tisdag 29 juni 2021

Ny milstolpe nådd: 2.4 MSEK i portföljen

Då jag bestämt för att delvis lämna utdelningssekten för att försöka mig mer på att få en bra totalavkastning (se här) oavsett om bolaget delar ut mycket, litet eller inget alls så kommer portföljvärdet och dess utveckling att få betydligt större fokus framöver.

Å ena sidan är 100.000 kr i portföljvärde mycket i den riktiga världen utanför oss investeringsbloggare, men å andra är det bara ett litet steg mot ekonomiskt fri och kan försvinna fortare än de kom. Men låt mig glädjas denna dag när jag har nått en ny milstolpe för portföljvärdet.

Jag har dock bestämt mig för att fortsätta med milstolparna men att lägga till uppgift om hur mycket av milstolpen som kommer från värdetillväxt respektive insättningar.

Nedanstående grafs sista par av röd och blå stapel visar att senaste 0,1 MSEK-milstolpen kommer från 30.500 kr sparande och 69.500 kr värdetillväxt. Jag hoppas verkligen trenden med en liten del sparande och en stor del värdetillväxt fortsätter och förstärks. En tredjedel sparande och två tredjedelar värdetillväxt är en trend som gärna får fortsätta.

Uppnådda portföljvärdesmilstolpar:
2,4 MSEK - Uppnått 2021-06-29 och tog 53 dagar
2,3 MSEK - Uppnått 2021-05-07 och tog 29 dagar
2,2 MSEK - Uppnått 2021-04-08 och tog 28 dagar
2,1 MSEK - Uppnått 2021-03-11 och tog 7 dagar
2,0 MSEK - Uppnått 2021-03-04 och tog 387 dagar
1,9 MSEK - Uppnått 2020-02-11 och tog 25 dagar
1,8 MSEK - Uppnått 2020-01-17 och tog 31 dagar
1,7 MSEK - Uppnått 2019-12-17 och tog 43 dagar
1,6 MSEK - Uppnått 2019-11-04 och tog 52 dagar
1,5 MSEK - Uppnått 2019-09-13 och tog 71 dagar
1,4 MSEK - Uppnått 2019-07-04 och tog 150 dagar
1,3 MSEK - Uppnått 2019-02-04 och tog 192 dagar
1,2 MSEK - Uppnått 2018-07-27 och tog 73 dagar
1,1 MSEK - Uppnått 2018-05-15 och tog 155 dagar
1,0 MSEK - Uppnått 2017-12-11 och tog 179 dagar
0,9 MSEK - Uppnått 2017-06-15 och tog 120 dagar
0,8 MSEK - Uppnått 2017-02-15
Genomsnitt 100 dagar

En annan trend jag vill se är att en allt större portfölj gör att portföljvärdesstolparna ramlar in allt snabbare och förutom vid Corona-fallets 387 dagar ser det väl ut så ovan. I Coronafallet föll portföljen tillbaka till knappt 1,4 MSEK och jag fick i återhämtningen uppleva passeringar av milstolparna 1,4-1,9 MSEK en andra gång.

Mitt mål för portföljvärdet 2025-01-01 när jag hoppas ha arbetat min sista dag är 3,5 MSEK vilket är 1282 dagar från idag. Om jag håller samma fart som hittills (100 dagar) för de kommande saknade 11 portföljvärdesmilstolparna tar det 1100 dagar och jag har 136 dagar till godo. Osäkerheten i denna prognos är dock oerhörd - på båda hållen! Troligen ska det in en krasch någonstans och även en eller två riktigt starka perioder. Jag har en större portfölj nu som har bättre möjlighet att öka i kronor snabbare, men samtidigt har börsen haft en otrolig period som blir svår att kopiera framöver.

Nästa milstolpe är två-och-en-halv och dessutom 1,0 MSEK från slutmålet och kanske får firas lite mer än med ett blogginlägg. 

söndag 27 juni 2021

Totalavkastning vs Direktavkastning

Bakgrund

Min portfölj är utvald på grundval av utdelningshistorik, utdelningstillväxt och direktavkastning mestadels och jag har länge misstänkt att åtminstone en del av mina innehav inte levererar en totalavkastning i klass med index.

Kronan till Miljonen skrev ett inlägg om att beräkna totalavkastning som fick mig att skriva ett inlägg själv.

När jag fått nog av solen i helgen gjorde jag därför en totalavkastningsanalys av alla Stockholm Large Caps 138 st olika värdepapper för perioden 2010-2020. 2021 lägger till jag först efter årsskiftet.

Det är totalavkastning inklusive återinvestering av utdelningar (även extrautdelningar) jag har beräknat, se mitt kalkylark. Siffrorna visar genomsnittlig totalavkastning per år. Dessutom visar A/D 5/10-kolumnen om avkastningen ökar (>1) eller minskar (<1).

Mina resultat

Jag vill att mina aktier år efter år ska lämna en god totalavkastning och därför har jag räknat på totalavkastningen för Stockholm Large Caps värdepapper under perioden 2010-2020 (10 år). Jag tror nämligen att de företag som fungerat bra de senaste 10 åren i de flesta fall kommer att fungera bra framöver också. Eller betyder detta att jag redan missat tåget?

De nya raketerna kommer jag att missa men det är OK då de är inte med bland de stabila utdelarna heller. Det jag vill undvika är surdegar som lämnar bra med utdelning men inte har någon vidare värdeutveckling, Telia är ett känt fall. I något fall kanske jag placerar i ett företag som har presterat bra i bara 5 eller 7 år.

Min analys visar att genom att fokusera ensidigt på direktavkastning diskvalificeras stor del av de värdepapper som ger den högsta totalavkastningen. Så är det bara.

Av de 138 värdepapperna har hela 42 st en börshistoria på mindre än 10 år, 96 st kvar alltså och här är de rangordnade efter just 10 års avkastning:

Bland de 20 högst placerade har jag bara Investor och Latour och de har jag ju varit jättenöjd med trots låg utdelning. 2 av 20 kändes inte bra kan jag säga.

Därför kommer att jag att göra stora ominvesteringar på mitt ISK för svenska placeringar. Min KF för utlandsplaceringar kommer dock att ligga kvar med sitt utdelningsfokus tills vidare.

Jag får reservera mig får felskrivningar i tabellen och kommer att dubbelkolla listan någon gång (senast januari).

Avslutning

Genom att satsa mer på totalavkastning kommer jag att framöver prata mycket mindre om utdelning och borde kanske byta mitt bloggnamn (skämt)?

Jag kommer alltså att fokusera på att få upp mitt portföljvärde snarare än att se utdelningarna växa. De båda synsätten utesluter inte varandra helt, men antalet företag att välja på blir nu så mycket större.

Då blir det också naturligt att jag tänker mig att plocka ut pengar från portföljen i FIRE där beloppet baseras på portföljvärdet. 4%-regeln är den mest kända men jag gillar inte den då portföljen kan skadas allvarligt vid några svaga år. I stället kommer jag att använda Vanguards dynamiska hybridmodell som tar hänsyn till portföljvärdesförändringar.

fredag 25 juni 2021

Pensionsplan 2025 komprimerad till EN graf (uppdaterad 2021)

Regn på midsommarafton, vem kunde trott det? Nåväl, det finns en reservplan för sill och nubbe under tak. Tänkte bara skriva ett inlägg först.

Tiden ramlar på fort och min plan till exit knappt 55 år gammal 2025-01-01 är "bara" 3,5 år (42 mån) bort. Men håller planen?

Detta är andra upplagan av denna till en enda graf komprimerade pensionsplan, se här för förra upplagan från förra året.

Värdena bakom grafen bygger på de bästa beräkningar och uppskattningar jag har i dagsläget. I år har jag dock lagt in lite pessimism på ett par ställen:

  • Antar att jag kanske inte kommer att arbeta hela vägen till 55 år
  • Antar att det inte blir så mycket pengar kvar efter bostadsbytet

Syfte

Grafen ska årligen uppdateras vid sommartid för att se om jag vid 1:a januari 2025 år har ekonomisk möjlighet att göra min Exit.

Sommartid är optimalt då årets utdelningar till stor del är bestämda och det blir lätt att uppskatta årets utdelningar med precision. Dessutom är pensionsprognoserna uppdaterade och till sist ger det mig lite tid att förbereda min uppsägning som planeras ske 1:a oktober 2024 och sedan löpa 3 månader.

Fas 1 - Uppbyggnadsfasen (47-54 år)

Fas 1 består av dels historik (47-51 år) och dels prognoser (52-54 år). Men varje år som jag uppdaterar grafen blir historiken längre och prognoserna blir kortare och mer träffsäkra. Det blå strecket visar dagens datum.

2017 hade jag som 47-åring mitt första helår som utdelningsinvesterare och det blir därför startpunkten. 47-51 år sparar jag hårt och utdelningarna ökar stadigt med undantag av Covid-19-året 2020.

I år är utdelningarna tillbaka och större än någonsin. Nästa år och åren därefter till dess jag fyller 55 år hoppas jag att utdelningarna håller sig kvar där uppe, men detta är långt ifrån säkert. 

Det finns även andra risker såsom arbetslöshet eller sjukdom som hotar. Just arbetslöshet oroar mig en hel del då det blåser kalla vindar på jobbet och därför har jag justerat ner utdelningsökningarna till 1.000 kr/mån per år för 53-55 år och hamnar på ca 14.000 kr/mån till vid 55 år. Är inte ens säker på att jag orkar jobba fram till 55 år då det varit jobbigt ett bra tag nu. Med jobb hela vägen blir det sannolikt mer utdelningar.

För nästa år tror och hoppas jag dock att jag redan grundlagt för rejäla utdelningsökningar på 2.000 kr/mån.


Fas 2 - Uttag av privat- och tjänstepension (55-64 år)

Vid 55 år är planen att sluta jobba. Konsumtion möjliggörs i stället genom att ta ut all privat- och tjänstepension fram till 64 år och dessutom börja plocka ut utdelningar. Det finns ingen anledning att göra dessa pensionsutbetalningar livslånga då den allmänna pensionen som ersätter blir större.

Under 9 år ger dessa pensioner runt 6.000 kr/månad.

Även om jag slutar nyspara och tar ut alla utdelningar räknar jag med att utdelningarna kommer att växa med mer än inflationen då jag kommer att ha kvar mina värdebolag snarare än att köpa högutdelare och fixed income. Detta gör att första året troligen blir det fattigaste och att det sedan bara blir bättre.

Privat- och tjänstepension tror jag är den stabilaste delen av mina inkomster då lagstiftaren troligen inte vågar ge sig in och reglera privata uppgörelser. Den enda risk jag ser här är att tidigaste uttag av statlig pension flyttas upp från dagens 64 år. Men även om det sker så lär det inte ske från ett år till ett annat utan det blir tid att planera.

Det stör mig dock att skatten på tidigt uttag av pension är så mycket högre än senare uttag vilket jag skrev om här (avsnitt 2.2).

Fas 3 - Byta boendeform och geografi (55- år)

Fas 3 följer tätt inpå fas 2 (sannolikt samma år). Genom att sälja min belånade bostadsrätt i Stockholm och köpa mig ett obelånat hus i Småland vill jag uppnå 3 saker: få ett bättre liv och boende, bli helt skuldfri samt frigöra kapital för att investera i utdelande aktier. Däremot tror jag inte att boende i hus varken blir billigare eller dyrare än lägenhetsboende.

Jag skrev om detta nyligen och tror försiktigt att minst 400.000 kr kommer vara kvar efter att allt har betalats, vilket investerat ger en dryg tusing per månad i utdelningar. Men det kan bli både dubbelt och tredubbelt och t o m fyrdubbelt. Finns många variabler här som kan slå åt fel eller rätt håll.

Trots försiktighet vad gäller utdelningsökningar och bostadsbyte når årets prognos för Exit 2025 upp till hela 21.000 kr/mån vilket med marginal är över de 19.000 kr jag budgeterat som tillräckligt.

En annan möjlig användning av överlikviden om utrymme finns är att göra en amortering på aktiebelåningen som bör vara lägre eller ingen alls som pensionär.

Fas 4 - Uttag av statlig pension (64- år)

Nedan använder jag lagstiftarens senaste regler även om det komma att ändras innan jag är där.

När sista utbetalningen av privat- och tjänstepension gjorts, ersätts dessa av en allmän pension vid 64 års ålder som blir något högre, ca 8-10.000 kr/mån.

Från 65 år (kommer troligen höjas) finns det garantipension för de med de lägsta pensionerna och från 66 år är skatten på pension lägre. Detta syns som de 2 gröna trappstegen i grafen ovan.

Avslutning

Mina pensioner vet jag ligger i bottenskiktet, men trots det är det de som gör att jag sannolikt kommer att kunna gå i pension vid 55 års ålder. Mina bekanta kommer trots bättre karriärer (och pensioner) inte kunna gå i pension förrän vid 65+ år, men det beror på att de inte har något kapital sparat och sitter med en större kostnadskostym

Pensioner tillsammans med utdelningar från en portfölj som bör hamna på ca 3,5 MSEK ska räcka för att ta mig i mål.

Pensioner anges netto medan anges utdelningar brutto då jag tror att källskattehanteringen börjat fungera nu. Kanske att jag skulle dragit av kapitalskatter med ca 10% av utdelningarna dock.

Numera tror jag inte att jag inte kommer att jobba en enda timme efter 55 år utan något blir det och bara ett par tusenlappar per månad skulle göra stor skillnad. Men detta ska vara jobb med något intressant och för att jag vill och inte för att jag måste. 

Glad midsommar!

onsdag 23 juni 2021

Räkna ut Totalavkastning

Förra veckan skrev Kronan till Miljonen ett mycket intressant inlägg om att Räkna ut totalavkastning för ett företags aktie. Läs gärna det först.


Bakgrund

Jag har länge funderat på att det inte duger att titta på enbart direktavkastning eller enbart kursutveckling utan att båda måste tas hänsyn till när vi bedömer hur ett bolag gått.

Det går inte att jämföra AT&T svaga kursutveckling (överst) med Apples starka kursutveckling (nederst) utan att ta hänsyn till AT&T:s stora och Apples små utdelningar.

Beräkning av totalavkastning inklusive återinvesterad utdelning är svaret på detta! Dessa siffror har jag velat ha länge men det har verkat så arbetsamt att ta fram dem. Bolagets egna siffror vill jag inte använda utan jag vill ha ett enkelt sätt att ta fram siffror där företag kan jämföras.


Lösningen

Jag har kommit fram till en lösning som är enkel, men visst blir det en hel del jobb att genomföra den och även att underhålla den.


För att ni ska se hur den är uppbyggd har jag delat den här.

För enkelhets skull har jag lagt in samma siffror som Kronan till Miljonen gjorde i sitt exempel och alltså använt Investor för perioden 2016-06-15 t o m 2021-06-15. Egentligen har jag bara lagt KtM:s tabell på en enda rad.

KtM får totalavkastningen till 231,5%, Investors egna siffra är 228,5% och jag får det till 227,1%. Skillnaderna mellan mig och KtM beror på olika börskurser (Jag har använt closingkurser för Investor B från Googlefinance och formeln finns bl a i cell E4). Skillnaden mellan mina och Investors egna siffror är troligen att de räknat med exakta datum för återinvestering av utdelningar. Skillnaden är dock så liten att jag låter det bero.

På flik 2 har jag lagt in hur jag verkligen tänker jobba med totalavkastningen, dvs med helårssiffror i efterhand.


Lägga in nytt år

Genom att kopiera ett börsårs 8 kolumner höger funkar allt och det är bara att skriva in utdelningarna i den blå rutan (den blå rutan är det enda som ska skrivas in manuellt) och byta år. Du måste också göra om Totalavkastningsformlerna så att du får med rätt urval av år.

Lägga in nytt bolag

Se till att ha rätt kortnamn (STO:INV-B) i B-kolumnen och kopiera bara företaget ovanför och lägg in rätt i utdelningar i de blå cellerna. Klart! (se ABB).

Övriga funderingar

Jag är oerhört långsiktig i mina investeringar (30+ år) och tänker att jag ska uppdatera totalavkastningar årligen per nyårsafton när alla siffror är klara. Detta gör mina siffror lite gamla under stor del av året men inte i förhållande till min investeringshorisont.

Alternativet är att hela tiden göra som i exemplet och räkna 1, 3, 5 och 10 år bakåt från aktuellt datum, men det blir knöligt med utdelningarna som inte är erhållna eller ens bestämda vid vissa tidpunkter. Prognoser vill jag inte jobba med utan endast utfall. 

Troligen kommer jag att använda totalavkastning/år enligt formeln (se cell C5)

(Slutvärde / Startvärde) ^ (1/n) - 1

Detta ger att exemplets Investors genomsnittliga totalavkastning de senaste 5 åren är 26,7% vilket är enastående även om det inte är fokus i detta inlägg.

Jag är medveten om att detta är steg ifrån att titta på utdelningar och utdelningstillväxt som jag hittills gjort, men jag tycker det är intressant.

En annan sak att tänka på är att ingen vet hur korrelationen mellan historiskt hög totalavkastning och framtida blir.

Tips och synpunkter tas tacksamt emot innan jag gör det stora jobbet att jobba mig igenom hela mitt innehav.

torsdag 3 juni 2021

Gamla stammen kan inte fatta FIRE

Jag har tidigare skrivit om jag kommer flytta från bostadsrätt i Stockholm till villa i Småland när jag blir ekonomiskt fri. Anledningen är att jag är säker på en livskvalitetshöjning som kommer av både miljö och ekonomi.

Det är inte huset på bilden min far har, men det är något liknande.

För några månader sedan skrev jag om byte av värmesystem i sagda villa till troligen luft/vatten-värmepump och trodde att jag skulle behöva hjälpa till ekonomiskt. Det ville han inte alls utan tydligen kan han casha ett värmesystem för en dryg hundring vilket jag inte trodde.

Möjligen (troligen?) kommer jag att ta över mitt föräldrahem när pappa (en bit över 80 år) inte längre kan bo kvar av ett eller annat skäl och därför har jag ett visst egenintresse att underhållet sköts bra.

Jag hintade idag om jag kommer flytta ner och skulle vara intresserad av huset när han inte behöver det längre om timingen är hygglig, men han sade att "ja du, det dröjer väl tills du är 67-69 år?". Vi pratade också om att man faktiskt kan ha det som fritidshus när värmesystemet är automatiskt om timingen inte blir optimal. Jag har försökt förklara, men det är alldeles omöjligt att förklara att man kan välja en annan väg än heltidsarbete hela vägen fram till "normal" pensionsålder. Men han är av den gamla stammen där man ska göra rätt för sig genom att jobba 100% ändå in i kaklet, samt se med misstänksamhet på socialfall, förtidspensionärer och arbetslösa.

Att jag tänker gå i FIRE redan vid 55 år vågar jag inte nämna och jag tror han uppfattar det som att jag med att gå i förtid menar 62-63 år...

För att få acceptans av pappa behöver jag troligen skaffa mig en egen firma som "alibi" för vad man hittar på i FIRE. Pappa är också den enda som jag bryr om vad han tycker. Inget problem med att starta firma då jag ändå tänkt göra det för att faktiskt arbeta lite.

Därför kommer jag att undvika ämnet fram tills att det blir skarpt läge, dvs han kan inte bo kvar och/eller jag har ekonomi att göra min FIRE. Min bror är dock helt införstådd med att jag löser in hans halva den dagen det blir aktuellt.