Mål

Mina mål delas in i 3 kategorier:

 1. Långsiktigt mål - slutmålet
 2. Kortsiktiga mål - mål för innevarande år
 3. Delmål - mål som passeras på väg mot slutmålet s k milstolpar, fylls på efterhand, gärna med prognos för när nästa nivå för målet nås

1. Mitt långsiktiga mål

 • Mitt långsiktiga mål är att så tidigt som möjligt äga min tid genom att skapa en tillräcklig passiv inkomst för att ge mig en behaglig levnadsstandard resten av livet. Detta ska ske genom uttag av portföljkapital kompletterad med först tjänste- och privatpension och senare allmän pension. 
Målet ovan har vuxit fram under ett flertal år och är mer komplext än det verkar vid en första anblick och därför vill jag dela in det i flertalet delar:
 • "långsiktiga" - jag är nu ganska nära planerad FIRE (sannolikt våren 2025) så jag ser inte längre något behov av kortsiktiga ekonomiska mål. Andra mål än ekonomiska kan såklart vara kortsiktiga.
 • "så tidigt som möjligt" - så länge jag hade mitt gamla jobb var det inte tal om att FIRE inte skulle infrias så tidigt som möjligt men mitt nya jobb trodde jag möjligen skulle kunna ge den nytändning som behövs för att jobba längre än jag ekonomiskt behöver och därmed skaffa ytterligare säkerhetsmarginal. Tyvärr fick jag hälsoproblem 2023 så nu är det definitivt så tidigt som möjligt som gäller igen. Tanken är att när tiden är mogen konstatera att jag är FI och att RE sedan följer strax därefter.
 • "äga min tid" - är ovan fetmarkerat för att kärnan i hela min definition av FIRE är att jag vill äga min tid och kunna göra vad jag vill när jag vill och därmed inte längre vara bunden till arbetsveckans schema.
 • "tillräcklig passiv inkomst" - jag ska inte behöva jobba alls för mitt uppehälle även om jag såklart ska kunna göra det för att få större guldkant på tillvaron eller för att ha något att göra om jag vill och hälsan tillåter. De passiva inkomsterna kräver då även en säkerhetsmarginal för sämre tider än det var vid FIRE-inträdet. 
 • "behaglig levnadsstandard" - det ska inte vara tal om en allt för torftig tillvaro utan det ska finnas utrymme till livets glädjeämnen. Därför har jag skrivit en utgiftsbudget som kommer att uppdateras innan FIRE.
 • "resten av livet" - jag har inga barn och därför är det tillräckligt att den passiva inkomsten täcker resten av mitt liv. Detta gör att jag kan tillåta mig större uttag än de som har som mål att lämna efter sig något. Troligen kommer det ändå bli lite pengar över eftersom jag inte vet hur länge jag lever och som jag då kan ge till brorsbarn och/eller någon verksamhet jag gillar.
 • "uttag av portföljkapital" - tidigare stod det utdelningar här, men nu har jag även icke utdelande fonder och icke utdelande eller lågutdelande aktier i portföljen. Därför måste jag förutom att plocka ut utdelningar till konsumtion även plocka ut likvider från försäljning av fondandelar och aktier. För att beräkna totala uttaget kommer jag använda mig av Vanguards dynamiska hybridmodell som är just en hybrid mellan klassiska "4%-modellen" (ej kopplad till portföljutveckling) och "procent av portföljen-modellen" (helt kopplad till portföljutveckling). Vanguardmodellens uttag är alltså delvis kopplad till portföljutvecklingen men uttaget har tak för att skapa en buffert i goda tider och golv för att uttaget även i dåliga tider ska vara något som går att leva på. Dessutom ska min optionshandel generera kassaflöden (främst optionspremier) som jag ska plocka ut för konsumtion.
 • "portföljkapital" - min FIRE-portfölj kommer att bestå av kapital som jag under lång tid sparat och investerat men även av kapital som kommer att frigöras när jag flyttar från bostadsrättslägenhet i Stockholm till villa i Småland. Jag kallar detta Geoarbitrage. Något annat betydande tillflöde såsom arv finns inte att vänta.  
 • "kompletterad" - min portfölj är för liten för att på egen hand ge mig tillräckliga inkomster och behöver kompletteras med pensionsuttag.
 • "först tjänste- och privatpension" - vid 55 års ålder (år 2025) blir de flesta av dessa pensioner tillgängliga och det är just därför jag ofta skriver att FIRE kan genomföras tidigast 2025. Dessa pensioner ska tas ut fram tills det att allmän pension blir tillgänglig och sedan upphöra. När jag började min FIRE-resa kunde man ta ut allmän pension vid 61 år vilket innebar att mina egna pensioner bara skulle behöva räcka 6 år (55-61 år) och sedan blev det 64 år och just nu skriver Pensionsmyndigheten att det blir 65 år för mig som är född 1970. Den allt längre utbetalningstiden för tjänste- och privatpension gör så klart att betalningarna per månad späds ut och blir allt mindre. 
 • "senare allmän pension" - allmän pension för mig som född 1970 kan alltså tas ut från 65 år. Med en låg allmän pension som min kan det bli tal om garantipension (påverkas ej av förmögenhet) men det blir inte aktuellt förrän vid 68 års ålder. Dessutom får man året man fyller 67 år ett högre grundavdrag som ger lägre skatt (byter från skattekolumn 2 till 3). Redan från start kommer den allmänna pensionen att ge ett större bidrag till den passiva inkomsten än vad tjänste- och privatpensionen gjort och med stigande ålder kommer skillnaderna bli än större när skattekolumn byts och med eventuell garantipension. Därför räcker det egentligen att veta att om tjänste- och privatpension ger ett tillräckligt bidrag till de passiva inkomsterna så blir det bara bättre när den allmänna pensionen kommer.

2. Kortsiktiga mål för 2023-2025

Jag har märkt att när jag har för många mål så blir det skit av alltihop så därför har jag bara 2 mål för 2023-2025:
 1. Hitta nytt heltidsjobb - uppnått 2023-01-27
 2. Förbättra hälsan för speciellt hjärtat genom att a) äta bättre, b) börja träna igen. Detta ska leda till lägre vikt, bättre kondition, bättre hälsovärden, bättre rörlighet och större styrka. Bland dessa är huvudfokus i år på lägre vikt medan de andra förhoppningsvis kan få huvudfokus 2025 när vikten är acceptabel. Jag borde väl göra dessa mål SMARTa vilket jag kanske gör senare.
Det blir således i år inga ekonomiska mål såsom portföljvärde, utdelningar eller sparkvot etc utan det får bli som det blir helt enkelt och jag fortsätter månadsspara som vanligt.

3. Delmål

Blandade delmål

Delmålet portföljvärde netto

Mitt viktigaste ekonomiska mål är portföljvärdet. Här skiljer jag på nettovärdet som är det jag följer upp här och bruttovärdet som är inklusive belåning. Det är från bruttovärdet jag årligen ska plocka ut 5% för att leva på. 

Just nu är det lite oklart vad målen för netto- och bruttoportföljen är, men 2025 kommer det vara solklart om jag nått målen för FIRE eller ej. 

Delmålet ackumulerad utdelning sedan starten augusti 2016

7 kommentarer:

 1. Smart att dela in målen på det sätt du gjort, vissa tidsbestämda, andra inte och så det långsiktiga. Lycka till med att uppnå dem!

  Mvh

  Egon

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack så mycket. Det är mycket i dessa dagar med att dels göra bokslut för 2019 och dels sätta mål för 2020.

   Radera
 2. Missat lite på din sida och trevlig läsning. Jag gillar mest att läsa om mål, nådda mål, utdelningar och R12 osv, ja siffror helt enkelt. Tycker att för många utelämnar det mest intressanta och endast pratar o filosoferar o största allmänhet. Kul det med men siffror roar mig mest.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Siffor på pengar är bra men när man väl når målet kommer det inte räcka utan det kommer behövas annat för att må bra. Måluppfyllandet för kortsiktiga personliga mål 2020 i år blir tyvärr inte roligt att skriva om men kommer att göras inom de närmsta veckorna samt formulera nya mål.

   Radera
 3. Kul och läsa, verkar som vi är på liknande platser, jag född-68 och har precis trappat ner jobbsidan, 1:a fokus börs/aktier/optioner. https://firebjorn.blogspot.com/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack, då är du 2 år äldre än jag och dör jag vill vara om 2 år. La till till din blogg på min läslista inte minst för att jag såg dina optionsrapporter.

   Radera
  2. Tack för tillägg, ska ta en genomarbetning på min blogg också och lägga till bl.a länklista mm

   Radera