tisdag 28 maj 2024

6 månaders avstämning efter att hjärtproblemen uppdagades

Nu är det 6 månader sedan mina hjärtproblem uppdagades på akuten och som följdes av mitt livs första och hittills enda ambulansfärd och sedan inläggning på hjärtavdelning i 2 omgångar i december.

Hur har jag då skött mina ordinationer sedan jag kom hem?

På det stora hela riktigt bra och jag är lite stolt över mig själv. Mer detaljerat fick jag enligt journalanteckningarna order om att:

 1. Gå ner i vikt. Detta var enligt doktorn det allra viktigaste och faktum är att jag gått ner 15 kg under februari-maj och detta måste jag ge mig 5:a i betyg för. Målet för att få min operation godkänd är 10 kg ytterligare men eftersom varje kg blir svårare än det förra vill jag nog säga att jag bara är ungefär halvvägs vad gäller insats även om det är mer än hälften av kilona. 
 2. Skaffa goda träningsvanor. Jag har absolut ökat på min träning men vissa veckor har varit dåliga. Nästa steg är göra en träningsplan som är minst lika genomarbetad som min FIRE-plan. Jag ger mig själv en 3:a med ett litet plus efter.
 3. Skaffa goda kostvanor. Såklart har min kost med så stor viktminskning varit lite åt bantningshållet och inte åt träningshållet. Totalt sett ger jag mig en 4:a då jag haft lite fler återfall än jag hoppats på.

  De 3 första punkterna hänger såklart ihop och jag känner att jag rör mig lättare och har mer energi.

 4. Minska alkoholintaget till minimalt. För att vara på den säkra sidan har jag sedan incidenten haft nolltolerans och det har varit riktigt enkelt att efterleva. Nolltolerans är trots att jag inte har några problem så mycket enklare än att ta "en öl". En klar 5:a i betyg.
 5. Minska stressen hemma. Jag har ingen stress alls hemma och FIRE-möjligheten är så gott som klar. En klar 5:a till!
 6. Minska stressen på jobbet. Ett arbete är ju alltid lite stressigt men redan från sjukdomsstart fick jag bort de mest stressande arbetsuppgifterna. Därefter pressade chefen på om återgång och jag fick ett återfall. men det motade jag bort bra i senaste mötet med chefen när jag hade uppsägningen i pappmappen. Här ger jag mig just nu en 3:a vilket är acceptabelt men skulle det varaktigt försämras till en 2:a är det dags att ta fram pappmappen igen.

  Genom att säga upp mig skulle jobbstressen såklart försvinna helt och bli en 5:a men ett jobb ger ändå någon sorts stabilitet i livet och kanske att hemmastressen skulle öka och det betyget åtminstone tillfälligt sjunka till en 4:a - men det kommer troligen ske även om jag gör min FIRE enligt plan, bara lite senare.
Totalt sett 3 st 5:or, 1 st 4:a och 2 st 3:or ger ett genomsnitt på 4,17 vilket jag är helt klart nöjd med i detta sammanhang.

PS Såklart använder jag det gamla betygssystem jag känner mig hemma i.

onsdag 22 maj 2024

ATH 3,5 MSEK i portföljvärde

Efter en "friluftsdag" på jobbet där vi varit ute i solen på Djurgården hela dagen kommer man in ganska trött efter 23.000 steg och loggar in och ser att Pengamaskinen krupit över 3,5 MSEK för första gången idag.

Jag har tyvärr inte lika örnkoll på portföljutveckling mm som tidigare men jag noterar att förra inlägget om Portföljvärde var så länge sedan som när 3,0 MSEK passerades 2021-12-27 och strax därefter kom ett fall och jag var även tvungen att ta ut en summa vilket decimerade portföljen kraftigt.

I oktober 2023 nåddes en botten och sedan dess har jag för första gången i relativt snabb takt passerat 3,1 MSEK, 3,2 MSEK, 3,3 MSEK, 3,4 MSEK och alltså nu 3,5 MSEK.

Första uttag från portföljen beräknas göras i januari 2026 så jag tycker det finns goda möjligheter att nå 4,0 MSEK innan dess.

lördag 18 maj 2024

Optionslösen 17 maj


Årets tredje månad med optionshandel efter det ofrivilliga uppehållet är över.
 

Lösenmånadens kassaflöde

Ett löseninlägg som detta publiceras en gång per månad helgen efter lösen 3:e fredagen i varje månad.

Optionspremier

Portföljen var helt tom vid ingången av denna lösenmånad vilket gjort att jag endast utfärdat säljoptioner.

29/4, en vecka sent p g a förra månadens långa löptider, utfärdade jag säljoptioner och fick in optionspremier enligt nedan:

2 st SP ABB 540kr 17maj: 1320kr. Förfallen
2 st SP Alfa Laval 470kr 17maj: 1280kr. Förfallen
3 st SP Axfood 285kr 17maj: 1380kr. Förfallen
2 st SP Boliden 360kr 3maj. 960kr. Återköpt
2 st SP Investor 270kr 17maj. 720kr. Förfallen
Summa premier: 5.620kr

Bolidenoptionen ovan var på väg att bli löst 3/5 så jag valde att rulla den framåt, alltså köpa tillbaka optionen och utfärda option längre fram:

2 st SP Boliden 360kr 3maj: -1100kr. Återköpt
2 st SP Boliden 360kr 17maj. 2050kr. Förfallen 
Summa premier: 950kr

Det har varit en bra börsmånad så alla mina utfärdade Sell Puttar gick till förfall utan lösen och jag sitter åter igen helt likvid.

Kursvinster

Under lösenmånaden har inga kursvinster erhållits.

Utdelningar

Under lösenmånaden har inga utdelningar erhållits.

Totalt kassaflöde under lösenmånaden

Totalt kassaflöde under lösenmånaden maj 2024 (mån 22/4 - fre 17/5):

Optionspremier: 6.570kr
Kursvinster: 0kr
Utdelningar: 0kr
Totalt kassaflöde: 6.570kr

Lösenmånadens kassaflöde har förts in i min tabell under fliken Optioner ovan.

Årets kassaflöde vid lösen varje månad (inom parentes siffror för 2023): 

januari: -.---kr (-.---kr)
februari: -.---kr (-.---kr)
mars: 2.420kr (-.---kr)
april: 8.360kr (-.---kr)
maj: 6.570kr (-.---kr)
juni: (-.---kr)
juli: (-.---kr)
augusti: (3.440kr)
september: (4.593kr)
oktober: (4.755kr)
november: (4.220kr)
december: (5.890kr)
Totalt kassaflöde helåret: 17.350kr (22.898kr)

2024 års månadssnitt för aktiva månader: 5.783kr (4.580kr)

Ingen supermånad men så förlorade jag också en dryg tusing när jag köpte tillbaka Boliden enligt ovan. Dessutom var mina optioner i marknaden en vecka kortare på grund av förra månadens långa löptider vilket gjorde att det så kallade tidsvärdet på optionerna blev lägre. Trots detta är det den näst bästa månaden någonsin. Men så ska det vara när portföljen är så mycket större i år än tidigare och jag hoppas verkligen på en ny om inte bästa så i alla fall näst bästa månad ganska snart.

Snittet närmar sig de 6.000kr/mån jag tror är möjligt med nuvarande portföljstorlek, nuvarande strategier och nuvarande risknivå men det är troligt att det kan förbättras med mer kunskap och erfarenhet. 

Ovanstående kassaflöde är såklart möjligt att skala upp för att kunna ge en betydande inkomst och därför är det viktigt att ange att kassaflödet skapats med en portfölj som i januari 2024 var värd 372.000kr.

Framtiden

Min avsikt är att låta skapade kassaflöden ligga kvar på kontot resten av 2024 och hela 2025 samt att när väl FIRE-flytten sker till Småland med en del av Geoarbitraget fylla på Optionskontot ytterligare. Inga löpande insättningar alltså utan nysparandet får gå till andra konton. Troligen handlar det då om en kontostorlek på 750.000-1.000.000kr.

Väl i FIRE blir det dessutom lättare att lära mig mer om optioner samt lägga mer tid på att välja och bevaka mina optionsaffärer vilket ska kunna ge bättre avkastning. Allt detta skulle kunna innebära kassaflöden på en nivå som ensamt kan försörja mig helt i alla fall en billig månad även efter det avdrag på uppskattningsvis 20% jag behöver göra för att ta höjd för kostnader och inflationsskydd.

Då blir optionshandeln också så omfattande att jag nog kan kalla den ett deltidsjobb i alla fall.

Nästa lösenmånad

Nästa vecka blir det igen att utfärda säljoptioner på OMXS-aktier för hela kapitalet. Detta då jag inte just nu köper aktier "frivilligt" för att direkt utfärda köpoptioner utan väntar tills jag blir tvungen att köpa aktier på grund av lösta säljoptioner. Helst vill jag dock i längden ha en mix av utfärdade sälj- och köpoptioner i olika bolag för att minska marknadsrisken så denna månad ska jag inte rulla alla säljoptioner som riskerar lösas. Av någon anledning känner jag också mig mest hemma i Covered Call-positionen så jag saknar att ha den.

torsdag 16 maj 2024

Uppsägningen är INTE inlämnad!

Dags med en lägesrapport. Jag hade eventuellt tänkt lämna in min uppsägning 2024-05-14 vilket jag skrivit om tidigare.

Nu blev det inte så, men det var väldigt nära - men nära skjuter ingen hare!

Tisdagen 14/5 sa jag till chefen att jag ville ha ett möte och det blev på direkten. Jag sa direkt att jag säger upp mig men hon släppte mig inte henne utan började prata om varför och vad som kunde göras. Vid tidigare möten har det inte hänt något men nu när det var på allvar verkar det finnas handlingsutrymme.

I vilket fall blev jag så nöjd med mötet att jag lät den skriftliga uppsägningen som jag skrivit ligga kvar i mappen.

Det som diskuterades var:

 • Möte med företagshälsan som inte var på tapeten tidigare.
 • Anpassning av arbetsuppgifter permanent - tidigare har det pratats om tidsbegränsade anpassningar vilket har stressat mig då jag då vet att det eventuellt kommer att förändras.
 • Gå ner i arbetstid permanent - nu jobbar jag heltid men är helt urvattnad när jag kommer hem. Tidigare har det sagts att deltid inte finns i firmans policy. 
 • Försöka få till en deltidssjukskrivning.
 • Faktiskt säga upp mig och söka igen nästa höst om det känns bättre. Men då blir det ju att konkurrera igen med andra sökande. Har faktiskt en kollega som inte fick tjänstledigt för att resa och som sa upp sig, gjorde sin resa och sökte igen och är nu tillbaka. Men för att jag skulle söka mig tillbaka krävs en rejäl börskrasch.
Mötet tog hårt och jag kände det i hjärtat hela dagen och halva natten och det blev tydligt att stresståligheten är låg. Dagen efter var dock allt OK igen.

Målet har aldrig varit att säga upp mig inför sommaren och stämpla fram till FIRE 2025 om jag är övertygad om att jag kan klara jobbet och hälsan samtidigt. Detta betyder inte att jag kommer jobba ända fram till nästa vår som huvudplanen är, utan jag kommer att ta det dag för dag. Idag känns det i alla fall som att jag kommer att komma tillbaka till arbetet efter sommarsemestern.