fredag 28 september 2018

Månadsuppdatering september 2018


Under september har jag inlett en översyn av portföljen.

Jag har öppnat ett KF-konto på Nordea för utländska aktier då de har lägre courtage, lägre växlingsavgift och snabbare återbetalning av källskatt, men också helt orimlig ränta för belåning (6,10% mot Nordnets 0,99%). Har dock inte handlat på kontot, men troligen till nästa månadsrapport.

Inkomster & Sparande

Denna månad blev det en månadslön med 28.925 kr netto. Lite mer än normalt trots att jag varit sjuk, vilket berodde på att jag plockade ut några dagars semester i pengar.

Sidoinkomsten på 108 kr är utbetalning från deltagande i panelundersökningar. Min pessimistiska natur förbjuder mig att räkna innestående pengar hos respektive panel.

Lönesparandet blev urstarka 18.000 kr.

Löneinkomst: 28.925 kr
Utdelningar: 4.181 kr
Sidoinkomst: 108 kr
Total inkomst: 33.214 kr

Lönesparande: 18.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 4.181 kr
Sparande inkl utdelningar: 22.181 kr

Sparkvot: 66,8%

Sparkvoten på rullande 12 månader ligger med sina 65,6% långt över årsmålet 54,0%, så det ser mycket bra ut. Även den mer renläriga sparkvoten exklusive utdelningar ser riktigt bra ut med 58,8% på rullande 12 och 62,0 % för september.

I ärlighetens namn tycker jag nog att jag varit för snål mot mig själv i år, vilket har byggt upp ett visst konsumtionsbehov. Kanske att jag skjuter över det till nästa år dock.

Utdelningar

För denna månads utdelningar blev det med 4.181 kr en minskning med 2,5% eller 109 kr jämfört med förra årets 4.291 kr.

Utdelningen på rullande 12 minskar därför något igen, från 5.400 kr till 5.391 kr. Botten kommer att nås i oktober och i november kommer utdelningen att börja öka igen. På längre sikt kommer detta bara ses som en liten knäck på kurvan.
P g a kvalitetshöjningar enligt nedan sänker jag årsmålet från 69.000 kr till 68.000 kr.

Köp och sälj

Under månaden har jag tillfälligt bytt till 69kr-courtage för att kunna ställa om portföljen från högutdelare till kvalitet med utdelningstillväxt. Detta gör att utdelningarna kommer att bli lägre än de annars hade blivit framöver, men jag räknar med att det lönar sig på sikt.

Företag ut: Sagax D, Klövern Pref,
Företag in: Hufvudstaden, ännu mer Castellum, ABB

Vidare har jag rensat så att företag med källskatt finns på KF och de utan på ISK.

2 nya företag finns på KF-kontot: Konglomeratet 3M och tobaksbolaget Altria som båda har en mycket stark historik av utdelningar och utdelningshöjningar.

Oktober månad fram till lön ska jag utvärdera alla innehav och se om det ska bytas mer innan jag byter tillbaka till 1kr-courtage.

Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Mitt egna mått Arbetsfridagen flyttar sig 2 dagar bakåt denna månad till 12/7.

Frihetskvoten definieras som:

Erhållna utdelningar / Totala utgifter = Frihetskvot (rullande 12 mån)

Frihetskvoten ökar därmed något från 47,41 % till 48,21 %. Se Google Spreadsheet för mer detaljer.

Portföljvärdet

Under september har portföljvärdet minskat efter en mycket stark augusti, men med ett bra nysparande avslutas månaden ändå med ATH 1.296.153 kr.

Det är en ökning från förra månaden med 10.451 kr (0,8 %) inklusive lönesparande eller en minskning med 7.549 kr (-0,6 %) exklusive lönesparande. Det svänger mycket på börsen, särskilt för mig som använder mig av belåning. Därför är jag fortsatt mest intresserad av utdelningarna som är avsevärt mer stabila.

tisdag 25 september 2018

Varför jag har aktier i ställer för fonder

Till att börja med vill jag säga att jag inte har några större illusioner att jag kan prestera bättre än index på lång sikt.

Frågan är då varför jag har aktier i stället för fonder, särskilt indexfonder?


 1. Om jag lyckas med mina aktieplaceringar, dvs köper för att långsiktigt komma i åtnjutande av allt högre utdelningar, tror jag att förvaltningskostnaden blir lägre än för fonder.
 2. Genom direktägande i aktier får jag en bättre känsla för vad jag äger. Det är t o m så att känslan för detta delvis försvinner i investmentbolagen, som jag ju ändå gillar.
 3. Det är vansinnigt roligt att få utdelningar och mycket spännande när utdelningshöjningar (förhoppningsvis!) meddelas.
 4. Med väl utvalda företag kommer uttag av utdelningar för konsumtion att utgöra ett relativt säkert och bekvämt sätt att (delvis) försörja mig när den tiden är mogen.

måndag 24 september 2018

Arbitrage på Investor (edit: och Handelsbanken)

I och med att jag just nu håller på att städa portföljen med stora köp/sälj och därför har bytt till Nordnet Mellan-courtage (69 kr upp till ganska mycket pengar), så fanns det möjlighet till arbitrage, dvs byta aktieslag för samma bolag. I mitt fall en dubbel arbitrage-vinst i Investor.

I vanliga fall med courtageklass Mini blir det för dyrt. Nordnet tillåter i dagsläget bara byte av courtageklass 1 gång/månad. Tveksamt om de kan hålla kvar vid detta när Avanza tillåter 1 gång/dag och Nordea har mycket lägre courtage. I väntan på att Nordnet justerar sina regler kommer jag att börja köpa mina "arbitrageaktier" på Avanza.

Så här gick det:
2018-09-21: Sålt 229 st Investor A 95.287 kr, Köpt 229 st Investor B 95.081 kr. Nettovinst efter courtage 206 kr för 1 minuts jobb.

2018-09-24: Sålt 241 st Investor B 99.006 kr. Köpt 241 st Investor A 98.734 kr. Nettovinst efter courtage 272 kr för 1 minuts jobb.

Fantastiskt att tjäna 478 kr och hamna i samma läge som jag hade för bara några dagar sedan.

Taktiken var att sälja till senast-kurs och därefter väldigt snabbt köpa till köpkursen. Inte vara gniden för att få den sista 10-öringen, det brukar straffa sig.

Edit 2018-09-26: Igår gjorde jag det igen! Bytte Handelsbanken A mot Handelsbanken B och nettade 414 kr.

Funderar nu allvarligt på att flytta mina "arbitrageaktier" SHB, Investor och SEB till annan handlare för att snabbt kunna göra arbitragevinst med låga kostnader. Får se om det blir Nordea, DeGiro eller Avanza.

Dessutom funderar jag allvarligt att flytta utländska aktier till Nordea p g a bättre courtage, växlingsavgifter och snabbare återbetalning källskatt. Däremot suger Nordeas belåningsränta (6,10%!!).

lördag 22 september 2018

Gå ned till deltid?

Idag tjänar jag 33.660 kr/mån före skatt vilket med skattetabell 30 blir så här:

Bruttolön: 33.660 kr
Skatt: -7.770 kr
Nettolön: 25.890 kr

Om jag skulle gå ner ner till en deltid 80% mina sista år i arbetslivet skulle det allt annat lika bli så här:

Bruttolön: 26.928 kr (-20,0%)
Skatt: -5.844 kr (-24,8%)
Nettolön: 21.081 kr (-18,6%)

Skillnad -4.809 kr

Eftersom jag ligger något över när jobbskatteavdraget fasats ut vid drygt 30.000 kr minskar nettolönen procentuellt något mindre än bruttolönen.

Nysparandet skulle få ta hela smällen, men fortfarande skulle det gå att spara runt 8.000 kr, vilket dock inte är tillräckligt i dagsläget.

Tyvärr är detta i dagsläget inte möjligt då 21.000 kr netto är för dåligt. Om jag kunde öka lönen några tusen och/eller hävda att effektiviteten blir högre med deltid och därmed t ex få 85% betalt för 80%-tjänst kommer saken i ett annat läge.

Jag tänker göra om kalkylen om något eller ett par år för att se om något förändrats. Det kan t ex vara så att utdelningsmaskinens snöbollseffekt blivit så stark att det inte gör något att nysparandet går ned rejält. Eller så kanske lönen har förbättrats. Eller mina preferenser angående delvis frihet idag versus hel frihet så snart som möjligt.

PS Eventuell deltid slår så klart även mot allmän pension, tjänstepension, sjukpenning etc också, men det ligger utanför dagens scope.

tisdag 18 september 2018

Nordeaflytt från ISK till KF p g a källskatt?

Är det någon som vet om man borde flytta (dvs sälj & köp tillbaka) sina Nordeaaktier inför nästa års utdelning?

Detta såklart p g a eventuell källskatt då Nordea flyttar till Finland.

Har även ABB som dock gjorde en specialare vid utdelning så att det inte blev någon källskatt, kanske Nordea gör något sådant.

fredag 14 september 2018

Översyn av innehav inför nästa år


Under hösten och tidig vinter är det dags att se över och städa era innehav inför nästa års utdelningar. Så här tänker jag göra:

 1. Satsa på kvalitet
  - Identifiera eventuella skräpinnehav och sluta köpa eller t o m sälja
  - Sluta köpa fixed income, fundera på att sälja
  - Köpa uteslutande kvalitet som klarar mina kriterier, låta de allra bästa få större portföljandel
  - Försöka hitta 5 nya kvalitetsföretag som kompletterar nuvarande innehav
 2. Öka kraftigt utomlands
  - Köpa främst amerikanska Dividend Champions/Aristocrats
  - Titta på Europas främsta företag
 3. Sälja och eventuellt köpa tillbaka om tillfälle ges
  -
  Tanken är att inhemska aktier utan källskatt på utdelning ska ligga på ISK och utländska innehav där källskatt dras ska ligga på KF
På kort sikt kommer detta att göra att utdelningarna minskar mot att ligga kvar med nuvarande innehav, men jag har under året upptäckt att något som är ännu roligare än erhållna utdelningar är faktiskt utdelningstillväxt.

söndag 2 september 2018

Månadsuppdatering augusti 2018


Augusti blev en månad utan passerade delmål och inget annat anmärkningsvärt har hänt förutom att vi haft den varmaste och torraste sommaren någonsin.

Inkomster & Sparande

Denna månad blev det en månadslön med 26.579 kr netto, normallön med ett par timmars övertid.

Lönesparandet blev starka 17.000 kr fördelat som 2.000 kr på sparkontot (buffert) och resten 15.000 kr till KF Utlands-kontot och inget till ISK-kontot för svenska innehav. Satsningen på KF-kontot är  för att framöver öka andelen utländska och då framför allt nordamerikanska aktier till kanske 10%.

Löneinkomst: 26.579 kr
Utdelningar: 600 kr
Sidoinkomst: 0 kr
Total inkomst: 27.179 kr

Lönesparande: 17.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 600 kr
Sparande inkl utdelningar: 17.600 kr

Sparkvot: 64,8%

Sparkvoten på rullande 12 månader ligger med sina 65,0% långt över årsmålet 54,0%, så det ser mycket bra ut. Även den mer renläriga sparkvoten exklusive utdelningar ser riktigt bra ut med 58,0% på rullande 12.

I ärlighetens namn tycker jag nog att jag varit för snål mot mig själv första halvåret och kommer nog behöva unna mig lite under andra halvåret, både vad gäller semester och materiella inköp.

Utdelningar

För denna månads utdelningar blev det med 600 kr en minskning med 61% eller 962 kr jämfört med förra årets 1.562 kr.

Utdelningen på rullande 12 minskar därför något igen. Botten kommer att nås i september och i oktober kommer utdelningen att börja öka igen. På längre sikt kommer detta bara ses som en liten knäck på kurvan.

För helåret räknar jag med 69.000 kr.

Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Mitt egna mått Arbetsfridagen flyttar sig 11 dagar framåt denna månad till 14/7.

Frihetskvoten definieras som:

Erhållna utdelningar / Totala utgifter = Frihetskvot (rullande 12 mån)

Frihetskvoten minskar därmed från 50,01 % till 47,07 %. Se Google Spreadsheet för mer detaljer.

Under hösten kommer siffrorna fortsatt försämras, men till våren kommer de att förbättras igen.

Portföljvärdet

Under augusti har portföljvärdet ökat och månaden avslutades med nya insättningar och positiv värdeutveckling till portföljvärdet 1.285.702 kr, vilket är ATH. Tidigare i veckan var jag mycket nära 1,3 MSEK med portföljvärdet ca 1.297.000 kr.

En ökning från förra månaden med hela 78.953 kr (6,5 %) inklusive lönesparande och 61.953 kr (5,1 %) exklusive lönesparande. Vansinnigt stark utveckling, men nästa månad kan det vara lika mycket ner. Därför är jag fortsatt mest intresserad av utdelningarna som är avsevärt mer stabila.