tisdag 31 oktober 2023

Uppdatering oktober: tuff månad för portföljvärdet igen

När vänder börsen uppåt igen? Inte var det oktober 2023 i alla fall.

Månaden i övrigt förflöt utan att något nämnvärt hänt. Har gått en intressant 2-dagarskurs på jobbet men kan inte berätta mer än så.


Träning

Kan väl nämna ändå att träningen flutit på bra och att jag börjar känna resultat efter 6 månader med först ett 3 månaders stapplande försök att komma igång med träning och nu med 3 månaders bra träning.

Ändå väntar jag till efter nyår med att börja mäta framsteg, men jag är helt klart lättare, piggare och starkare än för ett halvår sedan.Avkastningstävling: Utdelningssmålänningen vs aktieindex

Men över till avkastningstävlingen mellan Utdelningssmålänningens optionskonto och Aktieindex.

Jag har valt att jämföra min avkastning med OMXSGI som är ett svenskt avkastningsindex som tar med både aktiernas kursutveckling och deras utdelningar i beräkningen och därför ligger närmast det sätt jag utvärderar resten av portföljen på - alltså totalavkastning.

Utdelningssmålänningen vs OMXSGI, -2,64% vs -3,51% (3 - 0)
Utdelningssmålänningen vs OMXSGI, -2,67% vs -9,03% (årsbasis men för 2023 bara aug-dec)

Väldigt dåliga siffror men det är inte lätt att visa positiva siffror när index trycker ner värdet så hårt. Dock är jag fortfarande obesegrad i månadsfighten mot index men när jag kollade för en dryg vecka sedan låg jag faktiskt sämre till än index för månaden.

Det är bara gnata på först november och december också så får vi se vad testperiod 1 slutar i. Vågar man hoppas på 5-0 och ett positivt resultat för hela testperioden?

För att överskådligt vissa denna avkastningstävling över tid har jag lagt in ytterligare en månad i min tabell på Optionssidan

I det månatliga löseninlägget redovisar jag skapat kassaflöde men på något sätt är det ändå kontobehållningen som visar det riktiga värdet då det är det som blivit över till mig efter alla avdrag för avgifter och skatter. Förutom då för ISK-skatt och ränteavdrag för aktiebelåning som återfinns på deklarationen. 


Uttag från Optionskontot i FIRE

En fråga som jag tänker på nu är hur mycket jag kan plocka ut ur Optionskontot när jag väl kommer till FIRE. Samt hur jag ska beräkna uttaget. För övriga konton använder jag ju Vanguards dynamiska uttagsmodell men inte för Optionskontot som jag bryter ut.

Kassaflödesbaserat uttag: Helt tydligt går det inte att bara plocka ut kassaflödet som jag redovisar i en tabell på min optionsflik. Efter 3 månader har jag skapat ett kassaflöde enligt denna på totalt 12.478kr samtidigt som portföljvärdet har minskat ca 9.000kr utan att något uttag gjorts. Detta tillskrivs såklart motvinden från index ovan. Att i detta läget ha plockat ut 12.478kr känns inte roligt. Det skapade kassaflödet jag presenterar är också väldigt "brutto" och ett inte negligerbart avdrag för omkostnader måste dras bort.

Uttag baserat på värdetillväxt: Värdetillväxten däremot är väldigt "netto" men där går det inte heller att månadsvis plocka ut värdetillväxten som ibland blir negativ och att sätta in pengar i FIRE-fasen känns inte önskvärt. Årsvis däremot borde man oftast kunna ha ett positiv tillväxt och att då i efterhand plocka ut värdetillväxten för konsumtion låter bättre. Man bör nog inte heller plocka ut hela nominella värdetillväxten utan spara en del för att inflationsskydda portföljen.

söndag 22 oktober 2023

Optionslösen 20 oktober

 

Testperiod 1 (månad 3 av 5)

Oktober är tredje månaden i en första testperiod som sträcker sig över resten av året där jag ska få ihop formatet för blogginlägg, strategi och redovisning. Jag ska även sätta ett rimligt ekonomiskt mål för helåret 2024 som blir Testperiod 2. 
 

Lösenmånadens kassaflöde

Ett löseninlägg som detta ska publiceras en gång per månad helgen efter lösen 3:e fredagen i varje månad och ska innehålla åtminstone nedanstående fasta avsnitt.

Optionspremier

Innan börskurserna föll kraftigt sista veckan trodde jag nog att jag skulle bli löst på flera CC eller behöva rulla dessa framåt men det behövde jag inte oroa mig för när börsfallet var ett faktum.

Denna månad förföll flera kontrakt som ställdes ut redan förra lösenfredagen 15/9 när jag rullade optioner framåt och premien bokfördes redan i september och visas därför med premie 0kr nedan.

Under lösenmånadens har följande premier erhållits:
2 st CC Alfa Laval 380kr 20okt: 0kr (1.440kr erhölls 15/9). Förfallna
1 st CC Axfood 270kr 20okt: 0kr (320kr erhölls 15/9). Förfallen
2 st CC Axfood 265kr 20okt: 260kr. Förfallna
2 st SP Boliden 305kr 6okt: 1.080kr. Lösta
2 st CC Boliden 310kr 20okt. 1.440kr. Förfallna
2 st CC Getinge 195kr 20okt: 0kr (1.840kr erhölls 15/9). Förfallna
1 st SP Industrivärden 290kr 20okt: 310kr. Löst
2 st CC Investor 215kr 20okt: 0kr (920kr erhölls 15/9). Förfallna
3 st CC Investor 220kr 20okt: 465kr. Förfallna
Summa premier: 3.245kr

Mina SP i Boliden 305kr löstes 6/10 och jag blev sittandes med 200 st Bolidenaktier. 13/10 ställde jag ut en veckokort CC för dessa Boliden-aktier och drog in ytterligare premier - detta blev månadens bästa affär (se ovan)! Åtminstone fram till att botten gick ur marknaden. 

Månadens sämsta affär blev helt klart när SP för Industrivärden löstes och jag fick köpa aktier för 290kr (minus 3,10 i erhållen optionspremie) när marknadspriset var 277,70kr. Samtidigt var det bara ett kontrakt så ingen katastrof ändå. Alternativet hade varit att köpa tillbaka min SP, men denna månad valde jag att inte rulla någon position framåt.

Kursvinster

Under lösenmånaden har inga kursvinster erhållits.

Utdelningar

300 st Axfood: 1.200kr
Summa utdelningar: 1.200kr

Detta är min första utdelning sedan nystarten. Jag väljer att precis som med kursvinster och optionspremier att redovisa brutto för att vara konsekvent. Egentligen går dock 30% av utdelningen bort i skatt trots att aktierna finns på ett ISK-konto. Man bör därför undvika att få utdelning på ett ISK-konto på Degiro.

Totalt kassaflöde under lösenmånaden

Totalt kassaflöde under lösenmånaden oktober 2023 (mån 18/9 - fre 20/10):

Optionspremier: 3.245kr
Kursvinster: 0kr
Utdelningar: 1.200kr
Totalt kassaflöde: 4.445kr

Lösenmånadens kassaflöde har som tredje månad förts in i min tabell under fliken Optioner ovan. 

Jag är nöjd med även tredje lösenmånadens kassaflöde särskilt då jag trodde det skulle bli ganska dåligt på grund av alla rullningarna som gjordes och vars erhållna premier bokfördes redan i september. Portföljvärdet har dock tagit rejält med stryk likt alla andra portföljer, men mer om detta i kommande månadsuppdatering där vi får se hur portföljen klarat sig mot index.

Årets kassaflöde vid lösen varje månad (fr o m augusti för 2023): 

augusti: 3.440kr
september: 4.593kr
oktober: 4.445kr
november:
december:
Totalt kassaflöde helåret: 12.478kr

2023 års månadssnitt: 4.159kr

Det är egentligen fortfarande alldeles för tidigt att säga men jag tycker att man kan börja skönja en viss jämnhet för kassaflödet. 

Ovanstående kassaflöde är såklart möjligt att skala upp för att kunna ge en betydande inkomst och därför är det viktigt att ange att kassaflödet skapats med en portfölj som vid starten i juli 2023 var värd 238.884kr.

Nästa lösenmånad

Nu ser jag fram emot måndagen 23:e oktober när jag kan ställa ut nya optionskontrakt inför lösenmånad november. Några tankar inför det:
  • För att få in hyggliga premier för mina CC nu när kurserna gått ner kraftigt kommer jag att behöva lägga mig på låga lösenkurser. Oftast avsevärt lägre än mitt GAV vilket inte känns bra men jag kommer att göra det. Blir det en stark månad med återhämtning kan jag därför bli tvungen att köpa tillbaka dessa positioner om jag inte är beredd att släppa aktien under GAV.
  • Eftersom SP för både Industrivärden och Boliden gick till lösen finns det inte direkt något kapital att ställa ut fler SP denna månad.
  • Idag kan jag inte kolla till mina optionskontrakt dagligen på grund av mitt arbete, men i FIRE blir det så mycket enklare att göra det. Detta tror jag gör att jag kan bli aningen bättre i FIRE bara på grund av det. Samtidigt ska man ju inte in och peta på kontot i onödan.
 

Avslutning

Det som saknas ovan är en jämförelse för värdeutvecklingen mellan mitt optionskonto och lämpligt index men det kommer i ett inlägg efter månadsskiftet då jag där vill ha värden från kalendermånad till kalendermånad och inte minst för helåret. Denna jämförelse kallar jag avkastningstävling och för in i min andra tabell på Optionsfliken.

lördag 21 oktober 2023

Genomförd IPO för Rusta AB

Som jag skrev häromdagen tecknade jag mig för årets första IPO (Rusta). Nu är det över och dags för redovisning.

Jag tecknade alltså 150 st aktier på vardera 4 st konton med prisintervallet 43-50 kr.

Tilldelning blev det på morgonen 2023-10-19 på alla 4 st kontona (ISK + KF på vardera Nordnet och Avanza) med 100 st aktier till priset 45 kr.

Strax efter kl 09:00 var alla aktier sålda oavsett vad kursen är vilket är helt enligt strategin. Vinsten efter courtage blev ynkliga 296 kr vilket känns löjligt när börsvärdet på mina huvudkonton för långa innehav gått ner många hundra gånger detta bara senaste veckan. 

Troligen kommer jag att flytta ut pengarna från Avanza och sätta dessa i arbete i optioner innan årsskiftet. Kapital som alltså bara står oanvänt mellan IPOerna. På Nordnet använder jag dock kreditlinan för att finansiera mina IPOer och kommer att fortsätta även nästa år.

Se gärna min specialflik för IPOer som uppdaterats med senaste affären.

PS Skriver på månadens inlägg om Optionslösen som egentligen är mycket intressantare. Kommer senare idag eller imorgon.

lördag 14 oktober 2023

IPO Rusta - så tänker jag

IPOerna duggar inte tillnärmelsevis lika tätt som under 2021 vilket såklart tillskrivs börsklimatet. När ett företag nu vågar sig på en IPO tyder det på ett visst självförtroende. Eller är det dumdristighet?

Se gärna min specialflik för IPOer.

Rusta är den första IPO jag tecknar sedan LumenRadio i december förra året.

Varför då?

1. Jag följer min strategi från länken ovan om att IPOn ska vara omskriven och helst då positivt. Flera bloggar, forum och även Affärsvärlden är positiva även om priset anses lite högt.

2. Både Avanza och Nordnet erbjuder teckning denna gång men så är det inte alltid och det är därför man bör ha konton på både Avanza och Nordnet. Jag tecknar 4 st minimiposter á 150 st aktier på Avanza ISK och KF samt Nordnet ISK och KF för att öka min chanser för tilldelning.

3. Om jag får tilldelning säljer jag första dagen. IPOer är aldrig företag som passar min långsiktiga strategi.

PS Vill ni vara med med är deadline för teckning 2023-10-18 kl 15.00. Handeln startar redan 2023-10-19 så om jag får tilldelning blir kapitalet uppbundet en väldigt kort tid.

Hur gör och tänker ni?