tisdag 11 april 2017

Månadsuppdatering april 2017

En underbar månad med både ett utdelningsrekord och hela 2 passerade delmål!

Portföljvärde

Även om portföljvärdet är något som jag undviker att titta på, kan jag med glädje konstatera att mitt totala sparande på Avanza (inklusive pension och barnspars-KF) under april passerat 1 MSEK (2017-04-12). Detta värde kommer inte att presenteras igen då det innehåller konton som jag inte följer upp här på bloggen.

Detta gör att jag har kunnat pricka av ett mina delmål på målsidan: http://utdelningssmalanningen.blogspot.se/p/blog-page.html

De aktivt förvaltade konton som jag redovisar här ligger en bra bit från 1 MSEK (2017-01-01 772.389 kr) som även det är ett delmål, som dock kommer att nås betydligt senare. Funderar på hur jag ska analysera förändring i totalt aktivt förvaltat kapital och har fått till en första version i mitt Google kalkylark (Portföljvärden).

1 MSEK i totalt kapital på Avanza gör att jag uppgraderats till Platinakund, vilket gör belåning med Superlånet lite intressantare då räntan går ned från 1,94% till 1,74%. Platina är Avanzas bästa kundnivå bland de ordinarie kundkategorierna och nästa steg Private Banking ligger vid 3 MSEK i samlat kapital vilket tyvärr känns en smula utopiskt att nå i närtid.

Planen är att ha ca 15% belåning vid årets slut, mot idag 7%. På sikt ännu mer, kanske ändå upp till 30%, då det fortfarande lämnar viss marginal till maximala 35% då den ordinarie alldeles för höga belåningsräntan på 5,40% kickar in för hela belåningen. Min grundinställning till en moderat belåning är positiv, men jag är medveten om riskerna.

Lönesparande

Sparandet från lön förra månaden blev för mig mycket höga 18.000 kr då jag ville nå Platinastatus så fort som möjligt. Detta är inte långsiktigt hållbart utan tog hårt på lönekontots buffert varför jag denna månad tar det lite lugnare med sparandet och därför fördes bara 7.000 kr över. Tanken är att bygga upp lönekontots buffert igen fram till semestern.

Genomsnittssparandet för året ligger därmed på fina 12.250 kr/mån (totalt 49.000 kr för året), vilket är betydligt över årets mål på 7.000 kr/mån.

Årets löneökning blev skapliga 3.000 kr/mån före skatt (nu totalt 33.000 kr/mån) och då jag bara har kommunalskatt blir det hela 2.100 kr/mån extra i fickan (räknat från 1 maj).

Årets löneökning samt den goda starten för lönesparandet gör att jag skriver upp målet för lönesparande till 8.000 kr/mån för kalenderåret.

Utdelningar

Aprils månads utdelning 8.345 kr är ett nytt utdelningsrekord för enskild månad, en rejäl höjning jämfört med förra rekordet 4.948 kr som nåddes så sent som förra månaden.


Att jämföra med samma månads utdelning från året innan blir intressant först i höst när jag varit igång ett helt år, men det blir desto intressantare.

Även maj kommer att ge riktigt stora utdelningar, men sedan är utdelningssäsongen för min tungt Sverigeviktade portfölj över för i år. Det hade varit skönt om utdelningarna legat bättre utspridda under året, men utdelningsmånad är inget urvalskriterium för mig i dagsläget.

Förutom ett totalt kapital om 1 MSEK har även ett annat stort delmål passerats när jag nu har fått över 1.000 kr i genomsnittlig utdelning per månad under senaste 12 månaderna. Tack vare utdelningsrekordet är jag dessutom på god väg mot nästa delmål 2.000 kr/månad då utdelningen på rullande 12 steg från 890 kr till 1.586 kr

Investeringar

På ISK-kontot handlar det enbart om påfyllningar i redan befintliga innehav.

På KF-kontot för utlandsinnehav har det hänt mer. Jag har fortsatt sälja högavkastande okända bolag för att köpa lägre avkastande kända bolag men med utdelningstillväxt och möjlighet till det relativt förmånliga Superlånet vid belåning.

måndag 3 april 2017

Månadsuppdatering mars 2017

Ännu en månad har förflutit och fler rekord har satts. Dock inga milstolpar/delmål uppnådda.

Portföljvärde

Portföljvärdet försöker jag medvetet att undvika att titta på, vilket går så där, då jag fortfarande blir stressad av börsfall. Försöker dock intala mig att jag är långsiktig och att kortsiktiga svängningar är ointressanta. Därför noterar jag bara portföljvärdet 1 gång om året och det får bli 1 januari. 2017-01-01 var värdet på mina aktiva konton (2 x KF, 1 x ISK samt 1 x Sparkonto) 772.389 kr. Till detta finns ett par passiva pensionskonton samt några barnspars-KF som jag inte räknar.

Lönesparande

Sparandet från lön uppgick till 18.000 kr vilket gör att jag ligger en bra bit över det genomsnittliga månadssparmålet för i år (7.000 kr) med 14.000 kr i snitt hittills.

Utdelningar

Nu över till utdelningarna som är mitt huvudfokus. Erhållna utdelningar under månaden är 4.948,32 kr brutto vilket är överlägset personbästa då förra rekordet var 1.328,40 kr. Enligt prognosen kommer detta dock att slås rejält redan i april och en gång till i maj.

Under månaden har jag gjort vissa omplaceringar där jag sålt högutdelande amerikanska aktier utan tillväxt och ersatt med lägre utdelande svenska aktier med utdelningstillväxt eller inget alls då jag har lite likvid just nu. Detta har sänkt min årliga direktavkastning på åtminstone kort sikt.

Utdelningen per månad på rullande 12 månader tar ett rejält kliv från 478 kr till 890 kr och redan nästa månad kommer ett av mina delmål om 1.000 kr nås.