Optioner

I tabellerna nedan anges varje lösenmånads erhållna optionspremier och aktieutdelningar samt kursvinster som tillsammans summerar till lösenmånadens kassaflöde. 

Alla siffror i tabellerna nedan anges brutto, dvs innan courtage, belåningsräntor, utdelningsskatt eller andra avgifter. Detta samt inflation gör att jag räknar med att 80% av nedanstående är möjligt att ta ut till konsumtion utan att skada kapitalet.

Degiro (reklam)

Det är dyrt att handla med optioner jämfört med aktier eller fonder, men Degiro har det minst dyra courtaget med ca 20kr/kontrakt (€1,75) inklusive clearingavgift där Avanza och Nordnet båda har ett minimicourtage på 99kr plus clearingavgift 1-14kr/kontrakt. 

Eftersom Nordnets och Avanzas minimicourtage kan innefatta flera kontrakt i samma aktie blir prisskillnaden mindre om du handlar med flera kontrakt samtidigt.

Även vid lösen som ju sker ibland är Degiro med ca 12kr/kontrakt (€1,00) avsevärt billigare än Avanza och Nordnet och därmed har vi täckt in de viktigaste avgifterna för optionshandel.

I övrigt ligger Degiro efter våra svenska nätmäklare på alla (?) punkter. 

Degiro har ISK-konto men beskattar utdelningar med 30% ändå vilket är uselt, men eftersom innehaven oftast är korta kan det vara en bra idé att försöka undvika att få utdelningar. 

I mitt tycke tar Avanza och Nordnet för stor del av optionskakan så jag tycker det är en förutsättning för min optionshandel att ha ett optionskonto på Degiro. 

Om du vill börja att handla optioner på Degiro använd gärna min länk så får jag en slant till min FIRE.

Erhållna optionspremier och aktieutdelningar samt kursvinster 2024


På grund av sjukdom kom jag inte igång förrän delvis i mars och fullt ut i april. Året inleddes med en portfölj värd 372.000kr.

Erhållna optionspremier och aktieutdelningar samt kursvinster 2023

Handel aktiv endast 5 månader (aug-dec) och i december blev jag inlagd på sjukhus och blev ofrivilligt löst på hela mitt innehav och dessutom blev det då inga premier. Resultatet nåddes med en portfölj som från början var värd 239.000kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar