tisdag 26 oktober 2021

Blir det blir snart kaos i Djurparken?

Detta är ett försök att likt bloggkollegan Northernlightinvestment beskriva arbetsgivaren på ett lite annorlunda sätt. Jag tycker nog att min arbetsgivare är mer en Djurpark än den Cirkus som NLI beskriver. Det jag menar med detta är att Djuren i parken bara är produktionsresurser som lätt byts ut när det passar Djurparksdirektören.

Att 2021 blir Djurparkens bästa år någonsin är redan ett faktum. Nästa år tror Djurparksdirektören på 3 saker:

 1. Öppna ytterligare en Djurpark
 2. Stor tillväxt
 3. Högre vinstmarginal
Ett sätt att nå ökad vinstmarginal är att likt Skansen avliva de överåriga Vargarna som dels tar stor plats, dels är lite trötta, dels är svåra att styra och dels är dyra i drift. Tanken är att ersätta dessa med gulliga små Kycklingar som är billiga, lätthanterliga och inte tar stor plats. Som en av de gamla Vargarna tror jag detta kan leda till problem då de nykläckta Kycklingarna trots mycket energi inte kommer kunna leverera - det blir Hönsgård helt enkelt.

Det är absolut inte bara mig det gäller och Djurskyddsorganisationen (Facket alltså) kommer såklart att behöva kopplas in, men hur mycket har de att säga till om nu för tiden.

To be continued.

torsdag 21 oktober 2021

11 inlägg och 3 månader sedan ett diagram!

Tidigare känns det som om jag haft åtminstone ett diagram i varje blogginlägg, men det är alltså 11 inlägg eller 3 månader sedan jag visade ett diagram (2,6 MSEK-milstolpen). Detta kan aldrig ha hänt tidigare.

Mitt minimivärde för portföljen för att kunna ta FIRE

Jag har beräknat min FIRE-budget till 20.000 kr/mån netto varav 5.000 kr/mån ska komma från tjänste- och privatpension och resterande 15.000 kr/mån från portföljuttag.

Det initiala uttaget för konsumtion under första FIRE-året 2025 blir 5,0% av portföljens bruttovärde 2023-12-31 vilket innebär att portföljen måste vara på minst
   (12 månader x 15.000 kr) / 5,0% uttag = 3,6 MSEK

Men jag har tänkt att även i FIRE ha portföljen belånad och ser preliminärt att jag ska ha en investeringsgrad på 115% (idag dock hela 124%) vilket innebär att min nettoportfölj behöver vara på
    3,6 MSEK bruttoportfölj / 115% investeringsgrad = 3,1 MSEK

För att mäta hur långt jag har kommit mot målet har jag en ny graf som visar Mållinjen brutto (3,6 MSEK), Aktuellt bruttovärde (3,3 MSEK) och Aktuell belåning (0,65 MSEK).
Hur ligger jag till då denna regniga torsdag i oktober? Jag har en bruttoportfölj på 3,3 MSEK men är "överbelånad" med 0,15 MSEK (0,65 MSEK nu vs 0,50 MSEK som mål). Det som ska hända de närmaste 27 månaderna för att jag ska kunna ta FIRE 2025 är att öka Bruttoportföljens värde 0,30 MSEK samt minska Belåningen 0,15 MSEK - alltså måste jag få en total värdeutveckling på 0,45 MSEK.

Portföljen behöver alltså öka med
    450.000 kr / 27 månader = 17.000 kr/mån
vilket känns mycket rimligt särskilt då nysparandet är inräknat här. Det krävs dock att jag har ett jobb att nyspara från och att börsutvecklingen inte blir alltför bister.

Skulle det bli så att portföljen ökar ännu mer väljer jag troligen att amortera hårdare på aktiebelåningen snarare än att låta portföljens bruttovärde dra iväg. Gäller det omvända att jag inte når 3,6 MSEK bruttoportfölj med 0,5 MSEK aktiebelåning får jag i stället inrikta mig på att arbeta lite längre eller kanske mer sannolikt använda mig av livlinan nedan.


Min ekonomis totalbelåning

Jag får ofta frågor om min höga belåning (på aktierna) men är den så hög egentligen om man räknar på min totalekonomi som i princip bara har 2 delar (boendet och aktierna)?:
Totala tillgångar: Boende* 4,5 MSEK + Aktier 3,3 MSEK = 7,8 MSEK
Totala skulder: Bolån 1,5 MSEK + Aktiebelåning 0,65 MSEK = 2,15 MSEK
Eget kapital: Tillgångar 7,8 MSEK - Skulder 2,15 MSEK = 5,65 MSEK
Total belåning: 2,15 / 7,8 = 27,5%

Med en totalbelåning på < 30% ligger jag ganska bra till i Stockholm. Hade hela mitt lån på 2,15 MSEK i stället legat på lägenheten med sitt marknadsvärde på 4,5 MSEK hade även det varit en ganska OK belåning (48%) för boende i hufvudstaden.

*I boendets tillgångsvärde finns en latent skatteskuld på betydande belopp

Min livlina

Dessutom har jag en stark "livlina" där jag hoppas och tror på att min FIRE inleds med ett bostadsbyte från lågbelånad Bostadsrättslägenhet i Stockholm till obelånad Villa i Småland som kommer att generera en bra slant att ytterligare investera i portföljen. Alternativt kan denna slant på ett bräde helt amortera aktiebelåningen vilket skulle göra mig helt skuldfri och i det närmaste ekonomiskt osårbar. Men det skulle troligen ändå bli en liten slant kvar att investera.

Livlinans storlek, om det ens blir någon, beror såklart av hur dyrt hus jag köper mig i Småland. Köper jag mitt föräldrahem blir det allra billigast då jag redan har rätt till halva vid ett arv.

Portföljuttag år 2026 och framåt

Följande års uttag ur portföljen kommer att beräknas enligt Vanguards dynamiska hybridmodell och beror av portföljens värdeutveckling och kan därför bli både mer och mindre än 180.000 kr.

lördag 16 oktober 2021

Lite funderingar så här på lördagen

Miljonär innan 30 skrev om att en utdelning på 10.000 kr känns bättre än en värdeökning för portföljen på 100.000 kr. Detta för att en utdelning är konkreta pengar på kontot medan en värdeökning bara är ett annat pris på samma aktier som du hade igår.

Är detta verkligen en rationell känsla? Är det inte pengar som pengar? Idag skulle jag ju i exemplet ovan kunna sälja för 100.000 kr och ändå ha samma portföljvärde igår - men färre aktier.

Jag håller med Mi30 men tycker inte känslan är helt rationell. Visserligen kan portföljvärdet minska 100.000 kr imorgon igen men utdelningarna kommer vara ett faktum. Om jag inte återinvesterat dem redan för då är jag ju i samma läge i alla fall.

Numera när jag satsar på att nå ett tillräckligt portföljvärde för att kunna gå i FIRE känns det ändå mer naturligt att titta på portföljens värdeförändringar.

Jag har fler exempel där småpengar känns bättre än mer stora förändringar av portföljvärdet:

 1. Minskade fasta kostnader: 1:a oktober sattes min bolåneränta för de 3 kommande månaderna. Jag lyckades få ihop 2,5 MSEK på Nordnet och räntan sänktes från 1,29% till 1,09%. Med lån på 1,5 MSEK blev detta 250 kr/mån brutto eller 175 kr/mån netto i besparing. Småpengar som gläder mig mycket och jag lyckades med liten marginal även om portföljvärdet sjönk ganska rejält i september.
 2. IPOer: I våras när börsen gick som bäst och portföljen ökade med 25.000 kr/vecka försökte jag mig på IPOer. Det var intressant och roligt och varje affär kunde ge några hundralappar eller kanske en tusing, men ibland även förlust. Tyvärr var det lite för arbetsamt och jag la ner det tills jag får mer tid.
 3. Sidoinkomster: Förra året fick jag en liten intäkt för reklamen på bloggen vilket var roligt men egentligen meningslösa pengar. Men det var mina första pengar i genren vilket jag tror gladde en del. Jag är även med i undersökningar (motivationen varierar) som ger en slant emellanåt. 
 4. Kortdatum-hyllan: Jag kollar alltid i kortdatum-hyllan i butiken för att se om jag kan göra några fynd. En femma här eller tia där...
 5. Göra så mycket som möjligt själv (tillagd efteråt): Just nu bor jag i BR-lägenhet och har inte bil. Men jag kan i alla fall försöka att göra så mycket mat själv som möjligt, fixa det mesta i lägenheten (utom el vatten) samt serva cyklarna. Som framtida husägare blir det mycket viktigare ändå att göra mycket själv med t ex hus, trädgård och bil.

fredag 8 oktober 2021

Nu dras snaran åt... - medarbetarsamtal igen

  

Bakgrund

Detta är en uppföljning på ett inlägg från i höstas och ett i vintras om att jag inte sitter så säkert trots numera 9 års anställningstid. Ändå har tiden nu rullat ett antal månader närmare min planerade FIRE 2025 (eller 2024?).

Tidigare har jag skrivit att jag fasat för de här samtalen, men i takt med att sparandet fortgått och portföljvärdet ökat känner jag nu att jag har en god ekonomisk plattform. Detta gör att jag inte känner mig lika otrygg som tidigare även om det skulle bli förändringar på anställningssidan framöver. Skönt!


Medarbetarsamtalet i veckan

Sammanfattningsvis tycker chefen att mina rutinuppgifter fungerar bra men att jag inte fungerar i projekt. Fokus på detta möte var alltså Dåtid.

Jag har under året satsat hårdare på jobbet men det räcker tydligen inte. I ärlighetens namn är jag inte längre högpresterande då min arbetskapacitet och koncentrationsförmåga efter min utbrändhet inte är i närheten av vad jag presterade tidigare i min karriär. Men lönen är ju bara knappt hälften också. Nuvarande tjänst (även vad gäller bransch och företag) spelar snarare Division-5-fotboll än den Allsvenska fotboll jag spelade innan utbrändheten.

Ibland känner jag dock att jag kan högprestera som under gamla dagar under några timmar. Utan press att prestera tror jag att dessa ögonblick skulle kunna komma oftare vilket är min min förhoppning för FIRE.


Nästa möte 

Detta ledde till att vi schemalade ett nytt möte om några veckor då vi ska prata om Framtiden. Det handlar troligen om jag kommer att "erbjudas" (läs tvingas till) en deltidstjänst. Alternativet är inte bättre - Läs rubriken igen!

Alternativ 1 -  det dåliga alternativet

Blir det så att jag tvingas leverera samma jobb som nu, men med kanske 80% av en heltid blir det ogörligt då det inte kommer finnas tid för detta, vilket jag måste försöka få fram. Lyckas inte detta har jag ett problem och kommer fortsatt att leverera mina företagskritiska rutinuppgifter men lämna övriga uppgifter ogjorda vilket kommer att spricka till slut.


Alternativ 2 - det bra alternativet

Men handlar deltiden istället om att jag "bara" förväntas leverera mina rutinuppgifter så kan det i stället vara precis vad jag behöver och vill ha. Rutinuppgifter är mycket mindre tröttande än att jobba i projekt när man väl lärt sig rutinerna. Jag är förbi det där när projekt var det mest utvecklande man kunde hålla på med - Utdelningssmålänningen har blivit gammal!

En deltid med rutinuppgifter skulle i stället leda till att jag är piggare i veckorna och orkar starta upp några av de projekt jag tänkt ägna mig åt i FIRE. Ett annat sätt att använda den extra orken vore att se om det går att ordna ett nytt jobb mina sista år i arbetslivet.


Avslutning

Jag tar ledigt nästa vecka för att hinna fundera igenom saken några varv till.

En deltidslön kommer såklart att minska sparandet och skulle kunna komma att skjuta upp FIRE en tid - men jag tror faktiskt inte det nu när jag ändå är så nära. Som jag skrivit tidigare har portföljen nått en sådan nivå att nysparandets andel av portföljutvecklingen numera är en ganska liten del av totalen.

lördag 25 september 2021

Ännu en lön på kontot...

Igår ramlade det in en lön på kontot igen. Standardlön men med 1 dags semester - detta då jag provar att känna på hur det vore att jobba "bara" 4 dagar/vecka. Ganska skönt visar det sig och jag tar faktiskt ledigt på måndag också. 

Som vanligt vid lön sätter jag snabbt in 10.000 kr på Nordnet via Swish (10.000 kr är maxbeloppet per dag om man inte aktivt ändrar på Banken). Efter helgen när räkningarna gått iväg och jag har fått amortering  på det lån jag har mot en släkting sätter jag över resten av månadens sparande. Det brukar bli ca 5.000 kr i eget sparande ytterligare samt runt 10.000 kr från lånet.

I vanliga fall brukar jag investera pengarna, men nu har jag bestämt mig för att minska belåningen vilket går fint att göra i kronor men i procent kommer det inte direkt hända något då portföljen tagit en del stryk senaste veckorna.

Vad gäller nivån på den långsiktigt önskvärda belåningen är jag mer än lovligt obestämd, men det ligger någonstans emellan "ingen belåning alls" till att "utnyttja hela belåningsutrymmet till lägsta Nordnet-ränta 0,89%". Som vanligt ligger det troliga svaret någonstans där emellan - kanske halva belåningsutrymmet vilket ger portföljen en hygglig fallhöjd innan en högre räntesats kickar in. 

Sparandet går på automatik och jag märker att jag i stället funderar mer och mer på ett liv efter detta och då menar jag med "detta" inte efter döden utan livet efter att jag lämnat den inrutade arbetsveckan måndag-fredag kl 7-16.

Jag har spekulerat i allt från att bli uppsagd nästa vecka och jobba uppsägningstid 5 månader och sedan inte jobba mer, till att jobba till den månad jag fyller 55 år under 2025 (för uttag av tjänstepension direkt) men troligen blir det någonstans däremellan. Oavsett vilket så är det inte så himla många arbetsmånader kvar och för varje månad som går kommer jag avsevärt närmare.

Vi får se vart den nuvarande börsoron tar vägen, men innan denna tyckte jag att nysparandet utgjorde så liten del av portföljens värdeutveckling att jag har funderat på att nästa år minska sparkvoten en hel del för att öva på att konsumera igen. Jag har läst att flera bloggkollegor har haft problem med detta när de nått sina mål.

tisdag 7 september 2021

Inte pensionera sig från något utan mot något

Mitt långsiktiga mål har hittills varit tydligt mot att jag ska pensionera från mitt nuvarande inrutade liv med jobb måndag till fredag klockan 7-16. Detta har känts mer och mer fel och nu är fokus i stället att jag ska pensionera mig mot något.

Att pensionera sig mot något är en mycket mer positiv hållning och det jag menar är att när jag väl äger min tid och har tillräckliga inkomster utan att jobba så har jag tid, ork och pengar att jag ägna mig åt det jag verkligen vill i större utsträckning än idag. 

Genom åren har målet med mitt aktiesparande utvecklats med små men viktiga steg och idag tänkte jag redovisa denna utveckling.


Målformulering 1 (2013)

2013 började jag med månadslön och kostnader som tillät sparande. Min tidigaste målformulering skrevs aldrig ner och formulerades bara i huvudet långt innan bloggen skapades men det var ungefär så här:

 •  Målet är att gå i pension vid 65 års ålder med en "vettig" pension
Min karriär och löneutveckling har inte varit den bästa vilket skulle ha gett en mycket svag pension även vid den "normala" pensionsåldern 65 år om jag inte hade börjat spara.

Målformulering 2 (2017)

Den tidigaste kompletta målformulering från bloggen är från 2017-12-19 och lyder:

 • Mitt långsiktiga mål är att skapa en portfölj med så stor direktavkastning att jag kan behålla en behaglig levnadsstandard även om jag tar ut en tidig pension genom att komplettera pension från det allmänna, tjänstepension och privat med en direktavkastning.
Redan i slutet av 2017 insåg att jag det fanns möjlighet att gå i pension innan normala pensionsåldern 65 år. 

Målformulering 3 (2018)

Version 3 av målformuleringen skrevs 2019-01-10:

 • Mitt långsiktiga mål är att skapa en portfölj med så stor avkastning att jag kan behålla en behaglig levnadsstandard när jag tar ut en tidig pension genom att komplettera pension från det allmänna, tjänstepension och privat med ett uttag* av eget portföljkapital.
*Strategin för detta uttag är inte satt men kan vara uttag av utdelningar (med eller utan försäljning aktier) eller uttag enligt Vanguards dynamiska hybridmodell.

Skillnaden mellan version 2 och version 3 är att jag har upptäckt att utdelningarna för min portfölj bara varit runt en tredjedel av portföljutvecklingen. Därför har jag i målformuleringen öppnat upp för att använda andra uttagsmodeller för att kunna göra större uttag.


Målformulering 4 (2019)

Version 4 av det långsiktiga målet skrevs i slutet av 2019:

 • Mitt långsiktiga mål är att skapa en portfölj med så stor avkastning att jag kan få en behaglig levnadsstandard när jag tar ut tidig pension genom uttag* av portföljkapital kompletterad med först privat pension och tjänstepension och senare allmän pension.
*Nivån på eller strategin för detta uttag är inte helt satt men kan vara uttag av utdelningar, 4%-regeln eller allra troligast uttag enligt Vanguards dynamiska hybridmodell.

Målformulering 3 antyder att det är pensionerna som ligger i botten och att det är dessa som kompletteras med ett uttag från portföljen. Tyvärr blir pensionen så dålig att jag i version 4 vänder på det så att uttag från portföljen blir det primära.


Målformulering 5 (2021):

 • Mitt långsiktiga mål är att äga min tid genom att skapa en portfölj med så stor avkastning att jag kan få en behaglig levnadsstandard genom uttag av portföljkapital kompletterad med först tjänste- och privatpension och senare allmän pension. 

Att äga min tid blir mitt övergripande mål och då blir jag också ekonomiskt fri att göra vad jag vill med min tid utan att behöva tänka på att behöva dra in pengar till uppehället. Aktiviteter jag vill lägga mer tid på är träning, studier, hobby, resor, arbeta deltid, sidoinkomster mm. Det kan alltså vara inkomstbringande, men behöver inte vara det. 

I målet ovan preciseras inte hur mycket pengar som behövs för en behaglig levnadsstandard men jag har gjort en budget där 20.000 kr/mån netto ska räcka till ett liv på en bra nivå för en singelman i skuldfri villa i Småland.

Ingen tidpunkt nämns heller i målet, men troligen blir det när jag är 55 år 2025 och privat- och tjänstepensionen blir tillgänglig. Det kan även bli 2024 men då behövs kompletterande kapital att leva på under 2024 då summan från uttagsmodellen inte kommer räcka till. Senare än 2025 kan det absolut  bli, men för det behövs troligen att en börskrasch inträffar vid en illa vald tidpunkt.

Uttag från portföljen kommer att ske med Vanguards dynamiska hybridmodell där uttaget baseras på portföljvärdet och dess utveckling. Av de totalt 20.000 kr/mån netto som behövs ska 15.000 kr/mån komma från portföljen och resten från pensionsutbetalningar. Detta betyder att jag med 5% i uttagsnivå behöver 3,6 MSEK, men då jag planerar att vara belånad och att ha en investeringsgrad på 115% räcker det med att portföljens nettovärde är 3,1 MSEK.

Övergången till Vanguards modell var tvungen då jag bestämt mig satsa mer på tillväxtaktier och indexfonder med hopp om ökad totalavkastning men med i många fall låg eller ingen direktavkastning. 4%-regeln kunde kanske fungerat men jag gillar inte att den inte tar hänsyn till portföljutvecklingen vilket kan skada portföljen svårt vid några svaga år.

Jag har alltså hela tiden sett ett behov av att ha ett långsiktigt mål att jobba mot även om jag sett mig tvungen att justera det lite några gånger.

måndag 6 september 2021

Vanguards Dynamiska Hybridmodell och varför jag gillar den

Hittade en lite nyare artikel direkt från Vanguard som skapat uttagsmodellen jag tänker använda i FIRE.

Jag gillar fortfarande uttag av utdelningar som uttagsmodell, men min portfölj kommer till ganska stor del bestå av tillväxtaktier och indexfonder utan direktavkastning så det fungerar helt enkelt inte.

Vanguards modell är lite stökig till en början, men när man väl gjort en kalkylmodell, blir den både enkel att förstå men framför allt enkel att använda.

Läs artikeln och gärna min längre genomgång av modellen här.

Det jag tar med mig från nya artikeln:

 • Taket skapar en buffert i stigande marknad
 • Golvet gör att man får ett acceptabelt uttag även under svåra år
 • Sannolikheten att kapitalet räcker livet ut är vid samma procentuella uttag större än med 4%-modellen
 • Ovanstående innebär alternativt att man kan göra ett större procentuellt uttag med samma success rate
Sista punkten exemplifieras av att Vanguard med 5% uttag har nästan samma success rate (73,5%) som 4%-regeln med 4% uttag (76,1%). Med lägre golv blir success rate för Vanguard avsevärt bättre än 4%-regeln.

Jag kan tillåta mig att ha ett lägre golv (troligen väljer jag  -5%) än de -2,5% de skriver om i artikeln för att öka success rate, alltså mitt uttag blir ännu mindre vid svåra år, vilket beror på:
 • Jag har även pension som inte påverkas av marknaden
 • Jag är singel med små fasta kostnader och kan snabbt ställa om kostnadsnivån
 • Min tanke är att skapa mig ett litet batteri av extrainkomster i FIRE 
Ett lägre golv ökar sannolikheten att kapitalet räcker livet ut även vid uttagsnivån 5,0% med ett flertal procentenheter.

Ett lägre golv i kombination med att Vanguards modell har högre success rate än 4%-modellen gör att jag därför siktar in mig på uttagsnivån 5,0%.

Om jag går i pension vid 54-55 år kan jag vid allmän pension vid 64-65 år se över uttagsnivån. Om värdet har stigit kraftigt höjer jag kanske till 6,0% och om värdet har sjunkit kraftigt kanske jag sänker till 4,0-4,5%. Det bör bli lätt att sänka uttagsnivån då min allmänna pension (64- år) blir högre än den tjänstepension (55-64 år) den ersätter. Dessutom borde de flesta dyra renoveringskostnaderna vara tagna i mitt framtida villaboende tills dess.