens pris < lösenpris (nuvarande eller snart gällande lösenpris)

3. De 3 aktierna ska ha olika första utdelningsmånad för då täcker jag in årets alla månader

Tips? Något annat urvalskriterium att ta hänsyn till? Vill inte ha de mest riskfyllda.

Jag slänger in en själv först och ska titta vidare i helgen, ALM Equity Pref: DA 7,5%, pris 112 kr < lösenpris 120 kr, första utdelningsmånad januari.

onsdag 12 augusti 2020

Aktieinvesteringar så mycket lättare nu!

Mina första aktier köpte jag i mitten av 1980-talet. Då fick jag gå in på banken (när var jag på banken senast?) och det var mycket manuellt arbete, tog tid och kostade säkert en rejäl slant i courtage också.

På 1990-talet hade jag vanligt depåkonto och något år hade jag gjort hiskeligt med affärer i Aktieinvest (delar av aktier kunde man handla i) som skulle deklareras manuellt på K4-blankett. Mycket jobb och mycket courtage blev det trots att jag gjorde grovgörat i Excel.

Nu har vi allt på internetbank, har mycket lägre courtage och har bra kapitalkonton med vettig skattesats och utan att behöva tänka på deklarationen. 

Det känns som att det fortfarande är en relativt liten grupp som utnyttjar att allt blivit så mycket enklare, snabbare och billigare.

Med 1kr-courtage kan man handla på Nordnet eller Avanza för småsummor (knappt 600 kr är det optimala innan courtaget ramlar över till 2kr). Nordea och andra är säkert ännu billigare, men då har plattformen i övrigt mycket att önska.

Missionerar ni något? Jag har lyckats få med min brorson på tåget. Han tjänar bra för sin ålder, men har precis köpt lägenhet och behöver amortera, renovera och möblera ett bra tag innan han kan närma sig mina sparkvoter. Men han är igång med rutinen så det gäller bara att skala upp när det går.

I övrigt har jag inte fått någon att fatta. I synnerhet inte min far eller min bror. Jag är dock försiktig med att bli alldeles för konkret.

Det är inte det minsta passivt att jobba ihop till sina investeringar, men när man väl har sina aktier/fonder kan man bli väldigt passiv vilket jag älskar. Att köpa hyresfastighet, skog eller liknande passar mig inte alls. Dels kräver varje enskilt köp stort kapital och dels är det inte alls passivt i min värld. Snarare känns det mer som vilken egenföretagare som helst. Till sist kan jag byta mina aktier mot pengar eller andra aktier på mindre än en minut vilket knappast är fallet med fastigheter eller onoterade företag.

måndag 10 augusti 2020

Utdelningssmålänningen fyller 4 år!

 

Jag skippar tårtan idag och visar min frihetsresa i stället utifrån frihetskvoten.

Frihetskvoten definieras som erhållna utdelningar / totala utgifter.

Båda är beräknade som ett rullande 12 månaders genomsnitt. Utdelningar är brutto.

100% frihetskvot kommer inte räcka utan jag behöver en säkerhetsmarginal och en "lyx"-marginal på vardera några 10-tals procent. Dessa marginaler kommer till stor dela komma från mina pensioner (tjänste- och privatpension) då jag inte tänker sluta arbeta innan 55 år så kanske runt 100% frihetskvot från enbart utdelningar är ett rimligt mål.

Highlights

2016-08-08: Jag har ett kapital om ca 700.000 kr som finns på ett sparkonto (med ränta!).

2016-08-09: Jag blir utdelningsinvesteraren Utdelningssmålänningen och köper min första aktie (Clas Ohlson). Samtidigt bestämmer jag mig för att öka sparandet från ca 2.000 kr/mån till ca 10.000 kr.

2016-09-15: Första utdelningen, också Clas Ohlson, kommer in på kontot.

2016-12-29: Bloggen startas.

2019-03-31: Fram till nu ökar frihetskvoten stadigt genom att utdelningarna ökat stadigt och utgifterna hållits i schack. Men då görs ett stort uttag på 150.000 kr för att hjälpa pappa köpa en bil vilket sänker frihetskvoten rejält. Men jag "vet" ju att det bara är för 12 månader.

2019-12-31: 2019 blir första året som utdelningarna täcker mina fasta kostnader, men 2020 kommer tyvärr inte göra det, vilket jag såklart inte vet då.

2020-03-31: Bilköpet till pappa försvinner ur grafen ovan och frihetskvoten tar ett rejält skutt uppåt, vilket var väntat och efterlängtat, men tyvärr inte varaktigt.

2020-04-30: Frihetskvoten faller starkt igen, såklart på grund av Corona. Coronan gör att mina utdelningar för året kommer att mer än halveras mot vad jag tänkt mig. Det blir tydligt att min portfölj är alldeles för Sverigetung och jag börjar investera mer i Europa och USA.

Framåt: Jag tror inte att det blir några snabb-beslutade svenska utdelningar i höst, men att det nästa år blir utdelningar från våra svenska storbolag. Nivån på dessa utdelningar tror jag dock inte blir i nivå med de senaste årens.

Totalt sett tror jag att jag kan nå 2019 års utdelningssiffror nästa år, men då med betydligt fler aktier. Men detta är en mycket osäker prognos. Det enda jag kan göra är att fortsätta köpa så mycket aktier jag kan, då utdelningarna säkert kommer tillbaka. Frågan är när bara?

torsdag 6 augusti 2020

Hur går det med utdelningarna då?

Med ett namn som Utdelningssmålänningen så borde jag väl redovisa just hur utdelningarna går.

Januari-juli har jag fått 56% mindre i utdelning än förra året. Om detta skulle hålla i sig blir utdelningarna bara 36.000 kr. Riktigt så illa tror jag inte det blir utan jag kommer att hamna någonstans i området runt 45.000 kr, vilket är nästan en halvering mot förra årets 82.000 kr och i nivå med mina utdelningar 2017.

Frågan nu när 2020 blir ett förlorat år är vad som händer nästa år? Jag vet inte, och den enda lösning jag har för att få stabilare utdelningar är att köpa mer internationellt (USA & Europa). I dagsläget har jag 86% i SEK, men det ska ner kraftigt. 60% är siffra som jag sagt mig själv, men även 50% vilket dock skulle ta mycket lång tid utan omplaceringar om det skulle göras enbart med nyinköp. Vissa svenska aktier är såklart multinationella bolag.

En bloggkollega skrev att den underliggande utdelningstrenden är bättre vilket känns uppmuntrande, men när får vi se det? Trodde först i höst, sedan 2021 men nu börjar jag luta åt 2022...
2016-2019 är faktiskt erhållna utdelningar, medan 2020 visar en något försiktig prognos för helåret 2020. Utdelningarna anges brutto.

Summering: Utdelningarna minskar med 45-55% mot förra året. Troligen runt 45%. Hur ser det ut för dig?

tisdag 4 augusti 2020

Igår ökade portföljvärdet med en månadslön!

När portföljvärdet börjar bli lite större (> 1MSEK) kan rörelserna från dag till dag bli stora.

Till exempel igår ökade min portfölj med 25.500 kr vilket är nästan en nettomånadslön för mig. Eller 2 månaders sparande, eller 2 månaders konsumtion. 

Detta är rörelser som fortfarande stressar mig, i alla fall när det är nedåt. Likadant när det är uppåt så får jag lite glädjerus, trots att jag vet att nästa aktieköp blir lite dyrare.

Beteendet är inte rationellt och jag har jobbat och jobbar fortfarande på att luta mig bakåt och intala mig att jag har mina aktier på kanske 35 års sikt (idag 50 år, borta vid 85 år?).

Enskilda aktier kan ju såklart gå ner mycket, men jag har försökt att hålla min portfölj fri från Fingerprint-liknande företag. Ett sätt att få ner stressnivån åtminstone tills det är dags för pension vore att köpa vanliga fonder, ETFer eller investmentbolag för att minimera risken.

En annan sak som händer när portföljvärdet blir lite större är att månadssparandet betydelse minskar, vilket kan ge minskad sparmotivation. Här gäller det att höja blicken och ha längre horisont än en månad, minst ett år, men troligen flera.

söndag 2 augusti 2020

Månadsuppdatering juli 2020

Jag har sedan förra månaden haft semester 3 veckor. P g a Coronan blev det till största delen "hemester" men har i alla fall lånat min brors sommarhus med pool och båt en vecka (gratis såklart). Troligen en rekordbillig semester.

Nu tillbaka på jobbet och tänker på att om allt klaffar så har jag "bara" 4 st sommarsemestrar kvar innan jag tackar för mig 2025.

Portföljvärdet

Månaden avslutas till 1.598.213 efter att ha fallit ganska rejält sista veckan.

Portföljvärdet ökar ändå kraftigt från föregående månad med 68.307 kr (+4,46%) inklusive lönesparande eller ökar 57.307 kr (+3,75%) exklusive lönesparande. 

Nu har jag fått lite hopp om att avsluta året med ett högre portföljvärde än då 2019 avslutades (1.721.333 kr).

Jag använder mig av belåning vilket gör min portfölj mer volatil än för de som kör utan belåning. I grafen visas bara mina egna pengar.

Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Frihetskvoten är en kvot som kan försämras genom att utdelningarna (täljaren) minskar och/eller utgifterna (nämnaren) ökar.

Fram till och med februari 2019 ser det bra ut men i mars gör jag ett uttag och köper en bil till pappa för 150.000 kr och frihetskvoten faller hårt. Efter detta nästan längtar jag till mars 2020 när denna utgift ska falla bort.

Den gör det och allt är frid och fröjd tills månaden efter när Coronan slår stenhårt mot utdelningarna vilket igen gör att frihetskvoten kraschar. Och det är där vi är kvar nu och jag ser inte att kvoten ska förbättras förrän tidigast nästa år.

Utdelningar

Efter alla inställda, oklara, uppskjutna eller sänkta utdelningar p g a Coronan kommer utdelningarna på rullande 12 månader troligen att stabiliseras kring 3.600 kr/mån resten av året, denna månad 3.755 kr. Det kan också bli så att något företag i sista stund bestämmer sig för att betala utdelning i år.

Eftersom svenska bolag var de som i störst grad ställt in utdelningarna har jag bestämt mig för att nyinvestera mest utomlands i fortsättningen. Idag är de svenska företagen 86% av portöljen men på sikt ska jag ner till kanske 60%. För att göra det enkelt för mig köper jag europeiska utdelande ETF:er medan jag i USA även i fortsättningen köper enskilda aktier.

Alla prognoser därefter är skrotade och för nästa år har jag ingen aning.

Precis som förra månaden blev utdelningarna (1.457 kr) högre än motsvarande månad förra året (414 kr). Detta beror på en medveten satsning att jämna ut utdelningarna under året.

Inkomster & Sparande

Denna månad blev det med 29.071 kr netto lite mer än en vanlig lön vilket beror på semestertillägget. Årets lönejustering är uppskjuten p g a Coronan, men jag hoppas inte på så mycket.

Löneinkomst: 29.071 kr
Utdelningar: 1.457 kr
Sidoinkomst: 0 kr
Total inkomst: 30.528 kr

Lönesparande: 11.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 1.457 kr
Sparande inkl utdelningar: 12.457 kr

Sparkvot inkl utdelningar: 40,8 %
Sparkvot exkl utdelningar: 37,8 %

Officiellt "bara" 11.000 kr i lönesparande men egentligen är det 16.000 kr då jag bygger buffert på lönekontot, men snart är bufferten tillräckligt stor och då ska sparkvoten upp något snäpp.
I mars 2019 köpte jag en bil till pappa för 150.000 kr med ett uttag (= kraftigt negativ sparkvot). Denna ramlade ur Sparkvoten på rullande 12 månader i mars och sedan dess ligger sparkvoten på en normalhög, men något låg nivå.