tisdag 18 september 2018

Nordeaflytt från ISK till KF p g a källskatt?

Är det någon som vet om man borde flytta (dvs sälj & köp tillbaka) sina Nordeaaktier inför nästa års utdelning?

Detta såklart p g a eventuell källskatt då Nordea flyttar till Finland.

Har även ABB som dock gjorde en specialare vid utdelning så att det inte blev någon källskatt, kanske Nordea gör något sådant.

fredag 14 september 2018

Översyn av innehav inför nästa år


Under hösten och tidig vinter är det dags att se över och städa era innehav inför nästa års utdelningar. Så här tänker jag göra:

 1. Satsa på kvalitet
  - Identifiera eventuella skräpinnehav och sluta köpa eller t o m sälja
  - Sluta köpa fixed income, fundera på att sälja
  - Köpa uteslutande kvalitet som klarar mina kriterier, låta de allra bästa få större portföljandel
  - Försöka hitta 5 nya kvalitetsföretag som kompletterar nuvarande innehav
 2. Öka kraftigt utomlands
  - Köpa främst amerikanska Dividend Champions/Aristocrats
  - Titta på Europas främsta företag
 3. Sälja och eventuellt köpa tillbaka om tillfälle ges
  -
  Tanken är att inhemska aktier utan källskatt på utdelning ska ligga på ISK och utländska innehav där källskatt dras ska ligga på KF
På kort sikt kommer detta att göra att utdelningarna minskar mot att ligga kvar med nuvarande innehav, men jag har under året upptäckt att något som är ännu roligare än erhållna utdelningar är faktiskt utdelningstillväxt.

söndag 2 september 2018

Månadsuppdatering augusti 2018


Augusti blev en månad utan passerade delmål och inget annat anmärkningsvärt har hänt förutom att vi haft den varmaste och torraste sommaren någonsin.

Inkomster & Sparande

Denna månad blev det en månadslön med 26.579 kr netto, normallön med ett par timmars övertid.

Lönesparandet blev starka 17.000 kr fördelat som 2.000 kr på sparkontot (buffert) och resten 15.000 kr till KF Utlands-kontot och inget till ISK-kontot för svenska innehav. Satsningen på KF-kontot är  för att framöver öka andelen utländska och då framför allt nordamerikanska aktier till kanske 10%.

Löneinkomst: 26.579 kr
Utdelningar: 600 kr
Sidoinkomst: 0 kr
Total inkomst: 27.179 kr

Lönesparande: 17.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 600 kr
Sparande inkl utdelningar: 17.600 kr

Sparkvot: 64,8%

Sparkvoten på rullande 12 månader ligger med sina 65,0% långt över årsmålet 54,0%, så det ser mycket bra ut. Även den mer renläriga sparkvoten exklusive utdelningar ser riktigt bra ut med 58,0% på rullande 12.

I ärlighetens namn tycker jag nog att jag varit för snål mot mig själv första halvåret och kommer nog behöva unna mig lite under andra halvåret, både vad gäller semester och materiella inköp.

Utdelningar

För denna månads utdelningar blev det med 600 kr en minskning med 61% eller 962 kr jämfört med förra årets 1.562 kr.

Utdelningen på rullande 12 minskar därför något igen. Botten kommer att nås i september och i oktober kommer utdelningen att börja öka igen. På längre sikt kommer detta bara ses som en liten knäck på kurvan.

För helåret räknar jag med 69.000 kr.

Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Mitt egna mått Arbetsfridagen flyttar sig 11 dagar framåt denna månad till 14/7.

Frihetskvoten definieras som:

Erhållna utdelningar / Totala utgifter = Frihetskvot (rullande 12 mån)

Frihetskvoten minskar därmed från 50,01 % till 47,07 %. Se Google Spreadsheet för mer detaljer.

Under hösten kommer siffrorna fortsatt försämras, men till våren kommer de att förbättras igen.

Portföljvärdet

Under augusti har portföljvärdet ökat och månaden avslutades med nya insättningar och positiv värdeutveckling till portföljvärdet 1.285.702 kr, vilket är ATH. Tidigare i veckan var jag mycket nära 1,3 MSEK med portföljvärdet ca 1.297.000 kr.

En ökning från förra månaden med hela 78.953 kr (6,5 %) inklusive lönesparande och 61.953 kr (5,1 %) exklusive lönesparande. Vansinnigt stark utveckling, men nästa månad kan det vara lika mycket ner. Därför är jag fortsatt mest intresserad av utdelningarna som är avsevärt mer stabila.

söndag 19 augusti 2018

Varför har svenska företag "jämna" utdelningshöjningar?


Ett stabilt företag som höjer sin utdelning med exempelvis 1kr/år kommer ju självklart att få lägre och lägre procentuella utdelningsökningar ända tills de kanske klipper till och höjer sin standardmässiga höjning till 2 kr.

Nedan ser vi Investors historik som vi tar som exempel.

Mellan 2016 och 2015 var höjningen 10% till 11 kr och jag skulle inte ha något alls emot få 10% höjning mellan 2017 och 2016, dvs en höjning med 1,10 kr och totalt 12,10 kr. I stället fick vi en höjning med bara 9,1%.

Tvärtom skulle jag föredra detta, då det skulle bli mer förutsägbart. Jag skulle då inte heller behöva spekulera i om när och om Investor kommer att höja till 2 kr.

Det känns som om de amerikanska bolagen ligger före oss här.

torsdag 16 augusti 2018

Stämpla A-kassa sista året innan pensionering

Jag har tidigare skrivit om att i stället för att gå direkt från arbete till att leva kapitalet så kan man leva ett drygt år på A-kassa med inkomstförsäkring (Pensionsplan 2025 rev 2018 avsnitt 5.3 och Göra en fuling) utan en tanke på att ta något jobb.

Det gäller bara att sköta aktivitetsrapportering så att man inte blir avstängd.

I princip blir det som att arbeta en tid ytterligare, men med mindre lön (Arbeta ett år ytterligare).

Idag tänkte jag ge mig på en beräkning över hur mycket detta kan ge och lämnar det moraliska därhän.

1. Ersättning från A-kassa med inkomstförsäkring (och tillägg)

Min plan är att sluta arbeta 2025-01-01 och om jag säger upp mig själv blir det en karensperiod på 6 +45 = 51 arbetsdagar. Därefter börjar den 300 dagar långa ersättningsperioden, som alltså inte blir kortare för att jag säger upp mig, utan bara flyttas fram. Slutdatum för A-kassan blir därför runt 2026-05-01.

Mitt fackförbunds inkomstförsäkring med tillägg ger nästan utan lönebegränsning 80% av lönen i 200 dagar och 70% av lönen i ytterligare 100 dagar.

Ersättningen beräknas nedan:


I stället för att plocka ut pengar från mitt egna kapital kan jag alltså under 16 månader plocka ut ungefär 15.000 nettokronor per månad från A-kassan. Eller om man bara räknar de 13,5 månader jag faktiskt får ersättning, ca 18.000 kr/mån.

De första 2,5 månaderna blir helt utan ersättning, men det klaras med en trolig rejäl slutlön (semester, flex, komp).

PS Jag är idag med i A-kassan men inte i facket. Inkomstförsäkringen har 18 månaders kvalificeringstid.

2. Leva på A-kassan eller utdelningar/pension?

Året med A-kassa kan jag välja på att 

 1. Börja plocka ut utdelning, privat- och tjänstepension till konsumtion precis som om jag inte hade plockat ut någon A-kassa och i stället t ex köpa nya aktier för A-kassepengarna.

 2. Skjuta upp pensionsuttagen och utdelningsuttagen ett år för att i stället leva på A-kassepengarna.
Det borde vara ett sorts nollsummespel.

torsdag 9 augusti 2018

Kinnevik delar ut i MTG-aktier!


Uppdatering 2: Nu har jag automatiskt "sålt" 0,48 aktier och har därmed bara 13 st kvar och jag tror jag behåller dem tills vidare. Jag räknar inte heller MTG-aktierna som utdelning.

Idag dök det upp några MTG-aktier på kontot då Kinnevik delar ut sitt innehav i bolaget.

Ser ni detta som en utdelning eller hur tänker ni när det delas ut värdepapper i stället för pengar?

Kinnevik-aktien dök ju som vid en vanlig utdelning och MTG-aktien kan ju omsättas till pengar.

Själv är jag lite ambivalent...

Uppdatering 1:

La in bild från kontot. Dessutom har jag ju fått 13,48 aktier där de sista 0,48 aktierna inte går sälja.

tisdag 31 juli 2018

Månadsuppdatering juli 2018


Juli blev en minnesvärd månad då jag under månaden nått 100.000 i samlade utdelningar sedan start, vilket jag skrev om här. Detta målet var väntat, men att jag dessutom skulle nå en frihetsgrad på > 50% var mer oväntat, läs mer här. Till sist passerade också portföljvärdet 1,2 MSEK. Nu blir det troligen inga fler passerade delmål på ett tag.

Följande månader kommer i stället i princip alla rullande snittsiffror att försämras. Detta beror på att jag förra året sålde av mina amerikanska aktier som ju delar ut hela året, när jag bytte bank. Dessa ersattes av svenska aktier som redan delat ut.


Inkomster & Sparande

Denna månad blev det en normal månadslön med 26.646 kr netto.

Lönesparandet blir starka 15.000 kr fördelat som 2.000 kr på sparkontot (buffert), 2.000 kr till KF Utlands-kontot samt resten 11.000 kr till ISK-kontot för svenska innehav.

Löneinkomst: 26.646 kr
Utdelningar: 2.239 kr
Sidoinkomst: 150 kr
Total inkomst: 29.035 kr

Lönesparande: 15.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 2.239 kr
Sparande inkl utdelningar: 17.239 kr

Sparkvot: 59,4%

Sparkvoten på rullande 12 månader ligger med sina 66,4% långt över årsmålet 54,0%, så det ser mycket bra ut. Även den mer renläriga sparkvoten exklusive utdelningar ser bra ut med 59,6% på rullande 12. I ärlighetens namn tycker jag nog att jag varit för snål mot mig själv första halvåret och kommer nog behöva unna mig lite under andra halvåret, både vad gäller semester och materiella inköp.

Utdelningar

För denna månads utdelningar blev det med 2.239 kr en minskning med 17,8% eller 484 kr jämfört med förra årets 2.723 kr (för detaljer se Google Spreadsheet).

Utdelningen på rullande 12 minskar därför också något igen och kommer inte att ta ett kliv uppåt förrän till våren.

För helåret räknar jag med drygt 68.000 kr.


Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Mitt egna mått Arbetsfridagen flyttar sig 4 dagar bakåt denna månad till 3/7.

Frihetskvoten definieras som:

Erhållna utdelningar / Totala utgifter = Frihetskvot (rullande 12 mån)

Frihetskvoten ökar därmed från 48,78 % till 50,01 %. Detta betyder att jag finansierat mer än halva mitt leverne med utdelningar under sista året (med minsta marginal). Fantastiskt! Detta beror främst på lägre kostnader. Se Google Spreadsheet för mer detaljer.

Under sommaren/hösten/vintern kommer dock siffrorna försämras, men till våren kommer de att förbättras igen.

Portföljvärdet

Under juli har portföljvärdet ökat och månaden avslutades med nya insättningar och positiv värdeutveckling till portföljvärdet 1.206.749 kr, vilket är ATH.

Portföljvärdet intresserar mig inte så mycket då det jag verkligen köper mig nu är den frihet som kassaflödet aktierna ger från utdelningen den dag jag slutar jobba. Trots detta märker jag att jag sneglar på portföljvärdet och därför kommer jag att registrera värdet per den siste i varje månad här fr o m nu.