IPOer

Uppdaterad 2022-06-30

Mål

Målet med mina IPO-affärer är att skapa en extrainkomst som kan användas till konsumtion i FIRE. Nu i pre-FIRE får dock vinsterna ligga kvar på sina konton.

Nivån på detta mål är 1.000 kr/mån, men det verkar som att antalet IPOer varierar kraftigt beroende på börstemperatur så ena året kan det bli 500 kr/mån och andra 2.000 kr/mån. 

Denna extrainkomst ska uppnås med en liten arbetsinsats och ett förhållandevis litet kapitalbehov.


Strategi

Strategin är:
  1. Besluta om jag ska teckna en kommande IPO eller ej. Jag gör för att spara tid ingen egen analys förutom att jag väljer ut de som känns heta genom att vara omskrivna i positiva ordalag.
  2. Om jag beslutar mig för att teckna blir det alltid minimipost (ofta ca 6.000 kr) på 1-4 konton (KF och ISK på både Avanza och Nordnet) för att öka chansen att få tilldelning. Här är det ingen eller väldigt liten tilldelning som är det mest frustrerande.
  3. Om jag får tilldelning säljer jag alltid första dagen oavsett om det går upp eller ner då a) detta inte är företag som passar i min långsiktiga strategi, b) jag vill frigöra kapital för nästa IPO, c) jag antar att momentum för aktien ligger redan i första handelsdagen.
På Nordnet använder jag mina vanliga kontons kreditlina med räntan 1,08% och skulle kunna ha väldigt många parallella affärer igång samtidigt. Men på Avanza har jag 2 konton vars enda syfte är IPOer och som har vardera ca 13.000 kr vilket vanligen räcker till att hålla 2 parallella affärer igång. Kanske att jag ökar kapitalet på Avanza med motsvarande någon affär ytterligare. Ytterligare banker känns i dagsläget inte intressant men är såklart en väg till fler affärer. Jag skulle kunna använda vanligt Aktie- och Fondkonto på båda bankerna men är inte beredd att betala 30% i vinstskatt, men eventuella förluster är ju avdragsgilla så kanske ändå framöver? För er som har familj kan man ju använda flera personers konton också.

Källor

Resultat 2022

Halvårsavstämning och mycket färre IPOer på marknaden och även genomförda 2022 än 2021. Jag har inte heller varit aktiv hela tiden och dessutom varit mer restriktiv. 

Ännu så länge ett bra resultat om än lite få affärer - en per månad borde det väl kunna bli i alla fall?

Resultat 2021

2021 blev mitt första år med IPOer men egentligen har jag bara varit aktiv i juni, november och december. Trots detta blev det hela 21 affärer och många fler där jag beslutat avstå eller inte fått tilldelning.

Anledningar till det svaga resultatet är att jag varit med i IPOer som inte varit så heta för att få lite action samt att jag har missat ett flertal heta då jag inte varit aktiv mer än 3 av årets månader.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar