Optioner

Erhållna optionspremier och aktieutdelningar samt kursvinster 2023

I tabellen ovan anges varje lösenmånads erhållna optionspremier och aktieutdelningar samt kursvinster som tillsammans summerar till lösenmånadens kassaflöde. 

Handeln sker på ett ISK-konto på Degiro där jag har en mindre del av mitt kapital (vid start juli 2023 ca 239.000kr) och som är helt dedikerat optionshandel.

Alla siffror anges brutto, dvs innan courtage, utdelningsskatt eller andra avgifter.

Avkastningstävling index vs optionskonto

Det räcker inte att skapa ett bra kassaflöde enligt ovan utan jag vill se att optionskontovärdet utvecklas väl jämfört med index. Jag har valt att jämföra med OMXSGI som är ett svenskt avkastningsindex som tar med både kursutveckling och utdelningar och därför ligger närmast det sätt jag utvärderar resten av portföljen på - alltså totalavkasting.

Degiro (reklam)

Det är dyrt att handla med optioner jämfört med aktier eller fonder, men Degiro har det minst dyra courtaget med ca 20kr/kontrakt (€1,75) inklusive clearingavgift där Avanza och Nordnet båda har ett minimicourtage på 99kr plus clearingavgift 1-14kr/kontrakt. 

Eftersom Nordnets och Avanzas minimicourtage kan innefatta flera kontrakt i samma aktie blir prisskillnaden mindre om du handlar med flera kontrakt samtidigt.

Även vid lösen som ju sker ibland är Degiro med ca 12kr/kontrakt (€1,00) avsevärt billigare än Avanza och Nordnet och därmed har vi täckt in de viktigaste avgifterna för optionshandel.

I övrigt ligger Degiro efter våra svensk nätmäklare på alla (?) punkter. 

Degiro har ISK-konto men beskattar utdelningar med 30% ändå vilket är uselt, men eftersom innehaven oftast är korta kan det vara en bra idé att försöka undvika att få utdelningar. 

I mitt tycke tar Avanza och Nordnet för stor del av optionskakan så jag tycker det är en förutsättning för min optionshandel att ha ett optionskonto på Degiro. 

Om du vill börja att handla optioner på Degiro använd gärna min länk så får jag en slant till min FIRE.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar