lördag 30 maj 2020

Månadsuppdatering maj 2020

Min off line-tid har resulterat i bland annat 3 uteblivna månadsuppdateringar, men nu är jag alltså tillbaka.

Utdelningar

Efter att i princip alla bolag presenterat förslag till utdelningar i år trodde jag på ca 100.000 kr i total utdelning i år. Coronan slog ner som en bomb och förändrade allt. Utdelningar sänktes, sköts upp, ställdes in, är oklara eller till och med oförändrade.

Nu vet jag inte exakt vilka utdelningar jag kan vänta mig, men någonstans i storleksordningen 40.000 kr, vilket är en katastrof jämfört med förra årets 82.000 kr.

När nu årets utdelningar svaga utdelningar är ett faktum börjar jag redan nu fundera på vad vi kan vänta oss nästa år. Jag ser 3 alternativ just nu:
  1. Utdelningarna återgår till det normala
  2. Vi aktieägare blir kompenserade för årets låga/uteblivna utdelningar i tillägg till normal utdelning 
  3. Även nästa år blir det låga utdelningar
Här är den uppdaterade deprimerande utdelningsgrafen (bruttopengar) som väntas ligga ganska plant resten av året:


Portföljvärdet

Månaden avslutas till 1.505.402 kr. En viss återhämtning har det blivit den senaste tiden.
Jag använder mig av belåning vilket gör min portfölj mer volatil än för de som kör utan belåning. I grafen visas bara mina egna pengar. Detta visade sig mycket tydligt i och med Corona-krisen när det bet mig arslet och jag har bestämt mig för att sänka belåningen en bit. Detta gör att det inte blir några investeringar på ett tag utan endast amorteringar på belåningen.

Inkomster & Sparande

Denna månad blev det med 26.708 kr netto vilket är exakt en vanlig månadslön. Årets lönesamtal är nära, men jag förväntar mig inte mycket där.

"Bara" 10.000 kr i lönesparande, men jag bygger lite kassa just nu.

Löneinkomst: 26.708 kr
Utdelningar: 4.478 kr
Sidoinkomst: 75 kr
Total inkomst: 31.261 kr

Lönesparande: 10.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 4.478 kr
Sparande inkl utdelningar: 14.478 kr

Sparkvot inkl utdelningar: 46,3 %
Sparkvot exkl utdelningar: 37,3 %

I mars 2019 köpte jag en bil till pappa för 150.000 kr med ett uttag (= kraftigt negativ sparkvot) Denna ramlade ur Sparkvoten på rullande 12 månader i mars och sedan dess ligger sparkvoten på en normalhög nivå.

onsdag 27 maj 2020

Déjà vu: Portföljen värd en och halv miljon kronor - igen!

I skrivande stund balanserar portföljen precis runt 1,5 MSEK när månadens lönesparande á 10.000 kr satts över.

Första gången detta hände var 2019-09-13 vilket jag skrev om här. Endast 8 månader efter att jag hade 1,5 MSEK första gången är jag alltså tillbaka där igen. När jag skriver så känns det inte allt för tragiskt.

Det känns som att jag måste uppleva flera av mina "avklarade" delmål igen p g a portföljvärdets devalvering och inställda utdelningar. Lite tungt, men samtidigt lärorikt. Tänk om jag nu varit i uttagsfasen och skulle ha levat på kraftigt sänkta utdelningar ett eller ett par år (eller lång tid det tar innan återhämtningen är ett faktum).

Det finns absolut en risk att jag får jobba (och spara) ett extra år på grund av Coronakrisen. Men mer tror jag inte det handlar om.

Jag håller på att försöka uppdatera mitt omfattande Google Kalkylblad som jag tidigare har delat med mina läsare, men inte gjort så på sistone då det inte stämmer helt.

Som försmak kan jag bjuda på en Portföljvärdesgraf
Om grafen: Siffror per den siste i varje månad utom för mars och april i år där jag inte har några värden registrerade utan har lagt 1,4 MSEK båda månaderna bara.

Toppvärdet (ATH) innan fallet låg på ca 1,95 MSEK någonstans runt mitten av februari och jag drabbades såklart hårdare än många andra då jag använder mig av belåning. Men det betyder också att återhämtningen när den väl kommer (eller är den här?) blir snabbare för mig.

Detta betyder att jag har förlorat 450.000 kr (portföljnedgång) + 20.000 kr (nyspar) = 470.000 kr (totalt) sedan ATH, vilket är 1/3 till 1/2 av vad jag tänkt lägga på ett hus i Småland. 

Men så där kan jag inte avsluta ett inlägg: det är bara 8 månader sedan dagens portföljvärde var ATH!

tisdag 26 maj 2020

200.000 kr i samlade utdelningar sedan start!

Det gäller att hitta något positivt i Corona-bedrövelsen.

Under min tid off line nåddes 2020-03-25 200.000 kr i ackumulerade utdelningar (brutto) sedan starten 2016-08-09 då det första aktieköpet gjordes.

Fantastiskt roligt!

Grafen visar tydligt att det finns en högsäsong för svenska aktieutdelningar i mars-maj. Mitt mål är dock att försöka jämna ut detta något genom att köpa amerikanskt utan att tumma på investeringsreglerna. Jag vill även minska andelen svenskt, men utan att sälja.

Milstolpar i ämnet som ska bli roligt att fylla på framöver:
100.000 kr 2018-07-03 tog 693 dagar
200.000 kr 2020-03-25 tog 631 dagar

Den andra hundringen gick alltså bara 2 månader snabbare vilket vid första anblick är en besvikelse, men beror till stor del hur milstolpen träffar utdelningarnas högsäsong och man kan därför inte anta att milstolparna alltid kommer att passeras allt snabbare.

Tredje hundringen skulle ha inletts med starka utdelningsmånaderna april och maj, men som alla vet blev det inte så. Utan Corona skulle jag säkert nått 300.000 kr senast under nästa års högsäsong för utdelningar i april eller maj, alltså på ca 400 dagar. Men nu har jag ingen aning om när det blir förutom att det blir senare än så.
I genomsnitt har det flutit in 161 kr/dag (mån-sön) under dessa 631 dagar. Inte jättemycket pengar, men täcker ändå en ganska stor del av utgifterna då jag lever på ca 400 kr/dag.

Nästa delmål för ackumulerade utdelningar har jag satt till 250.000 kr ("kvartsmiljonen").

måndag 25 maj 2020

Ett livstecken efter 3 månaders frånvaro!

Vill meddela att jag inte hoppat framför ett tåg av Coronans portföljpåverkan. Jag har inte heller varit sjuk.

Däremot har jag jobbat som tusan på jobbet för att företaget ska fungera i Corona-krisen. Utan att säga för mycket har försäljningen fungerat bra, men det har varit svårt att leverera med en mycket hög sjukfrånvaro. Folk har varit hemma med Corona, men också varit hemma med barn och varit hemma för minsta lilla symptom. På jobbet har vi sagt att det är bättre att ha svårt att leverera än att inte ha något att leverera och sitta med stora fasta kostnader.

Det är inte lugnt ännu, men jag ska försöka skriva åtminstone Månadsuppdateringarna framöver.

Det har hänt lite i portföljen och den är just nu inte uppdaterad så jag har tillfälligt plockat bort delningen av den. Men den återkommer senast i sommar.