tisdag 16 april 2019

Strunta i det här med utdelning och köpa billig aktiefond i stället?

En anledning till att jag köper utdelande bolag är att det skulle vara ett bekvämt sätt att för mig som pensionär få tillgång till konsumtionspengar.

Med väl valda seriösa bolag hoppas jag att de inte delar ut mer långsiktigt än vad som är bra för företaget. Men det finns många bevis på motsatsen.

Ett alternativ är därför att köpa billiga aktiefonder och som pensionär sälja av lite varje år för konsumtion.

Bra exempel på detta är Avanza Zero som är en gratis Sverigefond kompletterad med Avanza Global som är en globalfond med bara 0,1% i avgift. Bra alternativ är Nordnets motsvarande fonder.

Fördelar är flera:
  • Ingen tid på förvaltning ger mer tid till annat
  • Låg förvaltningskostnad, 0,05% om man tar hälften Zero hälften Global
  • Stor riskspridning ger låg stressnivå
Nackdelar:
  • Om man tror sig kunna välja bolag bättre än fondförvaltaren
  • Tråkigt
Varje år 31/12 beräknar jag uttagsbeloppet enligt Vanguards dynamiska uttagsmodell (som jag beskrivit här och här) och säljer fondandelar till motsvarande belopp för att konsumera kommande år.

Vanguard i korthet: Uttagsbeloppet beräknas med föregående års utgående portföljvärde och bestämd uttagsnivå (t ex 5,0%), men om beloppet ligger utanför takbeloppet (t ex 5,0% över uttagsbeloppet föregående år) eller under golvbeloppet (t ex 2,5% under uttagsbeloppet föregående år) så plockar du ut tak- eller golvbeloppet i stället.

Detta ger möjlighet till större uttag och har bättre sannolikhet att lyckas jämfört med klassiska 4%-modellen. Du "betalar" genom att det krävs att du kan vara flexibel med uttaget. För öka sannolikheten att lyckas höj taket eller allra helst sänk golvet.

torsdag 11 april 2019

Skatt på utdelning på Investeringssparkonto?

Schablonintäkten beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan plus en procentenhet. Statslåneräntan den 30 november 2018 var 0,51 %, alltså ska kapitalunderlaget multipliceras med 1,51 %.
Schablonskattesatsen för 2019 blir alltså 30 % av 1,51 %, dvs 0,453 %.
Många utdelningsinvesterares portföljer har en direktavkastning på 3,5-4,5 % och min egen portfölj ligger just nu på 4,356 %. 
Om vi då antar att själva kapitalet är "skattefritt" och att det är utdelningarna som får stå för hela skatten blir skatten för utdelningarna i mitt fall:
0,453 / 4,356 = 10,4%
Detta är ett sätt att se på skatten som blir intressantare när vi kommer till uttagsfasen av våra liv som utdelningsinvesterare.
10% skatt låter rimligt trots att skatten höjts de senaste åren. 
En intressant fråga är om man kommer att ta bort den extra procentenheten som lagts till vid beräkning av kapitalunderlaget när statslåneräntan blir mer "normal"?