tisdag 1 maj 2018

Månadsuppdatering april 2018


April blev en månad där jag tar ännu ett steg närmare friheten. Mest anmärkningsvärt är att ännu ett delmål kunnat prickas av på målsidan, denna gång att jag de senaste 12 månaderna i genomsnitt erhållit mer än 5.000 kr/mån i utdelning.


Inkomster & Sparande

Denna månad blev det en risig månadslön med bara 25.840 kr netto trots ett par dagars beredskap. Detta beror på att jag numera skattar enligt tabell och inte har kvar någon jämkning av räntor, då jag inte vill få en skattesmäll liknande den på 9.000 kr jag fick inkomståret 2017.

Total inkomst 42.696 kr är dock den näst högsta någonsin tack vare att även utdelningarna är de näst högsta någonsin.

Löneinkomst: 25.840 kr
Utdelningar: 16.856 kr
Sidoinkomst: 0 kr
Total inkomst: 42.696 kr

Lönesparande: 9.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 16.856 kr
Sparande inkl utdelningar: 25.856 kr

Sparkvot: 60,6%

Sparkvoten på rullande 12 månader ligger med sina 59,4% långt över årsmålets 54,0%, så det ser bra ut. Även exklusive utdelningar ser sparkvoten bra ut med 51,7% på rullande 12.

Utdelningar

Månadens utdelningar blev 16.856 kr och är därmed en ökning med finfina 102% eller 8.511 kr jämfört med förra årets 8.345 kr (för detaljer se Google Spreadsheet).

Utdelningarna på rullande 12 månader ökar därmed kraftigt från 4.764 till 5.473 kr/mån. Resten av året ser det dock ut som jag får nöja mig med att försöka hålla denna nivå.

På årsbasis skruvar jag upp förväntade utdelningar från 60.000 kr till 65.000 kr, en rejäl ökning från förra årets 42.000 kr :)

Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Mitt egna mått Arbetsfridagen flyttar sig 21 dagar bakåt denna månad till 10/8.

Frihetskvoten definieras som:

Erhållna utdelningar / Utgifter = Frihetskvot

Utdelningar och utgifter anges som genomsnitt på rullande 12 månader

Frihetskvoten kan alltså påverkas av förändringar i utdelningar och/eller utgifter.

Frihetskvoten visar alltså hur väl dagens utgifter täcks av dagens utdelningar.

Frihetskvoten ökar kraftigt från 33,80 % till 39,59 %. Se Google Spreadsheet för mer detaljer.

Portföljvärdet

2017-12-31 var portföljvärdet 990.304 kr och har stärkts under april, men sådana kortsiktiga fluktuationer intresserar mig inte alls.