fredag 30 december 2016

Utdelningar december 2016


December är en svag utdelningsmånad. När man inte ännu lever på utdelningarna spelar det ingen roll, men när man långt senare ska leva på utdelningarna kan det vara idé att försöka sträva mot en någorlunda jämn utdelningsbombmatta (dividend carpet bombing) över hela året.

Nu kan jag dock summera årets utdelningar (Utdelningar 2016) och se fram emot 2017.

Varje månad tänker jag mig att presentera mina utdelningar på rullande 12 månader.

Man kan nästan ana att jag haft aktier under del av 2015 men att jag sedan inte haft några under senare delen av 2015 och större delen av 2016 för att i september 2016 börja köpa på mig fler och fler aktier.

Rullande 12 månader tycker jag mycket bra visar vartåt man är på väg eftersom det i varje punkt visar ett helt år och man då får bort alla säsongsvariationer.Utvecklingen första året blir såklart våldsam. Riktigt intressant blir det inte förrän till hösten 2017 när jag varit igång ett helt år. Antagligen klipper jag bort fram t o m juli 2016 senare eftersom jag inte började förrän augusti 2016.

torsdag 29 december 2016

Utdelningar september, oktober och november 2016

Även om bloggen startats först i december 2016 vill jag delge er mina första utdelningar efter att ha börjat ställa om kapitalet för en utdelningsstrategi.

Utdelningar september 2016


Min första utdelning som utdelningsinvesterare!

Utdelningar oktober 2016


Några kr till i utdelning.

Utdelningar november 2016


Utdelningarna för dessa månader blir mer intressanta när de kan jämföras med nästa års siffror. Men vi får se det som en bra början.

Jämnheten mellan månaderna är utan avsikt men är en fördel när man om lång tid ska leva på utdelningarna.

Redan är jag dock tveksam till flera av mina innehav.

PS Svenska aktier återfinns i en ISK med schablonskatt. Utländska innehav finns på en KF också med schablonskatt där källskatt dragits från utdelning. Källskatten räknar jag dock med att få tillbaka med tiden. Därför är alla mina utdelningar angivna som brutto.

Dags att börja blogga!

Efter inte så framgångsrikt tradat aktier kortsiktigt i kombination med ett heltidsjobb kände jag att stressen smög sig på mig.

Därför sökte jag efter ett mindre stressigt sparalternativ som sakta men säkert kan göra att jag kan pensionera mig "i förtid".

Det jag fann var att jag skulle satsa på att bli en utdelningsinvesterare.

Under hösten har jag läst flera svenska bloggar som jag tagit intryck av samt även med stor behållning läst boken "Bli rik på aktieutdelning" av Marcus Hernhag (http://hernhag.se/utdboken/).

Jag har aldrig bloggat förut och har under kvällen slitit med Blogger för att få fram en första version av bloggen.