måndag 19 mars 2018

50.000 kr i ackumulerad utdelning sedan start!

Utdelningssäsongen är igång på allvar och i och med AstraZenecas utdelning på 1.586 kr från 2018-03-16 har jag erhållit totalt över 50.000 kr sedan starten 2016-08-09, vilket måste uppmärksammas lite.

Det tog alltså 584 dagar att nå 50.000 kr, men nästa 50.000 kr kommer att gå mycket snabbare, troligen runt 300 dagar och alltså halva tiden, och detta kommer verkligen att uppmärksammas.

I fortsättningen kommer jag bara att uppmärksamma varje 100.000 kr som erhålls, möjligen med undantag av när kvartsmiljonen 250.000 kr nås.

Det betyder också att jag haft 86 kr/dag (mån-sön) i utdelning i snitt sedan start, inte så mycket men inte helt obetydligt heller.

För detaljer om erhållna utdelningar: Erhållna utdelningar

torsdag 8 mars 2018

Uppskattning utdelningar 2019

Årets utdelningar börjar sätta sig och det verkar som min uppskattning från december om 60.000 kr i år är korrekt. Kanske någon enstaka tusenlapp till, men inte mer.

Vad tror jag om nästa år redan nu?

Antagen utdelningstillväxt: 5% (blir ingen större skillnad om det är 4 eller 7%)
Utdelningsökning p g a utdelningstillväxt: 5% x 60.000 kr = 3.000 kr

Nyinvesterat kapital:
Antaget lönesparande: 160.000 kr (158.000 kr under 2017)
Utdelningar: 60.000 kr
Belåning (20%) av ovanstående: 20% x 220.000 kr = 44.000 kr
Totala nyköp: 264.000 kr
Utdelningsökning från nyinköp (4,9% = samma nivå som nu): 13.000 kr

Detta summerar till 60.000 + 3.000 + 13.000 =76.000 kr
Eller åtminstone runt 75.000 kr vilket känns som en tillräckligt stark utveckling. Detta låter också rimligt och jag tror varken 70.000 kr eller 80.000 är lika rimligt.

Det är tydligt att nysparandet fortfarande har större inverkan än utdelningstillväxt, men  utdelningstillväxtens betydelse kommer att öka i takt med portföljen.

Fortfarande vågar jag inte presentera någon lång plan då bara ett par procents skillnad gör så stor skillnad i långa loppet.