söndag 25 februari 2024

Dags vänja sig vid tanken på FIRE

Då jag tycker det är att dags att vänja sig vid tanken på FIRE har jag gjort en tidsaxel där första tidpunkten bara är 10 månader bort.

A. 2024-12-31: Avstämning Pengamaskinen

Första uttag från Pengamaskinen kommer att vara för konsumtion år 2026 men storleken på detta uttag beräknas på värdet 2024-12-31 enligt Vanguards dynamiska hybridmodell (en smartare variant av 4%-modellen som tar hänsyn till värdeutveckling för de som inte orkar läsa länken).

B. 2025-01-01 t o m 2025-03-02: Beslutsperiod

För att kunna göra min FIRE i rätt klimat (vår/försommar) och med 2 månaders uppsägningstid behöver jag säga upp mig 2025-03-02 för att göra min FIRE 2025-05-01. Därmed uppstår en två månader lång beslutsperiod.

Beslutsperioden skulle för att dra in lite extra lön kunna förlängas som max till 2025-04-23 för då kan jag ändå gå i FIRE vid midsommar och känna att jag fick en sommar i FIRE. Det finns även möjlighet att avsluta anställningen med uttag av semester vilket skulle vara ekonomiskt rätt men kanske inte känslomässigt rätt.

Alla kommer ställas inför samma två frågor när de ska göra sin FIRE men jag har även en tredje:
 1. Har jag ekonomi att sluta arbeta?
 2. Vill jag sluta arbeta?
 3. Är föräldrahemmet i Småland tillgängligt för inflyttning?
Åtminstone de två första måste svaras jakande på för att en FIRE ska bli av.

1. Har jag ekonomi att sluta arbeta?

Ekonomi är en förutsättning för FIRE men det är inte tillräckligt. 

För mig handlar det inte om det ha si eller så många miljoner utan det handlar om att budgeterade inkomster ska täcka budgeterade utgifter, gärna med en liten marginal. Båda budgeterna måste uppdateras innan FIRE.

2. Vill jag sluta arbeta?

Många älskar sitt jobb och vill jobba så länge de kan. I mitt fall är det inte så men jobbet ger mig förutom pengar även struktur i livet.

Även om jag skulle göra min FIRE så går det ändra sig efteråt och börja jobba mer eller mindre om jag skulle behöva eller vilja göra det. Det jag arbetar med nu skulle tappa i aktualitet ganska snabbt men det finns andra jobb.

Tidigare har jag brytt mig om vad folk tycker om de som inte jobbar fast de är arbetsföra men i och med mina nydiagnosticerade hjärtproblem kan jag sopa undan allt sådant. Det enda positiva detta fört med sig.

3. Är föräldrahemmet i Småland tillgängligt för inflyttning?

Såklart är det inte så att jag önskar livet ur min far som bor där nu. Än så länge är han tillräckligt pigg för att uppskatta villalivet och vill inte flytta till lägenhet - även om hälsan helt klart är på ett sluttande plan. 

Inte heller är huset tillräckligt stort för två gamla gubbar mer än under en övergångsperiod - alltså egentligen är det ju det men vi skulle gå varandra på nerverna.

Jag har några lösningar på problemet om det skulle behövas:
 1. Bo kvar i Stockholm: En kortsiktig lösning som inte skulle frigöra pengar från Geoarbitraget. Bli "turist" i Stockholm innan man lämnar.
 2. Skaffa lägenhet i Småland: Skaffa en lägenhet för mig men som även skulle passa pappa och när det är läge byter vi boende med varandra. 
 3. Köpa ett annat hus i Småland: Köpa ett annat hus går såklart men föräldrahemmet är ett bra hus och lägg till detta affektionsvärde så är det svårt att slå men inte omöjligt.

C. 2025-04-30: Arbetslivet avslutas

Sista arbetsdag blir Valborg eller "Sista april", sista anställningsdag första maj och första dag i FIRE andra maj. 

Genom att lägga sista anställningsdag till en söndag under en helg eller allra helst en långhelg kan man få lön ett par dagar extra. 

D. 2025-05-01 t o m 2025-12-31: Stockholmslivet avslutas

Jag utgår nedan från att föräldrahemmet är tillgängligt för inflyttning då det är mitt huvudspår.

Denna första tid i FIRE ska ägnas åt att:
 1. Njuta av en arbetsfri sista sommar i huvudstaden innan jag jag flyttar
 2. Snygga till lägenheten under sommaren
 3. Lägga ut och sälja lägenheten efter sommaren
 4. Flytta till Småland under hösten/vintern
Mitt uppehälle under perioden ska betalas av:
 1. Slutlön: Det kommer att vara mest inarbetad semester som betalas ut (30.000 kr?).
 2. Buffertpengar. Under perioden januari 2024 - april 2025 ska jag spara ihop minst 120.000 kr som ska konsumeras under denna period.
Slutlön och buffertpengar summerar till 150.000 vilket fördelat på 8 månader blir ca 19.000 kr/mån vilket lätt håller mig flytande även om det inte blir några extravaganser.

Det finns även möjlighet till A-kassa efter en karensperiod (2 dagar) plus en avstängningsperiod (45 dagar) för egen uppsägning om jag skulle vilja ha in lite extra pengar. Då jag ju har nersatt hälsa men inte kommer att sjukskrivas är det kanske ännu troligare att A-kassan skulle användas för att gå lite tidigare. 

E. 2026-01-01 och framåt

Perioden inleds med att jag ska vara på plats i Småland och kunna göra första uttaget från Pengamaskin och pensioner för att betala mitt leverne.

FIRE-livet har inletts på allvar!

Om någon är orolig för att jag inte skulle ha något att göra har jag tidigare skrivit ett inlägg om detta.

tisdag 6 februari 2024

Årets ekonomiska mål

Alla skriver om sina mål men efter min hälsosmäll känner jag att jag gör de ekonomiska målen extra enkla i år för att i stället satsa på hälsan.

FIRE är planerad till 2025-05-01 vilket ger mig följande plan:

 • 4 månaders lönearbete 2025 ska räcka till 7 månaders utgifter.  
 • Resterande 5 månaders utgifter för 2025 ska täckas av en kontantbuffert som jag börjat spara till. Summan jag tänker mig där är 15.000 kr/mån x 5 mån = 75.000 kr vilket alltså utgör årets hela ekonomiska mål. 
 • 2026 blir därmed första året där uttag i storleksordningen 25.000 kr/mån från Pensionspyramiden blir det som ska försörja mig. Jag har flera gånger skrivit att jag för huvudkontona ska använda en smartare men svårförstådd variant av 4%-regeln kallad Vanguards dynamiska hybridmodell. En grej med denna modell är att uttaget beräknas med ett års fördröjning för att få med värdeförändringen. Detta gör att uttaget för första året 2026 kommer att baseras på portföljvärdet 2024-12-31 och att jag därmed hinner bedöma om nivån då är tillräcklig innan jag behöver säga upp mig 2025-03-01 för att kunna göra min FIRE 2025-05-01. Detta ger mig ett 2 månader långt fönster att fundera vilket borde räcka!
Men det ekonomiska målet för i år blir helt enkelt bara att spara ihop en kontantbuffert på minst 75.000 kr.