IPOer

Uppdaterad 2022-12-10

Mål

Målet med mina IPO-affärer är att skapa en extrainkomst som kan användas till konsumtion i FIRE. Nu i pre-FIRE får dock vinsterna ligga kvar på sina konton.

Nivån på detta mål är 500 kr/mån, men det verkar som att antalet IPOer varierar kraftigt beroende på börstemperatur. 

Med tanke på de svaga resultaten 2022 (2.266 kr) och 2021 (1.275 kr) och mycket sval börstemperatur sätter jag inget ekonomiskt mål för 2023. 

Fortsätter det så här svagt kommer jag nog att flytta över de 2 x 12.000 kr jag har på Avanza till Degiros optionshandel där de troligen gör mer nytta och därmed nöja mig med 2 st konton på Nordnet där kapitalet inte står overksamt största delen av tiden.

Målet för 2023 ska nås genom att jag åtminstone varje vecka ska se vilka IPO:er som är på gång. Jag ska vara fortsatt restriktiv men satsa lite hårdare när det känns bra. 

Denna extrainkomst ska uppnås med en liten arbetsinsats och ett litet kapitalbehov.


Strategi

Strategin är:
  1. Teckna eller inte teckna? Besluta om jag ska teckna en kommande IPO eller ej. Jag gör för att spara tid ingen egen analys förutom att jag väljer ut de som känns heta genom att vara omskrivna i positiva ordalag ("buzz").
  2. Teckna hur mycket och på hur många konton? Om jag beslutar mig för att teckna blir det alltid minimipost (ofta ca 6.000 kr) på 1-4 konton (KF och ISK på både Avanza och Nordnet) för att öka chansen att få tilldelning. När man bestämt sig för att teckna är ingen eller väldigt liten tilldelning frustrerande men det är en del av spelet.
  3. Säljstrategi. Om jag får tilldelning säljer jag alltid första dagen oavsett om det går upp eller ner då a) detta inte är företag som passar i min långsiktiga strategi, b) jag vill frigöra kapital för nästa IPO, c) jag antar att momentum för aktien ligger redan i första handelsdagen.
På Nordnet använder jag mina vanliga kontons kreditlina och skulle kunna ha väldigt många parallella affärer igång samtidigt. Men på Avanza har jag 2 konton vars enda syfte är IPOer och som har vardera ca 12.000 kr vilket vanligen räcker till att hålla 2 parallella affärer igång. Kanske att jag ökar kapitalet på Avanza med motsvarande någon affär ytterligare. Ytterligare banker känns i dagsläget inte intressant men är såklart en väg till fler affärer. Jag skulle kunna använda vanligt Aktie- och Fondkonto på båda bankerna men är inte beredd att betala 30% i vinstskatt, men eventuella förluster är ju avdragsgilla så kanske ändå framöver? För er som har familj kan man ju använda flera personers konton också.

Källor


Resultat 2022


Detta blev bokslut på IPO 2022. 4 st genomförda affärer är verkligen inte i nivå med vad jag tänkt mig men IPO-marknaden har varit dålig och jag har varit restriktiv. Dock är 4 vinstaffärer av 4 möjliga (100%) naturligtvis ett mycket bra resultat, särskilt jämfört med 2021.

Dessutom har jag tyvärr inte varit aktiv hela året och säkert missat några bra tillfällen.

Resultat 2021

2021 blev mitt första år med IPOer men egentligen har jag bara varit aktiv i juni, november och december. Trots detta blev det hela 21 affärer och många fler där jag beslutat avstå eller inte fått tilldelning.

Anledningar till det svaga resultatet är att jag varit med i IPOer som inte varit så heta för att få lite action samt att jag har missat ett flertal heta då jag inte varit aktiv mer än 3 av årets månader.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar