onsdag 17 juni 2020

Version 2: Min pensionsplan komprimerad till EN graf

Mitt nästan nya inlägg där jag visar min pensionsplan som en enda graf var lite förenklat och jag gör därför en ny version.

Värdena bakom grafen bygger på de bästa beräkningar och uppskattningar jag har i dagsläget.

Fas 1 - Uppbyggnadsfasen (47-54 år)

Som 47-49-åring såg det ut som att utdelningarna år för år bara skulle öka och öka via återinvesteringar, nysparande och utdelningstillväxt, men så kom Corona och skapar ett rejält hack i kurvan nu som 50-åring.

Nästa år och åren därefter till dess jag fyller 55 år hoppas jag att utdelningarna är uppe där de ska vara igen, men detta är långt ifrån säkert. Det finns även andra risker såsom arbetslöshet eller sjukdom som kan hota nysparandet.

Fas 2 - Uttag av privat- och tjänstepension (55-64 år)

Vid 55 år är planen att sluta jobba. Konsumtion möjliggörs i stället genom ta ut all privat pension och tjänstepension fram till 64 år samt även ta ut utdelningar.

Även om jag slutar nyspara och tar ut alla utdelningar räknar jag med att utdelningarna kommer att växa med mer än inflationen då jag kommer att ha kvar mina värdebolag snarare än att köpa högutdelande skräpaktier. Detta gör att första året troligen blir det fattigaste och att det sedan bara blir bättre.

Privat- och tjänstepension tror jag är den stabilaste delen av mina inkomster då lagstiftaren troligen inte vågar ge sig in och reglera privata uppgörelser. 

Fas 3 - Byta boendeform och geografi (55- år)

Fas 3 följer tätt på fas 2. Genom att sälja min belånade bostadsrätt i Stockholm och köpa mig ett obelånat hus i Småland vill jag uppnå 3 saker: få ett bättre liv och boende, bli helt skuldfri samt frigöra kapital för att investera i utdelande aktier. Däremot tror jag inte att boende i hus varken blir billigare eller dyrare än lägenhetsboende.

Mina trogna läsare ser nu att jag inte riktigt når upp till de 20.000 kr/mån netto jag vill ha när jag slutar arbeta och det är mycket möjligt att det får bli arbete något år efter 55 år. Alternativet är att utveckla ett batteri med sidoinkomster. Då tänker jag på cashback, annonsintäkter, paneler och annat man kan göra hemifrån.

Nivån för utdelningarna när överlikviden investerats beror så klart på vad jag får för min lägenhet och vad jag betalar för huset. Även dessa utdelningar räknar jag med kommer växa över tid, men här kanske det vore bättre idé att satsa på högutdelare?

En annan möjlig användning av överlikviden är att göra en amortering på aktiebelåningen som troligen bör vara lägre eller ingen alls som pensionär.

Fas 4 - Uttag av statlig pension (64- år)

Nedan använder jag lagstiftarens senaste regler även om det komma att ändras innan jag är där. Tidigaste uttag av allmän pension är 64 år. 

Från 65 år (kommer troligen höjas) finns det garantipension för de med de lägsta pensionerna och från 66 år är skatten på pension lägre. Detta syns som de 2 gröna trappstegen i grafen ovan.

Avslutning

Mina pensioner vet jag ligger i bottenskiktet, men trots det är det de som gör att jag kommer att kunna gå i pension vid 55-56 års ålder. Mina bekanta kommer trots bättre karriärer (och pensioner) inte kunna gå i pension förrän vid 65+ år, men det beror på att de inte har något kapital sparat.

Pensioner tillsammans med utdelningar från en portfölj som bör hamna på "bara" dryga 3 MSEK.ska räcka för att ta mig i mål.

måndag 8 juni 2020

1.000 arbetsdagar kvar till ekonomisk fri enligt plan (eller 1.005...)

Vi antar att jag går i pension som planerat 2025-01-01. Hur många arbetsdagar har jag då kvar?

2020: 252 arbetsdagar
2021: 253 arbetsdagar
2022: 253 arbetsdagar
2023: 251 arbetsdagar
2024: 251 arbetsdagar
Summa: 1.260 arbetsdagar

Men eftersom jag redan jobbat jan-maj och lite i juni kan vi dra av 108 arbetsdagar och har alltså 1.152 arbetsdagar kvar.

Men så har jag semester att ta hänsyn till (både sparad och den som jobbas in i framtiden):
Sparad: 22 arbetsdagar
Betald: 25 arbetsdagar
Framtida intjäning:
2020/21: 25 arbetsdagar
2021/22: 25 arbetsdagar
2022/23: 25 arbetsdagar
2023/24: 25 arbetsdagar
Summa: 147 arbetsdagar

På slutlönen i februari 2025 kommer jag att få mina 19 inarbetade semesterdagar för 2024/25.

Summa summarum har jag alltså 1.005 arbetsdagar kvar om jag går i pension 2025-01-01 utan sparad semester. Innan denna sammanställning gjorde jag ett överslag och fick det till ungefär 1.000 dagar men jag var alltså lite tidigt ute.

Om exakt en vecka (15/6) har jag alltså 1.000 arbetsdagar kvar att jobba enligt plan och sedan blir det tresiffrigt...

PS Jag trivs bra på jobbet, men inte mer än att jag skulle kunna hitta på något annat om finanserna hade tillåtit. En annan känsla jag skulle kunna tänka mig att ha, åtminstone ett tag, är att jobba men känna att jag behöver inte det egentligen.

Hur ser det ut för er?

fredag 5 juni 2020

Min pensionsplan komprimerad till en graf

Här är hela min pensionsplan komprimerad till en graf.
Lika bra att säga att grafen är något förenklad för att budskapet ska gå fram. Siffrorna är inte exakta, men stämmer i stort.

X-axeln visar min ålder och Y-axeln nettoinkomst/månad.

Nu är jag 50 år och ungefär i mitten av utdelningarnas uppbyggnadsfas (fas 1).

Låt mig ta er igenom grafen.

Fas 1 - Uppbyggnadsfasen

2017 var jag 47 år och det var mitt första helår som utdelningsinvesterare. Även åren därefter fram till 55 års ålder sparar jag hårt, återinvesterar utdelning och får utdelningstillväxt, vilket gör att utdelningarna ökar år från år.

Trots hårt slit skulle jag med enbart utdelningar som passiv inkomst behöva jobba och spara till bortom 60 år för att nå de 20.000 kr/månad netto jag vill ha.Oacceptabelt!

Fas 2

Vid 55 års ålder kan jag börja ta ut min privata pension och min tjänstepension. Dessa tas till fullo ut fram till dess att allmän pension kan tas ut vid 64 års ålder, då de alltså försvinner. Det är även vid 55 jag ska sluta jobba.

Från 55 år och framåt tas alla utdelningar ut för konsumtion, vilket gör att utdelningarna antas vara oförändrade resten av mitt liv, även om jag tror att utdelningarna kommer att öka mer än inflationen i kvalitetsbolag.

Fas 3

Fas 3 kommer efter fas 2, men målsättningen är att tiden däremellan är mycket kort (några månader som mest). Fas 3 innebär att jag säljer min belånade bostadsrätt i Stockholm och köper mig ett obelånat hus i Småland, vilket ändå kommer att ge en bra slant i handen att investera i aktier som ökar utdelningarna.

Fas 4

Fas 4 börjar vid 64 års ålder då allmän pension tidigast kan tas ut och varar sedan hela livet. Den allmänna pensionen kommer att vara större än summan av privat pension och tjänstepension som då försvinner.

Den allmänna pensionen kan komma att bli lite högre senare (idag 65 kanske 66 år) då det kan bli tal om garantipension på grund av att min pension är låg. Även skatt på pension är lägre från 66 år.

Avslutning

Det finns risker i varje fas ovan som kan senarelägga planen, men det finns inga möjligheter att det blir tidigare än vid 55 års ålder som jag kan gå i pension.

En annan sak som jag vill få fram är att det kräver stora sparkvoter och/eller hög lön och modesta önskemål om konsumtion som pensionär för att bli ekonomiskt fri redan i 40-årsåldern. Men att bli fri vid 55 år kräver egentligen inte så himla mycket då man då kan ta ut privat pension och tjänstepension och dessutom kan ha ett arbetsliv på ca 30 år med sparande bakom sig.

Fas 1 kan försenas vilket blev extra tydligt nu i Coronatider. Fas 1 kan också försenas om mitt sparande minskar till följd av t ex arbetslöshet.

Fas 2 kan försenas om lagstiftaren bestämmer att privat pension eller tjänstepension inte kan tas ut redan vid 55 år. Detta finner jag mycket otroligt.

I fas 3 blir det inga pengar om Stockholms bostadsmarknad helt plötsligt skulle bli mindre attraktiv än Smålands landsbygd. Mycket otroligt. Behövs inte utdelningarna från mellanskillnaden skulle jag kunna köpa mig ett helt modernt hus eller något med sjötomt i stället, vilket kostar ungefär som min lägenhet.

Fas 4: Lagstiftaren har nyligen flyttat tidigaste uttag av allmän pension från 61 till 64 år och det finns risk för att detta flyttas upp ytterligare innan jag är där. Även regler för garantipension eller skatt kan komma att ändras.