måndag 12 december 2022

Nolltaxerare i FIRE?

Idag bor jag i BR i Stockholm men min avsikt är att flytta tillbaka till föräldrahemmets villa som då blir mitt FIRE-boende.

För 3 månader sedan skrev jag om ROT-avdrag i FIRE där huvudbudskapet var att en låg taxerad inkomst ger möjlighet till endast låga ROT-avdrag. Till detta vill jag lägga att detsamma gäller för avdrag för Grön teknik. Inga siffror var dock med i det inlägget och idag vill jag se vad det verkligen handlar om.

Man vill inte hamna i ett läge där skatten tagit slut och man får restskatt för att man tagit ut för mycket skatteavdrag och tvingas betala restskatt. Men 0 eller nära 0 går bra och det är därifrån inläggets titel kommer. Det gäller alltså att sprida ut jobben på olika år eller kanske få leverantören att skicka 2 delfakturor som ska betalas olika år (t ex december och påföljande januari).

De flesta jobb på huset tänker jag göra själv men det finns några som jag vill leja ut.

Skatten på pensionsinkomster innan "normal" pensionsålder 65 år tas från skattekolumn 6 vilken är avsevärt högre än för pensionsinkomst efter 65 års ålder eller löneinkomst oavsett ålder. Detta kan nästan ses som en fördel då det skapar ett stort utrymme för skattereduktion för Grön teknik eller ROT och RUT, i alla fall om man tänker renovera med hantverkare.


Beräkning av utrymme för skatteavdrag för Grön teknik, ROT och RUT

 • Kommunal inkomstskatt
 • Statlig inkomstskatt
 • Statlig fastighetsskatt
 • Kommunal fastighetsavgift
Som framtida boende i villa och med en mindre pensionsinkomst är det bara kommunal inkomstskatt och kommunal fastighetsavgift som blir aktuellt för mig. Som kapitalägare kommer jag dessutom betala statlig inkomstskatt skatt på schablonintäkten från investeringssparkontot.

Men riktigt så enkelt är det inte. Avdraget kan aldrig bli större än den slutliga skatten efter att den slutliga skatten minskats med skattereduktioner för:
 • Allmän pensionsavgift
 • Arbetsinkomst (jobbskatteavdrag)
 • Underskott av kapital
Ingen av 3 restriktionerna ovan kommer dock att drabba mig då man inte betalar pensionsavgift på pensionsinkomster, inte får jobbskatteavdrag på pensionsinkomster samt då jag kommer att ha överskott av kapital.

Jag testar att göra en beräkning på Skatteverket med en uppskattning av mina inkomster i FIRE där jag lägger in pensionsinkomster 90.000 kr (tjänste- och privatpension 55-64 år), vinst från försäljning av aktier och fonder 75.000 (ISK schablonintäkt räknat på 2,5 MSEK efter chockhöjningen till 2,94% för 2023) samt ett småhus med taxeringsvärde 450.000 kr. Födelsesår är fejk liksom kommunalskatt men ligger i närheten av mig själv om några år.

Observera att här får vi ett ytterligare skäl att använda ISK över KF, då KF inte ger någon schablonintäkt och därmed inget utrymme för skattereduktion.

Då får jag följande bild:
Jag vet inte vad jag förväntade mig men ett utrymme för skattereduktion på 46.000 kr är över förväntan med de små inkomsterna. Det är främst den stora höjningen av skatt på ISK-kontot som gör att avdragsmöjligheterna blir större än jag först tänkte, men är den stora höjningen varaktig eller kommer regeringen justera ner den vilket de ju pratade om redan i höstas?

Detta är alltså om jag tar ut tjänste- och privatpension i jämn takt från FIRE fram till dess allmän pension kan tas ut. Om jag skulle ta ut dessa pensioner på snabbast möjliga tid 5 år skulle avdragsutrymmet bli större. För att dra nytta av åtminstone grundavdraget varje år fram till allmän pension kan det vara idé att ta en del pensioner på 5 år och en del på 9 år.

Avdragsutrymmet räcker gott och väl till för även de största av de jobb jag tänkt mig om jag sprider ut dem över åren. Men skulle det behövas kan man ju faktiskt jobba ihop lite mer pengar något år så att utrymmet för skattereduktion ökar.


Skatteavdrag för Grön teknik

Skattereduktion för Grön teknik medges med max 50.000 kr per person och år.
 • Solpaneler - skattereduktionen för 2023 höjs till 20% av totalkostnaden mot 15% för 2022. Med ett pris på t ex 150.000 kr blir skattereduktionen 30.000 kr.
 • Batteri solpaneler - skattereduktion 50% av totalkostnad. Batterier känns väldigt dyra fortfarande.
 • Laddbox elbil - skattereduktion 50% av totalkostnad. Egen laddbox är självklart om man skulle skaffa elbil eller laddhybrid.

Skatteavdrag för ROT

ROT- och RUT-avdraget räknas ihop och får uppgå till max 75.000 kr/år. Skattereduktion för ROT kan  dock medges för max 50.000 kr/år.
 • Skattereduktionen för ROT är 30% av arbetskostnaden.

torsdag 8 december 2022

Genomförd IPO Börsnotering LumenRadio!

 

Vet inte hur jag ser på det här med IPOer men i vilket fall tecknade jag minimiantalet 2 x 125 aktier á 48 kr på mina Avanzakonton (ISK, KF).

Fick en pyttetilldelning (2 x 15 aktier) då det blev övertecknat men hellre det än att få inget antar jag. Detta var inte första gången det blev så. Skulle jag någon gång teckna på MÅNGA konton blir det säkert något som sjunker rejält första handelsdagen samtidigt som jag får full tilldelning.

Alternativet till liten tilldelning hade varit att lotta ut full tilldelning till ett fåtal.

Sålde för 59-60 kr strax efter kl 09 och nu är det över. Blev alltså en liten vinst på drygt 300 kr samtidigt som jag fick lite spänning. Tycker ändå det är värt det.

Se gärna min specialflik för IPOer som uppdaterats med denna troligen sista affär för året.

Någon annan som tecknade? Hur mycket och hur mycket fick ni? Har ni sålt?

måndag 5 december 2022

IPO Börsnotering LumenRadio

 

IPOerna duggar inte tillnärmelsevis lika tätt som under 2021 vilket såklart tillskrivs börsklimatet.

Se gärna min specialflik för IPOer.

LumenRadio är den första jag tecknar på ett flertal månader.

Varför då?

1. Jag följer min strategi från länken ovan om att IPOn ska vara omskriven positivt. Flera bloggar, forum och även Affärsvärlden är positiva.

2. Nordnet erbjuder inte teckning denna gång och det är därför man bör ha konton på både Avanza och Nordnet. Jag tecknar en minimipost på Avanza ISK och en på KF.

3. Om jag får tilldelning säljer jag första dagen. IPOer är aldrig företag som passar min långsiktiga strategi.

PS Vill ni vara med med är deadline för teckning 6 december kl 23.59.

lördag 3 december 2022

Isolerglas till befintligt fönster ett bra val?

Nu i pre-FIRE bor jag i en BR-lägenhet i Stockholm men väl i FIRE kommer jag flytta ner till Småland och då högst sannolikt till föräldrahemmet som är en enplansvilla från 70-talet med garage och källare liknande de på bilderna.


Det är med skräckblandad förtjusning jag ser fram emot att flytta ner då jag inte haft villa tidigare och därför håller jag redan nu på att läsa in mig på olika områden samt att jag försöker få så mycket information om huset från pappa som möjligt.

Fönstrena idag

Huset är mycket välskött och detta gäller inte minst fönstrena som trots att de är 50 år gamla kopplade 2-glasfönster är i nyskick.

Bra med nuvarande fönster:

 • Bra kvalitet, säkert mycket bättre än många moderna lågprisfönster.
 • Mycket bra skick då pappa hållit dem i nyskick.
 • Passar husets stil, vilket inte alla nya fönster gör.
 • Otäta fönsterkarmar är en del av husets självdragsventilation vilken kan störas med nya fönster men dessa kan såklart förses med ventiler.

Dåligt med nuvarande fönster:

 • Kallras är klart märkbart, speciellt vid de båda altandörrarna som såklart inte har några radiatorer under fönsterglaset.
 • Även om gatan är mycket tyst tar sig ljud in speciellt genom vardagsrummets lite större och många fönster på framsidan när någon passerar. Min avsikt är att jag ska konvertera detta rum från oanvänt "finrum" till vardagsrum med stor TV och stort ljud och att nya fönster då även håller inne ljud. Ljud från luftvattenvärmepumpens utedel tar sig in genom köksfönstret i alla fall när det i övrigt är tyst.
 • Moderna vridfönster kan putsas helt inifrån men med de gamla kopplade 2-glasfönstren måste jag putsa delvis från utsidan från stege.
 • Sist men inte minst är energivärdena inte de bästa.
 • Det finns fler fördelar man kan nå med nya fönster men inga jag värdesätter högt: inbrottsskydd, underhållsfria, minskad värmeinstrålning på sommaren.

Energiförbrukning och besparingspotential

Året är inte helt slut men det lutar åt att huset under 2022 kommer att totalt förbruka strax under 9.000 kWh, men låt oss säga 9.000 kWh. Detta är vad jag förstår ganska bra för en 70-talsvilla med källare (100 + 100 m2). Men då har det varit kallare i källaren än vad jag vill ha.

Detta är då med 1 boende och uppvärmning sker med en luftvattenvärmepump från 2021.

Jag själv förbrukar ca 2.500 kWh för hushållsel i min lägenhet och i hus tillkommer tvätt, större ytor, utomhusbelysning och inte minst varmvatten vilket gör att hushållsel och varmvatten borde summera till minst 4.000 kWh. Detta lämnar uppskattningsvis 5.000 kWh till uppvärmning av bostad.

20% besparing med nya fönster är en siffra som nämns och det skulle innebära en besparing på i storleksordningen 1.000 kWh av 5.000 kWh vilket inte är så mycket när byte av fönster lätt kostar +100.000 kr. 

Jag är därför helt säker på att nya fönster inte går att räkna hem ekonomiskt trots de elpriser vi ser idag. Detta gäller ju endast för att fönstren är i så fint skick att jag tror att de har kvar åtminstone de 30 år som jag behöver för den tid jag själv hoppas bo i huset.


Lösning: sätta en extra ruta på befintliga fönster

När jag tittat runt har jag blivit mer och mer intresserad av att komplettera de nuvarande fönstren med en extra ruta.

Speciellt har jag fastnat för Grundels klimatruta men det finns fler alternativ. Detta är inget så kallat "samarbete" med Grundels utan jag gillar bara vad jag ser.

Genom att addera ett isolerglas till befintliga fönster får jag behålla fördelarna från ovan samtidigt som jag löser flera av nackdelarna med dagens fönster: kallras, buller och energivärden. Jag når inte lika långt som med de bästa moderna fönstren men jag tror absolut det blir tillräckligt bra. Grundels nämner att husets 2-glasfönsters energivärde bör ligga på runt 2,9 medan deras klimatruta ligger på 1,3. De bästa moderna fönstren ligger på 0,9 eller lägre.

Detta görs till en kostnad avsevärt lägre än nya fönster och hemsidan nämner ett prisexempel på 15 fönster för 35.160 kr efter ROT vilket är ungefär vad det skulle handla om för mig. Detta är en summa som jag tror går räkna hem bara på lägre energiförbrukning men sätter jag ett värde även på minskat buller och kallras så är det definitivt så.

Priserna är faktiskt inte högre än att jag funderar på om källarfönstren inte skulle kunna få en ruta också. Kanske även garagets fönster då jag på sikt skulle vilja isolera och värma upp det.

Ytterligare tankar är att som tillval ge vardagsrummets fönster som ligger i norrläge extra bullerreducering eftersom de är många, stora och vetter mot gatan samt att ge baksidans fönster i söderläge bättre skydd mot sommarens solinstrålning.

En annan fördel är att installationen är snabb och utan att stöka ner - faktiskt går allt på en dag och jag behöver bara flytta undan möbler, växter och gardiner.

Till sist känns det miljömässigt rätt att behålla fönster som det egentligen inte är något fel på mer än att energivärdena är dåliga.