onsdag 17 februari 2021

Från 772.000 kr till 1.938.000 kr på 49,5 månader

Stärkt av Slimis inlägg om sin portföljutveckling kände jag att jag inte vill ha mitt deprimerande medarbetarsamtal som senaste inlägg längre.

Portföljvärdet 2016-12-31 var 772.389 kr och jag är lite besviken över att jag inte har några data för 2013-2016 men så är det.

I skrivande stund 2021-02-17 är portföljvärdet 1.927.341 kr vilket innebär att portföljvärdet månatligen ökat med i snitt 23.300 kr. Jag skulle ljuga om jag säger att jag inte snart vill se 2 MSEK på kontot.

För att visa att det verkligen inte gått upp med lika mycket varje månad visar jag min portföljvärdesgraf där det är den blå kurvan som är intressant i dagens inlägg (2017 och till halvårsskiftet 2018 har jag bara halvårssiffror, men därefter är det månadssiffror).

Det känns verkligen tryggt och skönt att zooma ut och se att man har drygt 4 års siffror att titta på som ger en tydlig trend uppåt och mot FIRE. Detta då man ibland kan bli väldigt kortsiktig när man tittar på portföljvärdet. T ex idag verkar portföljvärdet minska med 11.000 men det är inget att bry sig om på sikt.

Jag har en tillgång till som gjort en bra resa och det är min bostadsrätt som ökat från 1,4 MSEK till 3,8 MSEK (enligt senaste avsluten) på 20 år. Detta är absolut inte den bästa lägenhetsavkastningen då jag vet att t ex mina grannlägenheter såldes för under strax 1 MSEK ett par år efter jag köpt. Trots detta har lägenheten på 237 månader ökat med i snitt 10.100 kr/mån (före skatt) under perioden vilket betyder att jag fått betalt för att bo även när månadsavgift, underhåll, renoveringar och boräntor betalats.

Allt annat som jag köpt och eventuellt fortfarande äger har gjort en värderesa ner mot noll. Mycket är dock såklart kasserat.