torsdag 31 augusti 2023

Uppdatering augusti. Första månadens portföljutveckling för optionskontot


Läge 2023-09-01 med 82 stenar i burken och 18 stenar i glaset

Detta månadsinlägg ska bli återkommande och presentera
 • Vad som hänt i mitt liv under månaden
 • Hur optionskontots värde utvecklar sig
Det som saknas i detta och kommande liknande månadsinlägg är hur huvudkontona utvecklas samt hur det går med sparandet men jag kommer inte skriva om detta i fortsättningen om inget speciellt händer. Detta beror på att kontona utvecklas ibland lite bättre, ibland lite sämre än index samt att nysparandet ligger stabilt på ett antal tusenlappar varje månad och inte ens jag tycker det är intressant att skriva om.

Det har förflutit några veckor sedan jag introducerade min nedräkningsburk för FIRE så här är den igen - nu med 82 veckor till tänkt FIRE april 2025. Startpunkten var alltså nya jobbet som jag började 2/5. Hur många stenar rymmer whiskyglaset? Inte alla, kanske 50st, men när tiden är kommen plockar jag fram ett whiskyglas till.

Augusti är förbi och hösten närmar sig med stormsteg men ännu så länge har höstdepressionen inte infunnits sig. I år har jag ingen semester kvar att ta till mot höstdeppen så därför ska jag prova att träna mig igenom hösten (se måluppfyllelse nedan). Detta kommer att kräva investeringar i en del träningskläder men det känns som goda kostnader.

Nya optionskontrakt är utställda sedan 21:a augusti och mer om detta kommer efter lösen 15:e september.

Måluppfyllelse 2023

Inför 2023 satte jag "bara" 2 kortsiktiga mål eftersom jag har svårt att fokusera på många saker samtidigt. Inget av dessa mål är heller ekonomiskt utan handlar om att förbättra psykiskt och fysiskt välmående:
 1. Hitta nytt jobb: Jag mådde inte längre bra på min förra arbetsplats och behövde luftombyte. Detta mål nådde jag redan 2023-01-27 så därefter kan jag fokusera enbart på mål 2. Naturligtvis måste jag även lägga en del energi på att komma in i jobbet men det är ju inte direkt så att jag tänker göra karriär så jag sparar den mesta energin till mål 2 och som alltid FIRE-målet.
 2. Förbättra hälsan: För att öka möjligheterna till en lång och frisk tid i FIRE och som pensionär behöver jag förbättra hälsan vilket ska ske genom träning och bättre kosthållning. Under juni-augusti har fokus legat på att lustfyllt komma igång med träningen och jag vill påstå att det gått så bra att även om det är lång väg att gå till acceptabla värden så har jag redan lyckats. Stora anledningar till detta förutom en vilja om en bra hälsa i FIRE är
  a) att jag har friskvårdstimmar på jobbet som ledningen uttalat vill att vi utnyttjar.
  b) att jag har gratis tillgång till ett toppgym precis i anslutning till arbetsplatsen.
  c) att jag kan träna med och få instruktioner av min bror som är ett träningsmonster och har tillgång till samma gym.
  Alla 3 anledningarna ovan har koppling till det nya jobbet och det är absolut ingen slump utan något jag kalkylerade med redan när jag sökte mig till just denna myndighet. Även om jag inte har satt några mål för 2024 ännu är jag säker på att detta mål kommer att bli huvudmålet då. Om målet för 2023 "bara" var att komma igång med träningen så bör målet för bli 2024 mer detaljerat. 

Avkastningstävling: Optionskonto vs aktieindex

Mest spännande i detta månadsinlägg tycker jag avkastningstävlingen mellan optionskontot och aktieindex är.

Det är viktigt att värdet för optionskontot på Degiro utvecklar sig bra och bättre än index. Vilket index ska jag mäta mot då? Jag har valt OMXSGI som är ett svenskt avkastningsindex som tar med både aktiernas kursutveckling och deras utdelningar i beräkningen och därför ligger närmast det sätt jag utvärderar resten av portföljen på - alltså totalavkastning.

Därför ska jag varje månad från augusti mäta hur det gått för optionskontot. För augusti har optionskontot ökat med 1,15% medan OMXSGI har minskat med 3,76% vilket gör optionskontot till månadens solklara vinnare vilket är trevligt och en bra start men detta är ingen sprint utan ett maratonlopp och det är på lång sikt som optionskontot måste vinna.

Smolk i glädjebägaren är dock att flera innehav gått så bra att de kan komma att säljas fram till septemberlösen för priser lägre än marknadspriset på grund av lösen av Covered Calls. Inget har dock hänt per dags dato och det kan såklart förändras fram till lösen 15/9.

För att överskådligt vissa denna avkastningstävling över tid har jag lagt in ytterligare en ny tabell på optionssidan.

lördag 19 augusti 2023

Optionslösen 18 augusti. Resultat Testperiod 1 (månad 1 av 5)

Testperiod 1 (månad 1 av 5)

Augusti blev första testmånad i en första testperiod som sträcker sig över resten av året där jag ska få ihop formatet för blogginlägg, strategi och redovisning. Jag ska även sätta ett rimligt ekonomiskt mål för helåret 2024 som blir Testperiod 2. Testperiod 1 får dock klara sig utan ekonomiskt mål då jag inte riktigt vet vad jag kan förvänta mig.

Lösenmånadens kassaflöde

Ett löseninlägg som detta ska publiceras en gång per månad helgen efter lösen 3:e fredagen i varje månad och ska innehålla åtminstone nedanstående fasta avsnitt.

Utdelningar

Inga utdelningar har erhållits under lösenmånaden.

Om ett bolags utdelnings X-dag inträffar under lösenmånaden sjunker allt annat lika börskursen med lika mycket, vilket får implikationer för sannolikheten för lösen som måste tas hänsyn till redan vid utställandet av optioner.

Optionspremier

Under lösenmånaden har följande premier erhållits:
2 st SP Alfa Laval 370kr 18aug: 580kr. Löst
2 st CC Axfood 275kr 18aug: 440kr. Förfallen
1 st SP Axfood 260kr 18aug: 120kr. Löst
2 st CC Getinge 195kr 18aug: 940kr. Förfallen 
2 st CC HM 180kr 4aug: 290kr. Förfallen
2 st CC HM 170 kr 18 aug: 280kr. Förfallen
4 st CC Investor 220kr 18 aug: 600kr. Förfallen
2 st SP Investor 210kr 18aug: 190kr. Löst
Summa premier: 3.440kr

Enklast är om alla optioner förfaller och inte går till lösen. Då får jag behålla aktierna (för utställda CC) och kassan (för utställda SP) och är i samma läge som månaden innan och kan ställa ut nya optioner för nya premier (eventuellt med justerade lösenpriser).

Det finns ingen anledning att ställa ut alla kontrakt i samma aktie på samma lösenpris då courtaget är satt per kontrakt på Degiro. Därför kommer jag framöver i fall med flera kontrakt överväga att lägga mig på ett par olika lösenpriser. 

Denna lösenmånad avslutades med en mycket svag börsvecka där jag blev löst på alla mina SP och ingen av mina CC vilket först tömde kassan och sedan dessutom lämnade mig belånad. Dock inte överbelånad då jag räknat med detta som ett worst case-scenario. Händer detta igen köper jag tillbaka någon SP innan lösen och ställer ut en ny SP med nytt pris för att inte bli för högt belånad.

Kursvinster

Inga kursvinster har erhållits under månaden.

Totalt kassaflöde under lösenmånaden

Totalt kassaflöde under lösenmånaden augusti 2023 (mån 24/7 - fre 18/8):
Utdelningar: 0kr
Optionspremier: 3.440kr
Kursvinster: 0kr
Totalt kassaflöde: 3.440kr

Lösenmånadens kassaflöde har som första månad förts in i min nya tabell under fliken Optioner. Jag är nöjd med första lösenmånadens resultat även om sista veckan var svag. Men en månad är ingen månad utan det behövs bra prestationer månad efter månad så att jag får ett starkt genomsnitt.

Årets kassaflöde vid lösen varje månad (fr o m augusti för 2023): 

augusti: 3.440kr
september:
oktober:
november:
december:

2023 års månadssnitt:
Denna månad blir månadssnittet samma som augustisiffran eftersom det är första månaden.

Ovanstående kassaflöde är såklart möjligt att skala upp för att kunna ge en betydande inkomst och därefter är det viktigt att ange att det skapats med en portfölj som vid starten i juli 2023 var värd 238.000kr.

Nästa lösenmånad

Nu ser jag fram emot måndagen 21:a augusti när jag kan ställa ut nya optioner inför lösenmånad september. Några tankar inför det:
 • Eftersom jag är mer än fullköpt och ligger med belåning så blir det enbart CC mot nuvarande innehav. Inga "problem" med att välja vilka SP jag ska ställa ut denna månad alltså. Vid gröna siffror ställer jag ut CC för hela portföljen, men vid röda avvaktar jag åtminstone delvis någon dag.
 • Då jag ligger med 200-600st aktier i varje innehav så kommer jag dessutom kunna ställa ut CC med olika lösenpriser.
 • Nuvarande innehav har inte X-dag för utdelningar att ta hänsyn till under kommande lösenmånad.
 • Eftersom jag ligger ofrivilligt belånad kommer jag att lägga lösenpriset för några CC-kontrakt så att sannolikheten för lösen är hög så att belåningen förhoppningsvis minskar.

Avslutning

Det som saknas ovan är en jämförelse för värdeutvecklingen mellan mitt optionskonto och lämpligt index men det kommer i ett inlägg efter månadsskiftet då jag där vill ha värden från kalendermånad till kalendermånad och inte minst för helåret 2024.

lördag 5 augusti 2023

Funderingar om optionshandel i väntan på lösendatum 18aug

Optioner tar upp mycket av min tankeverksamhet just nu och då är det naturligt att det blir några blogginlägg om det också.

Fredagen 18:e augusti är det lösendatum för mina utställda optioner och strax därefter ska jag redovisa hur lösenmånaden förflutit i både en nydesignad översiktlig tabell (OBS! tabellen är såklart inte helt ifylld för augusti ännu) och i ett blogginlägg. 

Den nya tabellen

Den nya tabellen visar erhållna optionspremier och aktieutdelningar samt kursvinster för respektive lösenmånad. Med lösenmånad avser jag måndagen efter 3:e fredagen i månaden (lösendagen) till och med lösendagen månaden efter.

Jag tycker att alla 3 värdena i tabellen behövs då det faktiskt går att maximera erhållna optionspremier med följd att kursvinsterna blir desto svagare. Uppenbar risk för suboptimering alltså!

Testperiod

Efter semestern startade en längre testperiod för min optionshandel:

 • Testperiod 1: Under lösenmånaderna augusti till och med december 2023 ska jag få ihop formatet för blogginlägg, strategi och redovisning samt sätta mål för 2024.
 • Testperiod 2: Notera kontosaldot 31/12 2023 och kör på med och finslipa strategin som satts ovan för lösenmånaderna januari t o m december. Notera kontosaldo 31/12 2024. Differensen mellan de båda kontosaldona blir den skapade värdeförändringen för året, inklusive kostnader och orealiserade kursvinster. Tillkommer gör dock ISK-skatt samt ränteavdrag för eventuellt utnyttjad portföljkredit som återfinns på Inkomstdeklarationen.
 • Utvärdering testperiod 2: Beroende på utfall 2024 så utöka med lite mer pengar, avveckla eller kör ett år till utan tillskott av mer pengar. Innan testperioderna är över är det däremot olämpligt med insättningar då det krånglar till utvärderingen.
 • FIRE: FIRE är planerat till våren 2025 men första uttag är tänkt först 2026 då 2025 ska finansieras med lön och buffertkonto. Blir utvärderingen av testperiod 2 väldigt positiv utökas kontot till 2026 med en större summa från geoarbitraget som beräknas ske under andra halvan av 2025.
 

Uttag från optionskontot i FIRE

En nyhet är att optionshandeln som ju sker på eget separat konto på Degiro ska undantas från beräkningen som görs för andra FIRE-uttag. I FIRE ska uttag från optionskontot i stället tas från det skapade kassaflödet eller värdeförändringen som måste vara större än uttaget med Vanguards dynamiska hybridmodell för att det ska vara någon mening med optionshandeln. Men exakt hur funderar jag på fortfarande.
 
En lösning är att jämföra kontobehållningen ett visst datum (företrädelsevis 31/12 som för alla andra konton) med året innan och plocka ut hela differensen eller möjligen differensen med avdrag för att täcka upp för inflation. På så sätt tas hänsyn även till courtage, räntor, utdelningsskatt och andra kostnader som kontot har belastats med under året. Därmed behöver jag inte räkna med dessa i alla andra inlägg utan kan nöja mig med bruttosiffror där.


Optionshandel är inte helt passiv inkomst

En iakttagelse som jag egentligen gjorde redan 2021 när jag gjorde mina första optionsaffärer är att man bör bevaka sina positioner vilket gör optionshandeln betydligt mindre passiv än att till exempel ha en bred portfölj och bara inkassera utdelningar. Detta för att kunna ändra sina positioner under en lösenmånad när inte allt går som man först tänkt vilket jag tror kan vara en väg till bättre affärer jämfört med alternativet att bara sitta still fram till lösendagen och se vad som händer.

Nu när jag arbetar på myndighet har jag att svårt bevaka mina positioner dagtid då jag inte bör göra det på jobbdatorn och likt Dividend Glenn inte heller vill använda mobilen till trading då det lätt blir fel. Till detta att jag ofta tränar i direkt anslutning till jobbet på eftermiddagen så hinner jag inte alltid hem innan 17:30. Detta är ett problem nu, men i FIRE blir det närmast en fördel att ha något att göra och då kan jag se över mina positioner varje dag och troligen även därmed öka intensiteten i optionshandeln.