torsdag 2 mars 2017

Alternativt sätt att beräkna DA & YoC!

I min portfölj på Google Spreadsheet (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_7F9NZp5-Bb1C43BBjOTLOZ7H21CO6wiDvyhG-tC-0I/edit#gid=0) har jag infört 2 nya mått för avkastningen.

Definitioner:
DA, Direktavkastning = Senast fastställd utdelning / aktuell börskurs
YoC, Yield of Cost = Senast fastställd utdelning / genomsnittligt inköpspris

På kontonivå (alltså ej för varje innehavt företag) kan man beräkna DA EK (Eget Kapital) och YoC EK (Eget Kapital).

Varför då undrar ni? Jo för att genom att ha likvider utan avkastning på kontot minskar avkastningen på ditt totala kapital (Eget Kapital). Om du i stället använder dig av belåning och har högre DA/YoC än räntekostnad/skatt för belåningen ökar avkastningen på ditt totala kapital (Eget Kapital).

Räkneexempel 1 - Beräkning av DA och DA EK, likvid på kontot:
Ditt ISK-konto:
Aktiernas totala värde 90.000 kr
Likvid 10.000 kr
Totalt eget kapital 100.000 kr

Totala utdelningar för kontot 4.500 kr (5%)

DA blir då 4.500 / 90.000 = 5,00%
DA EK blir 4.500 / 100.000 = 4,50%


Räkneexempel 2 - Beräkning av DA och DA EK, belåning av kontot:
Ditt ISK-konto:
Aktiernas totala värde 110.000 kr
Belåning -10.000 kr
Totalt eget kapital 100.000 kr

Totala utdelningar för kontot 5.500 kr (5%)

DA blir då 5.500 / 110.000 = 5,00%
DA EK blir 5.500 / 100.000 = 5,50%

OBS! Det ska också betalas ränta och ISK-skatt på utnyttjad belåning, men så länge de är lägre än DA så fungerar det.

OBS! De vanliga riskerna med belåning finns ju såklart också där.

Genom att "dopa" DA och YoC genom belåning på detta sätt kan man efter skatt och räntekostnader höja avkastningen med ca 25% eller 1%-enhet vid en DA på 4,5% vid en maximalt utnyttjad belåning på 35% med Avanzas Superlån.

Utdelningar februari 2017

Fr o m denna månad ändrar jag lite i grafen för utdelningar för rullande 12 månader:


  • Dels så visar grafen numera genomsnittliga månadsvisa utdelningar för rullande 12 månader istället för som tidigare årsvisa. Detta gör jag då min ekonomi som de flesta andras snurrar runt månadsvis. Dessutom är mina nyredigerade mål formulerade månadsvis: http://utdelningssmalanningen.blogspot.se/p/blog-page.html

Innan ett år har förflutit i grafen ovan kommer den växa kraftigt. Riktigt intressant blir den inte förrän efter ett helt år, men då hoppas jag att nysparande (och möjligen belåning), utdelningstillväxt och återinvesterad utdelning ska leda till en svagt ständigt ökande kurva.

Med detta sagt ökar rullande 12-utdelningen från 367 kr i januari till 478 kr i februari genom att jag erhållit totalt 1.328 kr i utdelning under månaden jämfört med 0 kr samma månad förra året då jag ännu inte var igång: