torsdag 19 november 2020

Vad har källskatten kostat mig?

Källskatt är skatt som dras på utländska utdelningar. Oftast handlar det om 15% av utdelningarna men det kan vara mer i vissa länder såsom Danmark.

Vissa av mina bloggkollegor anger sina utdelningar netto (efter avdragen källskatt) medan andra, däribland jag, räknar bruttoutdelningar.

Det är dock sällan jag ser någon som räknar nettoutdelningar ange att de fått tillbaka källskatt.

Jag räknar bruttoutdelningar eftersom jag räknar med att få tillbaka källskatten till kapitalförsäkringen förr eller senare.

2019

2019 fick jag tillbaka 111 kr motsvarande 85% av de 131 kr källskatt jag betalat 2016. Avanza (som jag hade då) meddelade mig också att återstoden 20 kr kan komma att betalas tillbaka senare. Men just nu ligger jag ute med 20 kr för utdelningsåret 2016.

2020

2020 fick jag tillbaka 831 kr motsvarande 84,3% av de 986 kr källskatt jag betalat 2017. Avanza meddelade mig också att återstoden 155 kr kan komma att betalas tillbaka senare men att handläggningstiden är lång. Men just nu ligger jag ute med 155 kr för utdelningsåret 2017.

Slutsats

Dessutom ligger jag naturligtvis ute med all källskatt från utdelningsåren 2018-2020 vilket är runt 3.000 kr, men även här tror jag att jag får tillbaka största delen. Detta är pengar som hade gjort större nytta i min portfölj men är priset för att kunna investera internationellt. Och värt det!

Framöver kommer jag kraftigt öka de internationella inslagen i portföljen så källskatten kommer att öka i takt med det. 

Men jämför jag källskatten (med eller utan återförd skatt) så är den väldigt liten jämfört med den kapitalskatt på 7-8.000 kr jag betalar i år och ändå talas det så mycket mindre om kapitalskatten.

Därför kommer jag fortsatt räkna bruttoutdelningar.

Det ska också bli intressant att se om jag får tillbaka delar eller allt av den källskatt jag ligger ute med för 2016 och 2017 någon gång.

tisdag 17 november 2020

Samlad utdelning per företag sedan starten

Sedan den första utdelningen kom för drygt 4 år sedan i september 2016 har jag erhållit totalt 240.686 kr i bruttoutdelningar från 81 olika värdepapper. Många av dessa har jag inte kvar och några finns inte ens kvar på börsen.

De totala utdelningarna för respektive värdepapper redovisas på mitt Google Sheet och där kan man se att de 10 företagen med mest utdelningar står för över hälften av de totala utdelningarna (50,26%).

Detta är en alldeles för stor koncentration, vilket blev tydligt när alla mina 4 svenska storbanker som ju återfinns på min 10-i-topp-lista ställde in sina utdelningar Corona-året 2020.

Jag har på sistone ökat portföljens diversifiering med avseende på bransch, valuta och antal värdepapper och detta kommer att fortgå ett bra tag framöver.

tisdag 10 november 2020

Hur ska vi beräkna våra nettoutdelningar?

Nu i uppbyggnadsfasen har jag gjort det enkelt för mig och räknar bruttoutdelningar, d v s erhållna utdelningar innan källskatt.

När jag ska leva på utdelningar blir det så mycket viktigare att se hur mycket pengar jag verkligen kan ta ut till konsumtion. Därför måste jag då ta hänsyn till alla händelser som påverkar hur mycket pengar jag kan ta ut utan att skada kapitalet.

Jag har kapitalförsäkring och investeringssparkonto men har alltså inget vanligt depåkonto. 

Händelser på kapitalkonto

Detta är vad som händer direkt på kapitalkontona:

+ Erhållna bruttoutdelningar
- Avdragen källskatt
+ Återförd källskatt
- Betald avkastningsskatt kapitalförsäkring
- Betald belåningsränta (100%)
- Betalda avgifter

Courtage skulle kanske kunna vara med ovan, men som pensionär ska jag mest håva in utdelningar som tas ut för konsumtion. Dessutom räknas courtaget in i köp- och säljbeloppet.

Händelser på inkomstdeklaration

På inkomstdeklarationen året efter utdelningarna händer det ännu mer:

+ Avdrag 30% belåningsränta
- Schablonskatt för ISK-konto

Lite siffror

Mitt slutmål ligger på runt 15.000 kr/mån i konsumtionsutrymme från utdelningar (+ pensioner) vilket betyder att bruttoutdelningarna behöver vara högre.

Kapitalskatten i år är 0,375% på kapitalet och räknar vi med en normal direktavkastning på 3,75% kan man säga att skatten på utdelningar är 10% (och att kapitalet då är skattefritt). Redan där behövs ca 1.600 kr extra, totalt 16.600 kr för att kunna plocka ut 15.000 kr.

En viss aktiebelåning tror jag att jag ska ha även som pensionär. Låt oss anta 600.000 kr till en ränta om 0,89% brutto eller 0,62% netto. Detta kommer då att kosta ytterligare 3.738 kr/år eller 300 kr/mån.

Avgifter är riskkostnad på kapitalförsäkring och andra avgifter men är så lite att det knappt är värt att nämna.

Slutligen källskatt som egentligen inte ska kosta något men verkar göra det ändå. Eller är det bara en väldigt lång väntan på den återförda källskatten? Oklart vad det kan kosta men någon hundralapp per månad netto för avdragen och återförd källskatt låter inte orimligt.

Då kommer jag till slutsatsen att jag behöver 17.000 kr/mån i bruttoutdelningar om det ska ge ett konsumtionsutrymme på 15.000 kr/mån. 

Även om både mina korta och mina långa prognoser blivit förstörda av Coronan tror jag att det blir svårt för mig att nå ända fram till 200.000 kr/år (17.000 kr/mån x 12 mån) i bruttoutdelningar redan till 2025. Det är ingen katastrof om jag får vänta med pensionen till 2026 men jag ska göra mitt bästa för att hinna fram redan till 2025. "Bara" ett års ytterligare arbete ger så mycket mer pengar att jag är ganska säker på att det bara är 2025 eller 2026 som gäller för mig. Om det blir normaliserade utdelningar nästa år ska jag ge mig på en ny långtidsprognos.

Värdetillväxt på portföljen och utdelningsökningar för aktierna är intressant men ligger utanför dagens scope. Angående utdelningsökningar vill jag bara säga att jag väljer aktier så att min portföljs utdelningar har bra förutsättningar att växa åtminstone något snabbare än inflationen, vilket betyder att första året som pensionär bör bli det fattigaste.

måndag 9 november 2020

En första utdelningsprognos för 2021

När årets utdelningsprognos blev totalsaboterad av Corona blev allt lite jobbigt och jag är väl inte helt nöjd med hur jag agerade (eller reagerade). Det verkar dock som att min strutsmentalitet åtminstone var bättre än paniksälj.

Nu börjar det pratas om vaccin och även presidentvalet gör att himlen verkar klarna upp.

Vi har också kommit så långt på året att nästa år börjar komma inom räckhåll. Därför vågar jag göra en första utdelningsprognos för 2021:

 1. Jag tog dagens portföljinnehåll och antog att utdelningarna ligger fast nästa år för de aktier som inte justerat ned aktieutdelningen för Corona. För övriga aktier (främst svenska bankaktier i mitt fall) antog jag att utdelningen återgår till 2019 års nivåer. Detta ger mig ca 90.000 kr i utdelningar.

 2. Till detta kommer utdelningar från nyinvesteringar i november och december 2020 och även från hela 2021.

 3. Jag hoppas även på en del utdelningstillväxt.

 4. Omplacering till högre direktavkastning kan det bli tal om. Speciellt ETF:ernas bristfälliga utdelningsinformation, nyckfulla utdelning och låga utdelning kan komma att ersättas av direktägande i aktier.
Mest osäker är jag på om de svenska aktier som dragit in utdelningen kommer upp till 2019 års nivå redan nästa år. Men de kan också komma att ge extrautdelning eftersom det inte blev något 2020. Total förvirring råder.

Lyckas allt ovan och man räknar man ihop 1-4 hamnar jag definitivt en liten bit över 100.000 kr vilket vore en stor milstolpe för mig. Men när lyckades något till 100%? Aldrig, så mer troligt är mellan 90-100.000 kr och milstolpen 8.000 kr/mån = 96.000 kr/år vore väl trevligt!

Nedan visas erhållna utdelningar för 2016-2019 samt en aktuell prognos för helåret 2020.

lördag 7 november 2020

Månadens investeringar oktober 2020

Detta är min andra investeringsrapport av många och jag får känna mig fram till ett bra upplägg.

Det kommer till allra största delen handla om köp då min strategi är att köpa för att behålla. När jag säljer ska det vara för att ett bra företag blivit dåligt eller för att jag har varit felinformerad.

Investeringsplan medellång sikt (ett par år)

Covid-19 våren 2020 avslöjade 2 stora svagheter i min portfölj:
 1. Portföljen var för högt belånad (Utnyttjat >90% av belåningsutrymmet för Nordnets lägsta ränta 0,89%)
 2. Portföljen var för tungt viktad mot Sverige (92% Sverige, 8% USA, 0% Europa)
Därför har jag lagt en plan där:
 1. Belåning <75% utnyttjande av Nordnets lägsta ränta
 2. Portföljens geografiska fördelning ska vara Sverige 50%, USA 33% och Europa 17%
Punkt 1 ovan har jag redan löst och det gäller bara att bevaka belåningen framöver. Punkt 2 kommer dock att ta flera år då jag bestämt mig för att inte omplacera utan att omfördelningen ska ske via nyinvesteringar.

Nedanstående investeringar ska naturligtvis ligga i linje med den medellånga planen.

Jag har dessutom ett underordnat mål där jag ska jämna ut utdelningarna över året.

Var kommer pengarna ifrån?

Pengar att investera kommer från 4 källor:
 • Nysparande (från lön och sidoinkomster)
 • Utdelningar (netto)
 • Amortering (en nära släkting har i maj 2020 lånat 290.000 kr som han betalar tillbaka i snabb takt)
 • Värdeförändring på portfölj (positiv värdeförändring ger ökat belåningsutrymme (och köputrymme) och tvärtom då jag ska hålla belåningen konstant i procent fortsättningen). I denna ingår förutom kursförändring på värdepapper även återbetald källskatt, belåningsräntor (före ränteavdrag), kapitalförsäkringsskatt, förändring av belåningsnivå och avgifter. Det är alltså härifrån resten av det investerade kapitalet kommer ifrån
Detta blev månadens kapital att investera:
 • Nysparande: 29.000 kr
 • Nettoutdelningar: 7.984 kr
 • Amortering: 20.000 kr
 • Värdeförändring: 15.262 kr 
 • Totalt att investera72.246 kr

Månadens investeringar

KF Utland
Allt nysparande och hela amorteringen utom en slant till Preferenskontot och Sparkontot går till KF Utlandskontot under överskådlig tid. Köpen blir oftast amerikanska utdelningsaristokrater och utdelande ETF:er med högt belåningsvärde på 70-80%.
 • Köp 4st Pepsi för 5.042 kr ökar utdelningarna 141 kr
 • Köp 32st AT&T för 7.689 kr ökar utdelningarna 575 kr
 • Sälj 4st Medtronic samt Köp 16st Altria för netto 1.651 kr ökar utdelningarna 400 kr
 • Köp 6st Chevron för 3.921 kr ökar utdelningarna 268 kr
 • Köp 15st Enbridge för 3.906 kr ökar utdelningarna 320 kr
 • Köp 5st Johnson & Johnson för 6.578 kr ökar utdelningarna 175 kr
 • Köp 11st Cisco för 3.890 kr ökar utdelningarna 137 kr
 • Köp 39st Benjamin Franklin för 7.676 kr ökar utdelningarna 364 kr
 • Köp 11st Altria för 3.913 kr ökar utdelningarna 335 kr
 • Köp 48st iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY) för 11.152 kr ökar utdelningarna 250 kr
 • Köp 13st iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (IUSA) för 3.985 kr ökar utdelningarna 58 kr
ISK Sverige
Kontot får inga insättningar under överskådlig tid. Eventuellt investeringsutrymme från utdelningar och värdeförändring investeras i utdelande USA-ETFer vars säte är på Irland och ingen källskatt därför dras.
 • Köp 38st iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (IUSA) för 11.676 kr ökar utdelningarna 168 kr
KF Preferens
Kontot får varje månad minst 600 kr (denna månad 1.200 kr) att investera i den preferensaktie som har utdelning i en månad vars utdelningar behöver stärkas.
 • Köp 5st Aros Pref för 501 kr ökar utdelningarna 42 kr
 • Köp 2st K2A Pref för 666 kr ökar utdelningarna 40 kr
Avanza Sparkonto
Kontot syfte är att skapa en buffert på 100.000 kr för oförutsedda händelser av de mest skilda slag. Det är alltså inget målsparkonto vars mål ju är högst förutsägbart. Kontot har 0,65% ränta vilket inte är bäst i klassen utan jag ska försöka hitta något lite bättre, dock fortfarande med bankgaranti.
 • Insättning 1.500 kr 

Total investering
Totalt har jag under månaden investerat hela 72.246 kr vilket främst beror på ett massivt lönesparande där jag minskat bufferten för i stället använda kreditkort som buffert. När privatlånet betalats av helt (troligen nästa höst) minskar investeringsutrymmet till mer normala kanske 30.000 kr.

Nyinvesteringarna sker denna månad till en hög genomsnittlig direktavkastning om 4,5% då jag vill ha upp den genomsnittliga direktavkastningen något. Den totala årliga utdelningsökningen för månadens investeringar blir därför hela 3.273 kr.

Den geografiska viktningen justeras till Sverige 80,0% , USA 12,3% och Europa 7,7%.


Disclaimer
Jag skriver att nyinköpen ökar den årliga utdelningen med en viss summa, men inget blev klarare än under Corona-krisen att det inte säkert blir så. Men jag antar här att utdelningarna även fortsättningsvis blir samma som den senaste utdelningen. Med tanke på val av värdepapper hoppas jag dock även på utdelningstillväxt.

måndag 2 november 2020

Månadsuppdatering oktober 2020

Ännu en trist Corona-månad utan egentliga händelser. Åker mest fram och tillbaka till jobbet med elcykeln.

Dessutom har det fruktansvärda höstmörkret slagit till och jag känner klart att min sedvanliga höstdepression är här. Detta gör mig bara mer motiverad att försöka bli ekonomiskt fri så snart som möjligt så att jag kan tillbringa många framtida höstar på varmare breddgrader. 

För att det inte skulle bli för tråkigt har jag lyxat lite med maten och köpt lite premiummatvaror såsom laxfilé, biffstek, parmeseanost, parmaskinka, färsk kycklingfilé, färsk fläskfilé. Klart det blir lite dyrare, men ändå blir det inte i närheten av en hämtpizza som verkligen inte är premium.

Året närmar sig sitt slut och jag har inte nyttjat mitt friskvårdsbidrag på 3.000 kr än. Jag hade väl tänkt mig ett billigare gymkort av typen Friskis eller Puls & Träning men det känns lite olustigt på grund av Coronan men kommer nog ändå köpa det i december för att det inte ska brinna inne.


Portföljvärdet

Andra månaden med 2 olika portföljvärdesgrafer och nu ser man även bruttografen: 
 • Portföljvärde netto, vilket är mina egna pengar efter att belåningen dragits av. Det är denna jag hittills har visat i grafen.
 • Portföljvärde brutto är portföljvärde inklusive belåning. Utdelningar kommer ju från hela portföljen, även den belånade delen så detta är en viktig siffra. Dessutom visar belåningen på vilken risknivå portföljen har i det avseendet för tillfället.
Månaden avslutas till 1.638.084 kr netto efter att ha tidigare i månaden legat betydligt högre. Att portföljen faller innan månadsskiftet har jag skrivit ett antal månadsuppdateringar nu känns det som...

Portföljvärdet faller kraftigt från föregående månad med -4,6% inklusive lönesparande eller -6,3% exklusive lönesparande vilket verkar bero på presidentvalet och Corona. 

Förra månaden trodde jag mig kunna nå förra årets portföljvärde 1.721.000 till nyår. Nu är jag lite mer osäker men det är inte omöjligt.

Frihetskvoten

Frihetskvoten är en kvot som kan förbättras genom att utdelningarna eller portföljvärdet (täljaren) ökar och/eller utgifterna (nämnaren) minskar.

Utgifter
Utgifterna ligger stabilt på runt 14.000 kr/mån och är väl någon tusenlapp för hög men jag tycker faktiskt att det är värt det för att kunna köpa det jag vill när jag vill.

Frihetskvot utdelningar
Fram till och med februari 2019 ser det bra ut men i mars gör jag ett uttag och köper en bil till pappa för 150.000 kr och frihetskvoten faller hårt. Efter detta nästan längtar jag till mars 2020 när denna utgift ska falla bort.

Den gör det och allt är frid och fröjd tills månaden efter när Coronan slår stenhårt mot utdelningarna vilket igen gör att frihetskvoten kraschar ner mot 25% och därefter har börjat vi kunna se en svag återhämtning. Men det blir alltså ingen frihetskvot på 50-60% innan utdelningarna tar fart igen, förhoppningsvis till våren 2021.

Frihetskvot 4%-regeln
Eftersom portföljvärdet klarat sig bättre än utdelningarna under Corona-krisen har jag valt att från och med september 2020 även visa en frihetskvot som baseras på 4% av aktuellt portföljvärde.

Jag kommer att använda portföljvärdet brutto, dvs inklusive belåning, vilket jag gör för att värdet ska vara jämförbart med frihetskvoten från utdelningar som ju innehåller även utdelningar från belånat kapital. 

Innan Corona låg frihetskvoterna betydligt närmare varann och till våren tror jag de kommer ligga ganska nära varann igen och redan denna månad har de närmat sig varandra märkbart.
Man kan tycka att jag överskattar mina frihetskvoter genom att inkludera belånat kapital, men en moderat belåning är en del av min långsiktiga strategi så jag väljer att presentera mina siffor så här.

Utdelningar

Efter alla inställda, oklara, uppskjutna eller sänkta utdelningar p g a Coronan kommer utdelningarna på rullande 12 månader att stabiliseras kring 4.000 kr/mån resten av året. 

Alla prognoser därefter är skrotade och för nästa år har jag ingen aning. Särskilt då Coronan kan komma att påverka även nästa års utdelningar.

Trots Corona har jag de högsta oktoberutdelningarna någonsin med 8.228 kr vilket är en medveten satsning att jämna ut utdelningarna under året.
Utdelningarna kommer från Pepsi, Coca-Cola, ALM Equity Pref, TietoEVRY, Tele2, Altria, Medtronic och Telia.


Inkomster & Sparande

Denna månad blev det med 30.635 kr netto vilket är knappt 4.000 kr mer än en vanlig månadslön då jag valde att plocka ut några dagars semester i pengar. Årets lönejustering är uppskjuten p g a Coronan, men jag hoppas inte på så mycket och är inte heller sugen på att leta nytt mer välbetalt jobb.

Därför har jag börjat jobba mer aktivt med sidoinkomsterna vilket denna månad ledde till hela 1.335 kr vilket är rekord. Intäkterna kommer från paneler och cashback. Första målet är att nå i genomsnitt totalt 500 kr/månad från olika sidoinkomstkällor. Men målet på sikt är att skapa ett rejält tredje inkomstben som jag kan behålla och utveckla som pensionär.

Löneinkomst: 30.635 kr
Utdelningar: 8.228 kr
Sidoinkomst: 1.335 kr
Total inkomst: 40.198 kr

Lönesparande: 29.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 8.228 kr
Sparande inkl utdelningar: 37.228 kr

Sparkvot inkl utdelningar: 92,6%
Sparkvot exkl utdelningar: 90,7%

Sparkvoten denna månad är tokhög, men beror på ett beslut att minska bufferten på lönekontot för att i stället använda kreditkortet som buffert om det skulle knipa. Detta skulle kunna kosta räntepengar, men mer troligt är att jag alltid kommer att kunna betala hela kreditkortsräkningen räntefritt varje månad.
I mars 2019 köpte jag en bil till pappa för 150.000 kr med ett uttag (= kraftigt negativ sparkvot). Denna ramlade ur Sparkvoten på rullande 12 månader i mars 2020 och sedan dess ligger sparkvoten på en normalhög nivå. 

Jag vill gärna att sparkvoten utan utdelning hålls strax över 50% på rullande 12 mån. Nu är sparkvoten 49,5% vilket är bra, men förra årets supersparande i kvartal 4 blir svårt att upprepa så den kommer troligen att falla något till december.