söndag 16 augusti 2020

Förvånansvärt få preferensaktier att välja på

Jag skrev i fredags om att jag vill ha en stadig utdelningsström för att betala en åtminstone en del av mina baskostnader (mobil, hemförsäkring, el, vatten, sopor, sotning, värme, TV, bredband) i mitt nuvarande och framtida boende.

Därför startade jag ett nytt konto enbart för preferensaktier.  I ett första steg tänkte jag mig 3 st olika företag.

Jag har 3 urvalskriterier:

1. Hög utdelning (>6 %, ej inställda utdelningar)

2. Aktiepris < lösenpris (nuvarande eller snart gällande lösenpris)

3. De 3 aktierna ska ha olika första utdelningsmånad (då täcks alla årets månader in)

Jag har med stor behållning läst ett par av Marcus Hernhags böcker och lånade hans uppställning av preferensaktier.

När jag jag lagt in direktavkastning, pris och första utdelningsmånad i Hernhags tabell blir det bara 6-7 bolag kvar.

Jag har inte djupanalyserat något, utan väljer utifrån ovanstående tabell ut en aktie från varje månad och då blev det: Alm, (jan), NP3 (feb) och K2A (mar).

Alm vann tydligt januari tycker jag. 

För februari var Genova lockande men ligger något över lösenpris, men sjunker den bara lite så. 

För mars lockar Aros med hög utdelning och ligger lika med sitt kommande lösenpris, så kanske det blir den också i kommande köp.

Om/när de preferensaktier som temporärt ställt in/skjutit upp utdelningarna börjar dela ut igen så kanske de kan komma ifråga igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar