Uppföljning IPOs

Uppdaterad 2021-05-29

Resultat (fr o m 2021-04-26)

Strategi

  1. Ansök om tilldelning av minimipost i kvalitativa case på 1-4 konton i 2 olika banker
  2. Ansök sista dagen för att hinna läsa all tillgänglig information
  3. Sälj alltid första dagen, men försök få åtminstone genomsnittspris för dagen
Bokslut görs per 2021-12-31 då det avgörs om det blir en fortsättning. Målet är att göra en genomsnittlig vinst på 1.000 kr/månad vilket jag tycker är en bra nivå för en sidoinkomst.

Observera att det "enda" aktiva beslutet jag behöver ta är att avgöra om det är ett kvalitativt case eller ej. Vid liten osäkerhet kan man ju även bestämma sig för att teckna på färre konton. Vad som är ett kvalitativt case är däremot svårare att bedöma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar