onsdag 26 februari 2020

Sitta still i båten!

Börsen har verkligen varit orolig i veckan och bara idag har det rört bra på sig, först nedåt och sedan uppåt. Se nedan.
Först tänker jag på att jag tappat ca 150.000 kr från toppnoteringen för portföljen på drygt 1.950.000 kr och jag började känna lukten av 2 MSEK, men att det nu är det ganska långt dit.

Men det gäller att ta det lugnt och komma ihåg att vi är långsiktiga. Därför zoomar jag ut lite och ser att mitt portföljvärde fortfarande är högre än vid årsskiftet (1.721.000 kr) och faktiskt ungefär lika högt som månadsskiftet januari/februari. Låt vara att lite sparande har kommit in på kontot. Se nedan.
Nej, det är bara att fortsätta månadshandla sig mot ekonomisk frihet. Har sett några växla upp investerandet i fallet, men jag som alltid är fullinvesterad varken bromsar eller gasar.

fredag 21 februari 2020

Omoraliskt att ta cashback för köp åt arbetsgivare?

Jag gör en del mindre inköp åt min arbetsgivare som är ett mindre företag.

Vi tar som exempel att jag ska köpa en mobiltelefon för 5.000 kr. Vi har inga riktlinjer för var sådana saker ska köpas utan jag brukar ta billigaste seriösa butik från Prisjakt, precis som jag gör privat.

Då kan jag välja faktura eller att betala med företagskortet. Ett tredje alternativ som blivit intressant sedan jag skaffat Komplett Banks kreditkort är att betala med detta, lämna in kvitto som utlägg, och få cashback. Det är dessutom jag som hanterar detta åt arbetsgivaren som har OKat att jag gör så, men inte vet något om cashback.

Om jag köper telefonen på Komplett blir cashback 4% och på övriga internetköp 2%. Det blir 200 eller 100 kr i cashback som jag behåller själv då summan på kvittot ju är 5.000 kr.

Cashback går ibland kombinera med att göra köpet via någon refunder. Jag har i några år använt Sponsorhuset för att ge tillbaka något till en idrottsförening som jag haft stor glädje av. Om jag köper telefonen t ex på CDON går 1% till Sponsorhuset, hälften till mig (25 kr) och hälften till föreningen. Möjligen finns det bättre refunder, kanske Refunder själva, men jag är nöjd med att jag kan ge tillbaka lite till min idrottsförening.

Risken som jag ser det är jag skulle bli frestad att välja den leverantör som ger mig den bästa cashbacken snarare än det som är bästa erbjudandet för arbetsgivaren. Men detta är jag alldeles för lojal för.

En annan sak är att om jag sätter detta ordentligt i spel (privat & på jobbet) kommer Kompletts cashbacks maxgräns om 2.000 kr/12-månadersperiod inte räcka. Därför behöver jag ett kort ytterligare. I ett av mina mina mer livskraftiga inlägg där jag bad om kort-tips tipsades sent om Rebilia som kan vara rätt för mig.

Slutsats: Jag vinner på detta, min idrottsförening vinner på det och för min arbetsgivare blir det ingen skillnad.

fredag 14 februari 2020

Vattenfallsgraf över portföljvärdets förändring 2019

1. Introduktion

De flesta av oss vet portföljvärdet för ingången och utgången av året, men vet ni hur ni kom dit?

Vattenfallsgrafen ger svaret på ett mycket tydligt sätt.
Så här läses grafen. Längst till vänster har vi det ingående portföljvärdet för året och längst till höger har vi det utgående. Däremellan händer det saker som påverkar portföljvärdet i positiv eller negativ riktning.Värdeförändringen är den okända och blir "resten" för att summera upp till utgående värdet.

Man kan absolut plocka ut fler bitar ur värdeförändringen:
  • Kapitalskatter (ISK från inkomstdeklarationen, KF direkt från kapitalkontot)
  • Källskatt (avdragen och återbetald)
  • Belåningsräntor (före eller efter skatteavdrag 30% från inkomstdeklarationen)
  • Inkomsträntor (före eller efter skatteavdrag 30% från inkomstdeklarationen)
  • Courtage, avgifter och förvaltningskostnader
  • Växelkursförändringar
Fick jag med allt där? I vilket fall tar jag inte med ovanstående för att hålla bilden enkel och klar. Speciellt de punkter som tas över inkomstdeklarationen gör bilden mer dunkel när det gör att inte summerar korrekt till portföljvärdet som jag ser som en isolerad delmängd av min privatekonomi.


2. Så här var mitt 2019

Jag börjar året med 1.172 KSEK och nysparar löpande under året 183.500 kr men ser mig tvungen att göra ett uttag på 150.000 kr i mars för att köpa en ny bil till min pappa. Detta betyder att nettosparandet för 2019 blir så svagt som 33.500 kr vilket jag hoppas blir det sämsta någonsin.

Utdelningarna (brutto) blir 82.649 kr vilket är en ökning från året innan med fina 24% trots att jag numera satsar mer på värdeaktier än högutdelande skräpaktier.

Resten för att summera till portföljens utgångsvärde blir alltså värdeförändring, och den blev för 2019 hela 433.220 kr vilket är en fantastisk siffra som troligen kommer att stå sig som rekord mycket länge.

torsdag 13 februari 2020

Utdelningsprognosen över 100KSEK!

Gjorde ett rejält Volvo-köp och utdelningsprognosen gick från ca 97.000 till 101.000 kr.

Hade kanske inte skrivit ett inlägg annars, men detta betyder 6-siffriga utdelningar och fick till följd att jag fick bredda kolumnen AJ i mitt portföljkalkylark för att utdelningarna inte fick plats och det kändes bara så rätt att bredda portföljen. Nästan som ett genombrott :-)

onsdag 12 februari 2020

Ekonomiskt fri - olika nivåer

Jag ser idag 3 nivåer på att vara ekonomiskt fri:
  1. Nivå 1: Utdelningarna har täckt mina fasta utgifter. Detta målet nåddes 2019. Det kan diskuteras vad som fast eller rörlig utgift. Ska jag vara ärlig tycker jag värdet av detta mål är begränsat då det inte betalar alla utgifter, men en viss trygghet ger det ju. Det som det ger är möjlighet till t ex deltid, men det gör det ju redan innan målet är nått. Men en deltid skulle fördröja framfarten mot nivå 2 och nivå 3 nedan. I mitt fall handlar nivå 1 om ca 7.000 kr/mån.
  2. Nivå 2: Utdelningarna har täckt alla mina utgifter. Alltså både fasta och rörliga utgifter. Detta är ett mycket viktigt mål och betyder att jag bevisligen kan leva av enbart utdelningar. Ett annat sätt att säga det är att jag sparar hela lönen. En uppskattning idag är att detta kan ske 2023, möjligen redan 2022. Idag sparar jag hårt och har utgifter på 12-13.000 kr/mån. Detta är ingen levnadsnivå jag kan tänka mig som pensionär utan jag behöver en högre konsumtionsnivå och dessutom en säkerhetsmarginal innan jag stiger av. 
  3. Nivå 3: Utdelningarna räcker till en levnadsstandard på en nivå som jag kan tänka mig resten av mitt liv. Jag har gjort en budget där jag uppskattar att 20.000 kr/mån ger den bästa balansen mellan konsumtionsnivå och pensionstidpunkt. I mitt fall skulle detta troligen inte kunna nås förrän tidigast 2027. Nu är det dock så att jag fyller 55 år 2025 och kan ta ut tjänstepension och privat pension som fyller upp så att det ser ut som att jag kan i pension redan då med 20.000 kr/mån.
Jag är redan ekonomiskt fri på första nivån och mitt största mål på mellanlång sikt är att bli ekonomiskt fri på nivå 2, dvs utdelningarna har täckt alla mina utgifter. Nedanstående diagram är nyframtaget och visar hur långt jag kommit hittills och i år är jag helt säker på att minska gapet ytterligare och möjligen har jag helt slutit gapet 2023.

PS Alla siffror är nettosiffror räknade som genomsnittliga månadssiffror för helåret. Den extraordinära bilgåvan till pappa på 150.000 kr för 2019 är borttagen.

tisdag 11 februari 2020

Idag portföljvärde 1,9 MSEK :-)

Jag hinner knappt med att skriva om mina 0,1 MSEK-sprintar längre... 1,8 MSEK passerades så sent som 17/1 och idag 11/2 går portföljen över 1,9 MSEK. Det är 25 kalenderdagar det och nytt snabbhetsrekord för 0,1 MSEK-ökning.

Efter stängning av svenska börsen idag var portföljvärdet 1.906.614 kr.

Delvis nåddes målet redan nu genom att jag fört över (del av) månadens sparande på 10.000 kr.
Från juli 2018 har jag månadsdata (mot tidigare halvårsdata) i portföljvärdesgrafen. I mars 2019 gjorde jag ett uttag på 150.000 kr vilket skapade ett hack i kurvan.

Om man analyserar portföljvärdesgrafen ser man att värdet ligger långt över trendlinjen som istället visar ca 1,65 MSEK. Detta känns egentligen som en mer rimlig nivå för utvecklingen och jag förbereder mig mentalt på att börsen åtminstone kan falla ner dit. Rent praktiskt förbereder jag mig också genom att fortsatt dra ner belåningen för att få marginal vid ett fall.

Tidigare portföljvärdesmilstolpar:
1,8 MSEK 2020-01-17
1,7 MSEK 2019-12-17
1,6 MSEK 2019-11-04
1,5 MSEK 2019-09-13
1,4 MSEK 2019-07-04
1,3 MSEK 2019-02-04
1,2 MSEK 2018-07-27
1,1 MSEK 2018-05-15
1,0 MSEK 2017-12-11
0,9 MSEK 2017-06-15
0,8 MSEK 2017-02-15

Med 1,9 MSEK idag kommer jag att nå ett av mina superstora delmål 2,0 MSEK i år även om börsen skulle falla tillbaka en aning från nuvarande nivå under resten av året. Jag räknar med nysparande ytterligare ca 130.000 kr samt utdelningar ca 95.000 kr ytterligare (X-dagen faller ju börskursen i teorin lika mycket som utdelningen så kanske jag inte kan räkna in utdelningen).

I så fall under 3 år för andra miljonen. Hur lång tid tog då första miljonen? Ja, det beror på hur man räknar. På ett sätt kan man säga att det tog 47 år eftersom jag var 47 år när jag nådde 1,0 MSEK år 2017. Tyvärr finns det inga bra data för första miljonen.

lördag 8 februari 2020

Har nu MINST 1.000 kr i utdelningar VARJE månad!

Bloggaren Kalkyl har en lång inläggsserie om att höja lägstanivån för utdelningar för varje månad.

Länge tänkte jag att det inte är relevant vilken månad utdelningen kommer. Nu under ackumuleringsfasen är det nog verkligen så, men under uttagsfasen kan det underlätta med någorlunda jämna månadsutdelningar.

Dessutom är det lite roligt!

Eftersom svenska börsen är så utdelningstung i mars-maj tittar man lämpligen på USA för att jämna ut utdelningarna. Detta sammanfaller med mitt mål att öka de utländska (amerikanska främst) utdelningarnas andel kraftigt från 8% tidigare till nu 11% och på sikt mycket mer (25 och 33% är siffror jag tänkt på).

Jag har gjort en första modell för att se hur mycket kapital som behövs för att nå dessa minimimål, nedan 1.000 kr/målet som nåddes i veckan genom att jag köpt fler BP och Pepsi:
Observera att min aktuella DA på TOTALT kapital just nu är 3,76%, men att jag genom belåningsdoping har en DA på EGET kapital på 5,04%.

Nu när 1.000 kr-målet nåtts, höjer jag ribban till 1.500 kr/mån, och då ser det ut så här:
Investeringsbehovet är tyvärr troligen avsevärt större då bra utdelare i svåra månader även delar ut i lätta månader. Men det är smällar man får ta.

Mina investeringar kommer att fokuseras på de månader som inte klarar månadsmålet samt vars utdelningar ligger närmast framåt i tiden. Alltså just nu fokuserar jag på juni- och juliutdelare (se tabell ovan). Genom att satsa på kvartalsutdelare som delar ut i juni och juli får jag även utdelningar i de svåra månaderna december och januari. Den riktigt svåra månaden blir februari där jag kan tvingas investera 4 gånger vad som egentligen behövts om jag inte hittar bra företag som delar ut 1 eller 2 gånger om året.
MEN investeringarna får såklart inte bryta mot mina mer viktiga investeringsregler.

lördag 1 februari 2020

Månadsuppdatering januari 2020

Nu när januari månad är förbi tänker jag på att det troligen är bara 4 januarimånader kvar att jobba innan jag tar pension 2025-01-01.

Utdelningar

Ett flertal av mina bolag har redan rapporterat årets utdelning, däribland Investor, Swedbank och Castellum. Swedbanks stora sänkning var väntad men kommer göra årets totala utdelningstillväxt svag.

Jag har ett ganska nytt mål om MINST 1.000 kr i utdelning VARJE månad. Detta ska ske i år och mina investeringar på sistone har präglats av detta. Denna månads 1.034 kr utdelningar gör att jag klarar det. Det är bara juni månad som ligger under 1.000 kr nu men det ska jag hinna åtgärda innan vi är där.

Erhållna utdelningar på rullande 12 ökar något från 6.887 till 6.942 kr/mån och jag tror fortfarande att nästa stora mål 7.000 kr/mån nås i mars.

Portföljvärdet

Månaden avslutas till 1.803.589 kr efter att ha nått delmålet 1,8 MSEK redan 17e januari.
Portföljvärdet ökar återigen mycket starkt från föregående månad med 82.256 kr (+4,8%) inklusive lönesparande eller ökar 62.256 kr (+3,6%) exklusive lönesparande.

Jag använder mig av belåning vilket gör min portfölj mer volatil än för de som kör utan belåning. I grafen visas bara mina egna pengar.

Inkomster & Sparande

Denna månad blev det med 28.037 kr netto lite mer än en vanlig månadslön då jag tog en semesterdag i pengar.

Ganska nytt är att jag nu alltid kommer jag ha en liten sidoinkomst då jag har skaffat nytt kreditkort från Komplett som jag ska använda till dagliga inköp och kapitalvaror. Därifrån kommer det komma cashback varje månad framöver och detta kommer jag räkna som sidoinkomst även om det kanske är en rabatt. Denna månad blev det hela 610 kr.

Löneinkomst: 28.037 kr
Utdelningar: 1.014 kr
Sidoinkomst: 610 kr
Total inkomst: 29.661 kr

Lönesparande: 20.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 1.014 kr
Sparande inkl utdelningar: 21.014 kr

Sparkvot inkl utdelningar: 70,8 %
Sparkvot exkl utdelningar: 69,8 %

Det känns bra att börja året med en monstersparkvot.

Sparkvoten på rullande 12 månader ligger relativt stilla och känns måttligt intressant innan bilköpet försvinner ur siffrorna i mars.

Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Arbetsfridagen och frihetskvoten ligger ganska stilla. Även dessa kommer inte tillbaka till tidigare nivåer (ca juni resp +50%) förrän i mars-april nästa år p g a bilgåvan. Det är definitivt så att jag längtar till mars för att se "riktiga" siffror igen.