lördag 30 september 2023

Uppdatering september. Optionskontot vinner över Index igen!

 Läge 2023-09-29 med 78 stenar i burken och 22 stenar i glaset

Huvudkontona med långsiktiga innehav har under andra halvan av september gått dåligt som för de allra flesta, men jag får försöka påminna mig om att det är just långsiktiga innehav.

Jag visar igen min nedräkningsburk för FIRE där glasburken fick 100 stenar 2023-05-02 när jag började mitt nya jobb. De 100 stenarna symboliserar de 100 veckorna fram till tänkt FIRE från och med april 2025 och på fredagen varje vecka plockar jag ur en sten och lägger i whiskyglaset. Med 22 stenar i whiskyglaset ser jag verkligen att jag redan kommit en bit på vägen. 

Såklart kan det hända saker som försenar FIRE men tidigare än april 2025 kan det inte bli. Om jag till exempel skulle jobba även april, maj och juni 2025 och ha semester i juli skulle dessa inkomster kunna försörja mig hela 2025 utan att behöva röra min Pengamaskin som därmed skulle få utvecklas i fred ett extra år. Även om det skulle vara utan kapitaltillskott utifrån. Detta är min huvudreservplan om Pengamaskinen är något för liten vid ingången av 2025 vilket kan bli fallet om börsen fortsätter hanka sig fram.

Månadens personliga chock var när Styrelseledamoten från mitt förra jobb ringde vilket blev till populärt inlägg.

Nya optionskontrakt är utställda sedan 18:e september men mer om detta kommer efter lösen 20:e oktober.

Träning-Kost-Vila

Ihop med optionerna blir träning huvudfokus nästa år och kanske träning kommer få egna inlägg. Jag har sedan maj börjat träna efter drygt 10 års uppehåll och nu börjar jag se lite resultat. Det tar helt naturligt lite tid att se resultat när en otränad, fet, gamling (53 år) börjar träna. På plussidan har jag 3 friskvårdstimmar per vecka och gratis tillgång till ett toppgym precis i anslutning till arbetsplatsen. Dessutom har jag en mycket bra träningsbakgrund fram till 30-årsåldern och hoppas på ett visst muskelminne. 
Det heter ju Träning-Kost-Vila och under allt för lång tid har jag fokuserat på Vila för att sedan maj skapa en rutin av lustfylld men inte så strukturerad Träning. Det har varit ett mycket stort steg att ta sig upp från soffan till regelbunden träning minst 3 gånger per vecka och jag känner fortfarande inte att det faller sig helt naturligt att träna. 

Nästa steg tas nästa år och då ska träningen struktureras och framsteg mätas och dessutom ska jag koppla på en inledande version av det tredje benet med bättre Kost.

Avkastningstävling: Optionskonto vs aktieindex

Mest spännande i detta månadsinlägg tycker jag avkastningstävlingen mellan Optionskontot och Aktieindex är.

Jag har valt att jämföra min avkastning med OMXSGI som är ett svenskt avkastningsindex som tar med både aktiernas kursutveckling och deras utdelningar i beräkningen och därför ligger närmast det sätt jag utvärderar resten av portföljen på - alltså totalavkastning.

Utdelningssmålänningen vs OMXSGI, -0,32% vs -2,03% (2 - 0)
Utdelningssmålänningen vs OMXSGI, +0,82% vs -5,72% (årsbasis, men för 2023 bara aug-dec)

För andra månaden av två möjliga vinner jag avkastningstävlingen över index, denna gång med "bara" 1,7 procentenheters differens. Eller är det "bara" då det på årsbasis skulle vara +20 procentenheter bättre än index och det borde vara godkänt? Det behövs fler månader för att veta detta och det är ju precis det mina testperioders 5 + 12 månader ska få bevisa (aug-dec 2023 resp hela 2024). 

För att överskådligt vissa denna avkastningstävling över tid har jag lagt in ytterligare en månad i min tabell på Optionssidan. Denna månad har jag förenklat tabellen mot förra månaden för att öka läsbarheten.

I det månatliga löseninlägget redovisar jag skapat kassaflöde men på något sätt är det ändå kontobehållningen som visar det riktiga värdet då det är det som blivit över till mig efter alla avdrag för avgifter, belåningsräntor och utdelningsskatter. Förutom då för ISK-skatt och ränteavdrag för aktiebelåning som återfinns på deklarationen. 

tisdag 26 september 2023

Hur hög blir ISK-skatten nästa år?

Kort sagt, jag vet inte hur hög ISK-skatten blir nästa år men den blir högst sannolikt den i särklass högsta vi sett.


Beräkning av ISK-skatt

ISK-skatt = Kapitalunderlag x (Statslåneräntan + 1 procentenhet) x 30% skatt

Kapitalunderlaget beräknas som av 
 1. Genomsnittligt kontovärde vid ingången av varje kvartal
 2. Kapital- och värdepappersinsättningar under året
Statslåneräntan per 30/11 året innan beskattningsåret. Statslåneräntan  + 1 procentenhet ska vara som lägst 1,25% vilket den var 2020-2022.


ISK-skatt genom tiderna

Inlägget handlar egentligen inte om hur man beräknar ISK-skatten utan om hur hög den har varit historiskt och hur hög den kan tänkas bli nästa år.

Kontoformen ISK infördes till 2012 och beskattningen har hittills sett ut så här:

2012: 0,495%
2013: 0,447%
2014: 0,627%
2015: 0,270%
2016: 0,420%
2017: 0,375%
2018: 0,447%
2019: 0,453%
2020: 0,375%
2021: 0,375%
2022: 0,375%
2023: 0,882%

Redan 2023 ger den historiskt sett högsta beskattningen av våra ISK-konton men vad tror vi om 2024?

Idag 2023-09-26 ligger Statslåneräntan på 2,86%, lägg på 1%, och beräkna skatten på 30% och vi hamnar på just nu 1,158% för nästa år vilket är höjning av skatten med 31% mot i år och hela 209% högre än 2022.

Dessa nivåer gör att ISK-skatten verkligen är något att räkna med, särskilt om man är på väg in i FIRE.

Tyvärr tror jag att Statslåneräntan riskerar gå upp ytterligare till 30/11 som ju är det datum som bestämmer skatten nästa år. I år har den ökat från 2,31% till alltså 2,86%, mest upp men ibland även lite ner.

Just till nästa år tycker jag det hade varit klädsamt om Regeringen hade plockat bort den där extra procentenheten som läggs till Statslåneräntan för att lindra smällen som vi kapitalägare får.

torsdag 21 september 2023

Skadeglädje är enda sanna glädjen!

Har ikväll pratat med en person (vi kan kalla honom Styrelseledamoten...) med mycket god insyn på min förra arbetsplats, en mindre (30-talet anställda) hantverksfirma som jag kallat Djurparken i en serie inlägg innan jag i maj 2023 slutade för att börja på Statlig Myndighet.

Jag arbetade där 10 år som administrativ allt i allo: controller, ekonomiansvarig, växeltelefonist, IT-ansvarig, ledningsgruppen, löneadministratör, personaladministration, innesälj, marknadsföring, inköpsansvarig, kontraktsansvarig.

Man kan säga att jag jobbade med allt UTOM praktiskt hantverksarbete, bil- och maskinservice, arbetsledning, rekrytering och sälj.

Allt detta på en deltid 70% för att VD/ägare ville spara några kronor på min heltid. Hade det inte blivit en deltid hade jag nog stannat kvar till FIRE.

Vidare till dagens läge:

 • Lönekonsulten som skulle ta över lönearbetet för 100.000 kr/år fungerar inte och det har redan missats att betala löner.
 • Redovisningskonsulten har såklart ingen förståelse för verksamheten och kostnader bokförs inte på rätt projekt utan VD har fått ta över detta och är på väg att att gå in i väggen och har redan varit hemma en del p g a stressproblem.
 • Produktionschefen som skulle ta hand om kundreskontra, controlling och kundkontrakt har ingen ekonomisk utbildning och klarar inte av det utan även detta har VD fått ta.
 • Servicechefen har tagit över IT-ansvaret och marknadsföring och det fungerar och han hade faktiskt sagt upp sig innan jag slutade men drog tillbaka uppsägningen när han fick mer avgränsade arbetsuppgifter. Hade han försvunnit hade det varit ännu värre.
 • Driftschefen fick ta över personaladministration, inköpsansvar, innesälj och telefonist men hon har sedan länge post-Covid som nu har förvärrats igen, troligen av stress, och är halvtidssjukskriven.
Innan jag kom in i bolaget hade VD/ägare alla mina uppgifter men då var företaget så mycket mindre och han ska nu ha blivit förvånad över hur mycket det var jag gjorde i det fördolda för att hjulen skulle snurra.

Kvällens samtal var en trevare om huruvida jag är intresserad av att komma tillbaka. Inte chans sa jag - inte ens med en heltid och en rejäl löneförhöjning. 

Med troligen runt 2år kvar till FIRE kommer jag att satsa på mitt eget välmående så att jag går in i FIRE frisk och kry med full kraft. Då spelar inte ett par hundra tusen mindre i lön på ett par år så stor roll.

Inte så lite skadeglad är jag faktiskt och det blir intressant att se om vinsten faller tillbaka när jag försvunnit. När jag kom in 2013 hade företaget aldrig gjort vinst under sina första 10 år. Jag vände upp och ner på allt och lyckades vända till vinst redan 2014. Därefter växte firman långsamt och med ökande lönsamhet enligt plan och 2022 var det bästa året någonsin. 2023 kommer att bli bra då det var dukat för det redan när jag lämnade i maj, men från och med nästa år kan det bli besvärligare och det ska bli intressant att följa.

lördag 16 september 2023

Optionslösen 15 september. Resultat Testperiod 1 (månad 2 av 5)

Testperiod 1 (månad 2 av 5)

September är andra månaden i en första testperiod som sträcker sig över resten av året där jag ska få ihop formatet för blogginlägg, strategi och redovisning. Jag ska även sätta ett rimligt ekonomiskt mål för helåret 2024 som blir Testperiod 2. 

Om det fortsätter bra året ut kommer jag att kunna ge Optionskontot en extra insättning redan inför nästa års Testperiod 2 om ca 120.000kr, alltså ett tillskott på nära 50% av dagens kontovärde 245.000kr. Dessa pengar skulle i så fall komma från 
 • Preferenskontot som gått dåligt och avvecklas (85.000kr). Direktavkastningen har varit fin men värdeutvecklingen mycket svag så att totalavkastningen blivit riktigt svag.
 • 2 st konton på Avanza för IPOer som avvecklas (24.000kr) då IPOerna lyst med sin frånvaro sedan 2021 och dessa konton stått likvida sedan dess.
 • Samt del av decembers nysparande (10.000kr).
En iakttagelse är att då jag ofta tränar i direkt anslutning till jobbet, inte har internet på jobbdatorn eller vill göra optionsaffärer på mobilen så har jag svårt att dagligen bevaka mina optionspositioner innan stängning. Detta blir dock mycket enklare i FIRE vilket kan innebära högre kvalitet på optionshandeln.
 

Lösenmånadens kassaflöde

Ett löseninlägg som detta ska publiceras en gång per månad helgen efter lösen 3:e fredagen i varje månad och ska innehålla åtminstone nedanstående fasta avsnitt.

Optionspremier

Under lösenmånadens första dag måndag 21/8 har följande premier erhållits:
2 st CC Alfa Laval 370kr 15sep: 1.400kr. Återköpta
1 st CC Axfood 265kr 15sep: 225kr. Återköpt
2 st CC Axfood 270kr 15sep: 220kr. Förfallna
2 st CC Getinge 190kr 15sep: 450kr. Återköpta 
2 st CC HM 165kr 1sep: 420kr. Lösta
3 st CC Investor 210kr 15sep: 570kr. 1 st löst, 2 st återköpta
3 st CC Investor 215kr 15sep: 180kr. Förfallna
Summa premier: 3.465kr

Denna lösenmånad blev det bara CC då jag förra månaden blev tjock i portföljen när alla SP löstes och ingen CC löstes. Igen lyckades jag med konststycket att ställa ut HM-kontrakt med kortare löptid än tänkt vilket är lätt hänt då just HM har optioner för varje vecka.

Flera innehav har under lösenmånaden gått bra och jag var inte beredd att låta dessa gå till lösen så jag bestämde mig i sista stund på lösenfredagen för att köpa tillbaka dessa CC och i minuten efter ställa ut nya CC med nytt pris och lösen en månad framåt. Det är en konstig känsla av misslyckande när aktiekursen har gått för bra för mina utställda köpoptionskontrakt! Detta är vad jag förstår att rulla optionerna framåt och det är första gången jag gör något sådant. Kassaflödet för detta blev för lösenmånadens sista dag fredag 15/9:
2 st CC Alfa Laval 370kr 15sep: -820kr
2 st CC Alfa Laval 380kr 20okt: 1.440kr
1 st CC Axfood 265kr 15sep: -440kr
1 st CC Axfood 270kr 20okt: 320kr
2 st CC Getinge 190kr 15sep: -2.200kr
2 st CC Getinge 195kr 20okt: 1.840kr
1 st CC Investor 210kr 15sep: -550kr
1 st CC Investor 210kr 15sep: -540kr
2 st CC Investor 215kr 20okt: 920kr
Summa premier: -30kr 

Kursvinster

Under lösenmånaden har följande kursvinster erhållits:
200 st HM: -472kr
100 st Investor: 1.630kr
Summa kursvinster: 1.158kr

HMs "kursvinst"
Kontraktet för HM från ovan löstes på lösendagen 1sep och gav en "kursvinst" på -472kr till följd av en rejäl uppgång. Detta var ett köp från sent 2021 när jag gjorde mina första trevande försök med optioner. Hade jag inte legat belånad hade jag kanske rullat positionen genom att köpa tillbaka optionskontrakten samt ställa ut nya längre fram med högre lösenpris. Nu valde jag i stället att minska belåningen med 33.000kr. 

Under denna långa innehavsperiod av HM har dock utdelning på 1.950kr (-30% skatt) erhållits utanför min mätperiod som började augusti 2023. Det har även erhållits optionspremier om totalt 3.630kr varav bara 990kr inkommit under mätperioden. Detta gör att hela affären är bättre än vad jag redovisar men jag har bestämt mig för att hålla hårt på kassaflödets datum och då blir det så här.

Investors kursvinst
Jag ligger ganska tung i Investor och bestämde mig för att låta ett kontrakt gå till lösen och casha in en kursvinst för en del av innehavet. Dessutom ville jag minska belåningen ytterligare.

Utdelningar

Inga utdelningar har erhållits under lösenmånaden.

Totalt kassaflöde under lösenmånaden

Totalt kassaflöde under lösenmånaden september 2023 (mån 21/8 - fre 15/9):

Optionspremier: 3.435kr
Kursvinster: 1.158kr
Utdelningar: 0kr
Totalt kassaflöde: 4.593kr

Lösenmånadens kassaflöde har som andra månad förts in i min tabell under fliken Optioner ovan. 

Jag är nöjd med även andra lösenmånadens resultat även om kursförlusten i HM svider lite samt att det blev lite väl många rullningar. 

Årets kassaflöde vid lösen varje månad (fr o m augusti för 2023): 

augusti: 3.440kr
september: 4.593kr
oktober:
november:
december:
Totalt kassaflöde helåret: 8.033kr

2023 års månadssnitt: 4.016kr

Ovanstående kassaflöde är såklart möjligt att skala upp för att kunna ge en betydande inkomst och därför är det viktigt att ange att kassaflödet skapats med en portfölj som vid starten i juli 2023 var värd 238.884kr.

Nästa lösenmånad

Nu ser jag fram emot måndagen 18:e september när jag kan ställa ut nya optionskontrakt inför lösenmånad oktober. Några tankar inför det:
 • För stor del av portföljen är kontrakt redan utställda genom rullningarna ovan så det blir inte så mycket i premier kommande månad. Men rullningarna har som syfte att skydda orealiserade kursvinster som jag hoppas kunna realisera längre fram.   
 • Axfood har X-dag för utdelning 4,00kr 21/9 vilket lämnade mig 2 alternativ:
  a) vänta in X-dagen innan jag ställer ut CC då det bara är några dagar in på lösenmånaden och håva in utdelningen men med 30% skatt.
  b) försöka få in premier redan 18/9 motsvarande utdelningen utan skatteeffekt.
  Jag har 300 st aktier och för 100 st har jag redan ställt ut ett CC-kontrakt enligt rullningen ovan, men för de 200 st övriga aktierna kommer jag att se vad resp alternativ kan ge på måndag.
 • Eftersom både HM och Investor gick till lösen finns det tillgängligt kapital för att ställa ut par SP (Secured Puts). Det känns som att jag varje månad vill ha balans mellan utställda SP och CC.

Avslutning

Det som saknas ovan är en jämförelse för värdeutvecklingen mellan mitt optionskonto och lämpligt index men det kommer i ett inlägg efter månadsskiftet då jag där vill ha värden från kalendermånad till kalendermånad och inte minst för helåret. Denna jämförelse kallar jag avkastningstävling och för in i min andra tabell på Optionsfliken.

torsdag 31 augusti 2023

Uppdatering augusti. Första månadens portföljutveckling för optionskontot


Läge 2023-09-01 med 82 stenar i burken och 18 stenar i glaset

Detta månadsinlägg ska bli återkommande och presentera
 • Vad som hänt i mitt liv under månaden
 • Hur optionskontots värde utvecklar sig
Det som saknas i detta och kommande liknande månadsinlägg är hur huvudkontona utvecklas samt hur det går med sparandet men jag kommer inte skriva om detta i fortsättningen om inget speciellt händer. Detta beror på att kontona utvecklas ibland lite bättre, ibland lite sämre än index samt att nysparandet ligger stabilt på ett antal tusenlappar varje månad och inte ens jag tycker det är intressant att skriva om.

Det har förflutit några veckor sedan jag introducerade min nedräkningsburk för FIRE så här är den igen - nu med 82 veckor till tänkt FIRE april 2025. Startpunkten var alltså nya jobbet som jag började 2/5. Hur många stenar rymmer whiskyglaset? Inte alla, kanske 50st, men när tiden är kommen plockar jag fram ett whiskyglas till.

Augusti är förbi och hösten närmar sig med stormsteg men ännu så länge har höstdepressionen inte infunnits sig. I år har jag ingen semester kvar att ta till mot höstdeppen så därför ska jag prova att träna mig igenom hösten (se måluppfyllelse nedan). Detta kommer att kräva investeringar i en del träningskläder men det känns som goda kostnader.

Nya optionskontrakt är utställda sedan 21:a augusti och mer om detta kommer efter lösen 15:e september.

Måluppfyllelse 2023

Inför 2023 satte jag "bara" 2 kortsiktiga mål eftersom jag har svårt att fokusera på många saker samtidigt. Inget av dessa mål är heller ekonomiskt utan handlar om att förbättra psykiskt och fysiskt välmående:
 1. Hitta nytt jobb: Jag mådde inte längre bra på min förra arbetsplats och behövde luftombyte. Detta mål nådde jag redan 2023-01-27 så därefter kan jag fokusera enbart på mål 2. Naturligtvis måste jag även lägga en del energi på att komma in i jobbet men det är ju inte direkt så att jag tänker göra karriär så jag sparar den mesta energin till mål 2 och som alltid FIRE-målet.
 2. Förbättra hälsan: För att öka möjligheterna till en lång och frisk tid i FIRE och som pensionär behöver jag förbättra hälsan vilket ska ske genom träning och bättre kosthållning. Under juni-augusti har fokus legat på att lustfyllt komma igång med träningen och jag vill påstå att det gått så bra att även om det är lång väg att gå till acceptabla värden så har jag redan lyckats. Stora anledningar till detta förutom en vilja om en bra hälsa i FIRE är
  a) att jag har friskvårdstimmar på jobbet som ledningen uttalat vill att vi utnyttjar.
  b) att jag har gratis tillgång till ett toppgym precis i anslutning till arbetsplatsen.
  c) att jag kan träna med och få instruktioner av min bror som är ett träningsmonster och har tillgång till samma gym.
  Alla 3 anledningarna ovan har koppling till det nya jobbet och det är absolut ingen slump utan något jag kalkylerade med redan när jag sökte mig till just denna myndighet. Även om jag inte har satt några mål för 2024 ännu är jag säker på att detta mål kommer att bli huvudmålet då. Om målet för 2023 "bara" var att komma igång med träningen så bör målet för bli 2024 mer detaljerat. 

Avkastningstävling: Optionskonto vs aktieindex

Mest spännande i detta månadsinlägg tycker jag avkastningstävlingen mellan optionskontot och aktieindex är.

Det är viktigt att värdet för optionskontot på Degiro utvecklar sig bra och bättre än index. Vilket index ska jag mäta mot då? Jag har valt OMXSGI som är ett svenskt avkastningsindex som tar med både aktiernas kursutveckling och deras utdelningar i beräkningen och därför ligger närmast det sätt jag utvärderar resten av portföljen på - alltså totalavkastning.

Därför ska jag varje månad från augusti mäta hur det gått för optionskontot. För augusti har optionskontot ökat med 1,15% medan OMXSGI har minskat med 3,76% vilket gör optionskontot till månadens solklara vinnare vilket är trevligt och en bra start men detta är ingen sprint utan ett maratonlopp och det är på lång sikt som optionskontot måste vinna.

Smolk i glädjebägaren är dock att flera innehav gått så bra att de kan komma att säljas fram till septemberlösen för priser lägre än marknadspriset på grund av lösen av Covered Calls. Inget har dock hänt per dags dato och det kan såklart förändras fram till lösen 15/9.

För att överskådligt vissa denna avkastningstävling över tid har jag lagt in ytterligare en ny tabell på optionssidan.

lördag 19 augusti 2023

Optionslösen 18 augusti. Resultat Testperiod 1 (månad 1 av 5)

Testperiod 1 (månad 1 av 5)

Augusti blev första testmånad i en första testperiod som sträcker sig över resten av året där jag ska få ihop formatet för blogginlägg, strategi och redovisning. Jag ska även sätta ett rimligt ekonomiskt mål för helåret 2024 som blir Testperiod 2. Testperiod 1 får dock klara sig utan ekonomiskt mål då jag inte riktigt vet vad jag kan förvänta mig.

Lösenmånadens kassaflöde

Ett löseninlägg som detta ska publiceras en gång per månad helgen efter lösen 3:e fredagen i varje månad och ska innehålla åtminstone nedanstående fasta avsnitt.

Utdelningar

Inga utdelningar har erhållits under lösenmånaden.

Om ett bolags utdelnings X-dag inträffar under lösenmånaden sjunker allt annat lika börskursen med lika mycket, vilket får implikationer för sannolikheten för lösen som måste tas hänsyn till redan vid utställandet av optioner.

Optionspremier

Under lösenmånaden har följande premier erhållits:
2 st SP Alfa Laval 370kr 18aug: 580kr. Löst
2 st CC Axfood 275kr 18aug: 440kr. Förfallen
1 st SP Axfood 260kr 18aug: 120kr. Löst
2 st CC Getinge 195kr 18aug: 940kr. Förfallen 
2 st CC HM 180kr 4aug: 290kr. Förfallen
2 st CC HM 170 kr 18 aug: 280kr. Förfallen
4 st CC Investor 220kr 18 aug: 600kr. Förfallen
2 st SP Investor 210kr 18aug: 190kr. Löst
Summa premier: 3.440kr

Enklast är om alla optioner förfaller och inte går till lösen. Då får jag behålla aktierna (för utställda CC) och kassan (för utställda SP) och är i samma läge som månaden innan och kan ställa ut nya optioner för nya premier (eventuellt med justerade lösenpriser).

Det finns ingen anledning att ställa ut alla kontrakt i samma aktie på samma lösenpris då courtaget är satt per kontrakt på Degiro. Därför kommer jag framöver i fall med flera kontrakt överväga att lägga mig på ett par olika lösenpriser. 

Denna lösenmånad avslutades med en mycket svag börsvecka där jag blev löst på alla mina SP och ingen av mina CC vilket först tömde kassan och sedan dessutom lämnade mig belånad. Dock inte överbelånad då jag räknat med detta som ett worst case-scenario. Händer detta igen köper jag tillbaka någon SP innan lösen och ställer ut en ny SP med nytt pris för att inte bli för högt belånad.

Kursvinster

Inga kursvinster har erhållits under månaden.

Totalt kassaflöde under lösenmånaden

Totalt kassaflöde under lösenmånaden augusti 2023 (mån 24/7 - fre 18/8):
Utdelningar: 0kr
Optionspremier: 3.440kr
Kursvinster: 0kr
Totalt kassaflöde: 3.440kr

Lösenmånadens kassaflöde har som första månad förts in i min nya tabell under fliken Optioner. Jag är nöjd med första lösenmånadens resultat även om sista veckan var svag. Men en månad är ingen månad utan det behövs bra prestationer månad efter månad så att jag får ett starkt genomsnitt.

Årets kassaflöde vid lösen varje månad (fr o m augusti för 2023): 

augusti: 3.440kr
september:
oktober:
november:
december:

2023 års månadssnitt:
Denna månad blir månadssnittet samma som augustisiffran eftersom det är första månaden.

Ovanstående kassaflöde är såklart möjligt att skala upp för att kunna ge en betydande inkomst och därefter är det viktigt att ange att det skapats med en portfölj som vid starten i juli 2023 var värd 238.000kr.

Nästa lösenmånad

Nu ser jag fram emot måndagen 21:a augusti när jag kan ställa ut nya optioner inför lösenmånad september. Några tankar inför det:
 • Eftersom jag är mer än fullköpt och ligger med belåning så blir det enbart CC mot nuvarande innehav. Inga "problem" med att välja vilka SP jag ska ställa ut denna månad alltså. Vid gröna siffror ställer jag ut CC för hela portföljen, men vid röda avvaktar jag åtminstone delvis någon dag.
 • Då jag ligger med 200-600st aktier i varje innehav så kommer jag dessutom kunna ställa ut CC med olika lösenpriser.
 • Nuvarande innehav har inte X-dag för utdelningar att ta hänsyn till under kommande lösenmånad.
 • Eftersom jag ligger ofrivilligt belånad kommer jag att lägga lösenpriset för några CC-kontrakt så att sannolikheten för lösen är hög så att belåningen förhoppningsvis minskar.

Avslutning

Det som saknas ovan är en jämförelse för värdeutvecklingen mellan mitt optionskonto och lämpligt index men det kommer i ett inlägg efter månadsskiftet då jag där vill ha värden från kalendermånad till kalendermånad och inte minst för helåret 2024.

lördag 5 augusti 2023

Funderingar om optionshandel i väntan på lösendatum 18aug

Optioner tar upp mycket av min tankeverksamhet just nu och då är det naturligt att det blir några blogginlägg om det också.

Fredagen 18:e augusti är det lösendatum för mina utställda optioner och strax därefter ska jag redovisa hur lösenmånaden förflutit i både en nydesignad översiktlig tabell (OBS! tabellen är såklart inte helt ifylld för augusti ännu) och i ett blogginlägg. 

Den nya tabellen

Den nya tabellen visar erhållna optionspremier och aktieutdelningar samt kursvinster för respektive lösenmånad. Med lösenmånad avser jag måndagen efter 3:e fredagen i månaden (lösendagen) till och med lösendagen månaden efter.

Jag tycker att alla 3 värdena i tabellen behövs då det faktiskt går att maximera erhållna optionspremier med följd att kursvinsterna blir desto svagare. Uppenbar risk för suboptimering alltså!

Testperiod

Efter semestern startade en längre testperiod för min optionshandel:

 • Testperiod 1: Under lösenmånaderna augusti till och med december 2023 ska jag få ihop formatet för blogginlägg, strategi och redovisning samt sätta mål för 2024.
 • Testperiod 2: Notera kontosaldot 31/12 2023 och kör på med och finslipa strategin som satts ovan för lösenmånaderna januari t o m december. Notera kontosaldo 31/12 2024. Differensen mellan de båda kontosaldona blir den skapade värdeförändringen för året, inklusive kostnader och orealiserade kursvinster. Tillkommer gör dock ISK-skatt samt ränteavdrag för eventuellt utnyttjad portföljkredit som återfinns på Inkomstdeklarationen.
 • Utvärdering testperiod 2: Beroende på utfall 2024 så utöka med lite mer pengar, avveckla eller kör ett år till utan tillskott av mer pengar. Innan testperioderna är över är det däremot olämpligt med insättningar då det krånglar till utvärderingen.
 • FIRE: FIRE är planerat till våren 2025 men första uttag är tänkt först 2026 då 2025 ska finansieras med lön och buffertkonto. Blir utvärderingen av testperiod 2 väldigt positiv utökas kontot till 2026 med en större summa från geoarbitraget som beräknas ske under andra halvan av 2025.
 

Uttag från optionskontot i FIRE

En nyhet är att optionshandeln som ju sker på eget separat konto på Degiro ska undantas från beräkningen som görs för andra FIRE-uttag. I FIRE ska uttag från optionskontot i stället tas från det skapade kassaflödet eller värdeförändringen som måste vara större än uttaget med Vanguards dynamiska hybridmodell för att det ska vara någon mening med optionshandeln. Men exakt hur funderar jag på fortfarande.
 
En lösning är att jämföra kontobehållningen ett visst datum (företrädelsevis 31/12 som för alla andra konton) med året innan och plocka ut hela differensen eller möjligen differensen med avdrag för att täcka upp för inflation. På så sätt tas hänsyn även till courtage, räntor, utdelningsskatt och andra kostnader som kontot har belastats med under året. Därmed behöver jag inte räkna med dessa i alla andra inlägg utan kan nöja mig med bruttosiffror där.


Optionshandel är inte helt passiv inkomst

En iakttagelse som jag egentligen gjorde redan 2021 när jag gjorde mina första optionsaffärer är att man bör bevaka sina positioner vilket gör optionshandeln betydligt mindre passiv än att till exempel ha en bred portfölj och bara inkassera utdelningar. Detta för att kunna ändra sina positioner under en lösenmånad när inte allt går som man först tänkt vilket jag tror kan vara en väg till bättre affärer jämfört med alternativet att bara sitta still fram till lösendagen och se vad som händer.

Nu när jag arbetar på myndighet har jag att svårt bevaka mina positioner dagtid då jag inte bör göra det på jobbdatorn och likt Dividend Glenn inte heller vill använda mobilen till trading då det lätt blir fel. Till detta att jag ofta tränar i direkt anslutning till jobbet på eftermiddagen så hinner jag inte alltid hem innan 17:30. Detta är ett problem nu, men i FIRE blir det närmast en fördel att ha något att göra och då kan jag se över mina positioner varje dag och troligen även därmed öka intensiteten i optionshandeln.