fredag 24 november 2017

Hur få betydande inkomstutveckling?

Jag behöver absolut inte mer pengar för konsumtion idag, men en högre totalinkomst skulle göra att mer pengar kan sparas och att jag uppnår oberoende snabbare.

Därför tänker jag starta ett projekt för att få upp mina inkomster de 8-10 år av förvärvsarbete som jag har kvar tills jag KAN ta pension.

Mina inkomster idag på rullande 12 månader:

Lönearbete: 27.081 kr netto
Utdelningsinkomster: 3.579 kr
Sidoinkomster: 112 kr
Totalt: 30.772 kr

Lönearbete och karriär

Idag skriver jag ett lite personligare inlägg, vilket är så mycket lättare när man är anonym på nätet. Utan anonymiteten hade detta aldrig blivit sagt.

För 4,5 år sedan tog min nuvarande arbetsgivare en riktig chansning och anställde mig. Då hade jag en gammal utbildning inom det jag nu jobbar med, men ingen helt relevant erfarenhet. Dessutom hade jag varit utbränd och gått runt på tillfälliga lågkvalificerade arbeten blandat med arbetslöshet ett bra tag.

Efter att jag blev anställd har min chef varit mycket schysst och vi har haft en bra dialog, och jag har i min egen takt blivit ålagd fler arbetsuppgifter och fått allt mer ansvar..

Lönen har ökat från 21.000 kr till 33.000 kr brutto, vilket blir många procent men lönen är mycket låg för det arbete jag nu utför. Dock är löneläget i branschen och även i företaget väldigt lågt.

Antagligen skulle jag med de senaste årens erfarenhet kunna landa ett nytt jobb med 50.000 kr i bruttolön och bättre förmåner redan imorgon.

Det som talar emot dock är flera saker:
  1. Jag känner en tacksamhetsskuld för att min chef tog in mig
  2. Jag trivs oerhört bra på min arbetsplats och mår bättre än någonsin
  3. Företaget som är litet (10-25 årsanställda) är troligen på gång att inom de närmaste åren växa till sig ordentligt
Vad gäller tacksamhetsskulden måste det finnas en bortre parentes när den slutar gälla. Det skulle kunna vara 5 år vilket blir i vår.

Trivsel är mycket viktigt på arbetsplatsen och eftersom jag nu trivs mycket bra och kan utvecklas i egen takt är det svårt att sluta. Man vet vad man har men inte vad man får. Som tidigare utbränd vågar jag inte heller gå tillbaka de allra mest högpresterande företagen. Tror inte heller de vill ha mig.

Om företaget växer till sig kanske till 50 eller 100 anställda uppkommer möjlighet till utveckling inom nuvarande arbetsgivare, men är jag beredd att låta det ta kanske 5 år? Tillväxten hänger mycket på mig då jag är en av 3 i ledningsgruppen.

Antagligen kommer jag ändå att lägga in någon sorts karriärmove i nästa års mål. Kanske skicka in åtminstone några arbetsansökningar som ska leda till ett par intervjuer och kanske till ett jobberbjudande. Jag är 47 år gammal och har aldrig haft ett jobberbjudande att ta ställning till samtidigt som jag innehar ett jobb där jag trivs bra. Detta skulle bli en rejäl maktförskjutning mot min sida gentemot den potentielle arbetsgivaren. Tvärtom har jag flera gånger stått med mössan i hand och nästan bett arbetsgivaren anställa mig. Ett misslyckat lönesamtal till våren skulle kunna bli tändvätska nog att söka ett par jobb.

Utdelningsinkomsterna

Idag är som sagt utdelningarna i snitt ca 3.500 kr/mån. En högre lön skulle möjliggöra mer sparande och göra att utdelningarna växer snabbare.I övrigt hänvisar jag till i stort sett alla mina andra inlägg då de behandlar ämnet.

Sidoinkomster

Idag har jag 3 sorters sidoinkomster som dock bara ger någon hundralapp per månad. Projektet är dock nystartat:

  1. Kickback från inköp jag gör främst på jobbet. Detta är clearat med arbetsgivaren, men kan inte bli mer ån någon tusenlapp om året. Gratis pengar som dock är knutna till min anställning, även om jag även gör lite privata inköp. Jag använder mig av Sponsorhuset vilket ger även min gamla fotbollsklubb en slant.

  2. Besvara enkäter online. Arbetsamt och dåligt betalt, men går att göra när helst jag vill, och kan alltså dryga ut kassan även när jag pensionerar mig. Finns många paneler att välja mellan, och många svenska körs av Cint och de fungerar så här: du får ett mail om en aktuell enkät, besvarar den och om du slutför den sätts det in några kr på ditt konto på Panelen. När du nått oftast 100 kr kan du begära utbetalning till bl a PayPal. Här ett exempel om ni vill prova Blocketpanelen. Man kan dock vara med i många för att få lite fart på det hela.
  3. Fokusgrupp. Ofta intressanta gruppdiskussioner, enskild intervju eller provsmakning. Senast gav det 600 kr och en wrap för en timmes enskild intervju. Exempel på en aktör är Augur 

Ytterligare idéer finns, men är bara på idéstadiet:

  1. Reklam på bloggen. Om bloggen skulle ta fart så kanske...
  2. God man. Ger en stadig liten inkomst, men jag måste vara väldigt tillgänglig.
  3. Styrelsemedlem i Brf.
Jag har faktiskt taxikort och har kört taxi på heltid under ett halvår. Själva körningen och kontakten med kunder var helt OK, men att försöka jaga körningar passade mig inte alls. Detta är ett klassiskt extrajobb som inte lockar.

Problemet med sidoinkomster är att det kan komma att dra energi från min ordinarie anställning, vilket kan bidra till en sämre utveckling där, så det gäller att vara försiktig.

Den optimala sidoinkomsten ska fungera även när jag är pensionär och bor på landet. Arbetsuppgiften ska gå att göra när och var som helst eller inte alls. Betalningen ska vara rimlig.

torsdag 23 november 2017

Månadsuppdatering november 2017


Det är fortfarande stökigt efter bankbytet, men det påverkar i alla fall inte inkomster, sparande eller utdelningar.

Inkomster & Sparande

Denna månad blev det bara en ren månadslön med 26.400 kr på kontot. Ingen övertid men heller ingen kostsam frånvaro denna månad.

Månadens utdelningar på 2.494 kr återinvesteras som alltid till 100%.

Sidoinkomsterna kommer från ifyllda enkäter, vilket är dåligt betalt men jag sitter och gör det samtidigt som jag tittar på TV så...

Totalt blev inkomsterna med 29.337 kr under 30.000 kr för femte gången i år, vilket räcker för att inkomsterna på rullande 12 ska öka från 30.427 kr till 30.772 kr.

Det kommer att bli 6 månader med inkomster under 30.000 och 6 månader med inkomster över 30.000 kr i år, men snittet kommer ligga på ca 31.000 kr. Nästa år vill jag ha åtminstone ett par månader till med inkomster över 30.000 kr. Kanske t o m 1 månad (troligast maj) med över 40.000 kr?

Löneinkomst: 26.400 kr
Utdelningar: 2.494 kr
Sidoinkomst: 443 kr
Total inkomst: 29.337 kr

Lönesparande: 16.700 kr
Återinvesterade utdelningar: 2.494 kr
Sparande inkl utdelningar: 19.194 kr

Sparkvot: 65,4 %

Tanken är att ha exakt en normal nettomånadslön (i år 26.400 kr) kvar på lönekontot dagen innan lön som buffert. Då blir även totala utgifter korrekt beräknade utan att jag behöver föra dagbok över dem.

Månadens sparkvot blev återigen mycket bra med 65,4 % och på årsbasis kommer jag redan i år nå mitt drömmål om 50,0 % vilket jag inte trodde vara möjligt än på flera år (se Google Spreadsheet för mer detaljer). Troligen kommer jag att hamna på ca 53 %, men då har jag varit rejält snål särskilt under andra halvåret.

Jag tror på hyggliga ökningar inom alla inkomstkategorier nästa år (kanske totalt 2-4.000 kr). Med konstanta kostnader borde då sparkvoten kunna öka ett par procent bara av detta. Å andra sidan har jag snålat väl bra i år så en oförändrad sparkvot är också ett rimligt mål.

Utdelningar

I november har (om jag har koll) årets sista utdelningar kommit då december är helt utan utdelningar när jag tvingats sälja av aktier på KF vid bankbytet. Utdelningarna blev 2.494 kr och kom från Boston Pizza, Wallenstam, Atlas Copco, AT&T, SAS Pref och NCC (för detaljer se Google Spreadsheet).

Jämfört med förra året då enbart 1.056 kr utdelningar erhölls i oktober så är utvecklingen med +136 % mycket bra.

Utdelningarna på rullande 12 månader ökade från 3.459 kr/mån till 3.579 kr/mån, vilket med 120 kr/mån antagligen kommer att vara en normal ökning i fortsättningen. Det kan låta lite, men det är en dryg hundralapp extra varje månad resten av mitt liv.Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Mitt egna mått Arbetsfridagen flyttar sig återigen på rätt håll efter ett bakslag förra månaden. Dagen flyttar sig från 11/10 till 5/10. Tyvärr kommer jag inte nå september i år, så det får bli nästa år.

Frihetskvoten definieras som:

Erhållna utdelningar / Utgifter = Frihetskvot

Utdelningar och utgifter anges som genomsnitt på rullande 12 månader

Frihetskvoten kan alltså påverkas av förändringar i utdelningar och/eller utgifter.

Frihetskvoten visar alltså hur väl dagens utgifter täcks av dagens utdelningar.

Frihetskvoten ökar från 22,5 % till 24,3 % och jag närmar mig ett stort delmål om 25 % som innebär ett kvartals eller 3 månaders frihet. Se Google Spreadsheet för mer detaljer.


Portföljvärdet

Portföljvärdet har jag inte koll på alls, utan får reda ut det när bankbytet är helt klart.

Portföljvärdet registreras endast en gång om året (1 jan) och 2017-01-01 var saldot 772.389 kr.

fredag 17 november 2017

Utveckling för min totalinkomst

På grund av mitt bankbyte är det ingen ordning på mina investeringar just nu.

Därför tänkte jag i stället delge er utvecklingen av mina nettoinkomster inklusive utdelningar från 2013 till dags dato.

P g a deltidsanställning i kombination med dålig lön (ingen bra kombination) sjönk mina totala inkomster fram till mars 2015 och bottnade på mycket svaga 17.678 kr.

Sedan dess har jag fått heltid och ett hyggligt påslag på arbetslönen, samt det senaste året även fått utdelningsinkomster. Detta har gjort att nettoinkomsten på bara 31 månader (från botten mars 2015 till oktober 2017) stigit med starka 72% (från 17.678 till 30.427 kr). Se diagram nedan.


Fram till decemberlönen kommer nettoinkomsterna nå ca 31.000 kr. Det är lite svårt att sia om den fortsatta utvecklingen för nästa år, men jag tror att arbetslönen, utdelningarna och sidoinkomsterna var en kan komma att öka med runt 1.000 kr/mån. Detta gör att jag till december nästa år kan komma att ligga på en nettoinkomst om 33-34.000 kr, vilket vore en fortsatt stark utveckling, om än inte lika stark som de senaste årens.

En bra utveckling av inkomsten samtidigt som man håller utgifterna i schack gör att sparandet i utdelande aktier ska kunna öka i betydande grad i kronor och även en del i procent.