söndag 31 mars 2019

Månadsuppdatering mars 2019

Bilköp/gåva

Under månaden har jag betalat en bil till min far med 150.000 kr, vilket jag har hintat om tidigare. Han behövde en bra bil, men hade ingen möjlighet att köpa själv på sin pension. Då var det självklart för mig att hjälpa till. Dessa pengar kommer med 132.000 kr från de konton jag redovisar i min portfölj och resterande 18.000 kr från lönekontot som i princip tömdes.

Bilköpet gör rejäla hack i mina kurvor om jag inte hade räknat det som en "extraordinär händelse" och redovisat utan bilköpet, vilket jag bestämt mig för att inte göra. Detta då det ett annat år kan vara en köks- eller badrumsrenovering så jag tycker inte det är så extraordinärt, men det får inte bli varje år, kanske inte oftare än var 5e år.

I min redovisning blir bilköpet en gåva av ovanligt stort slag, vilket gör att konsumtionen för månaden blir astronomisk. Sparkvoten för månaden, rullande 12 månader och även ackumulerat sedan start får sig törnar i olika storlekar. Det dröjer ett helt år innan 12-månaderssiffrorna hämtat sig vilka ju är de siffror jag är mest intresserad av.

Det stora uttaget gör mig lite fundersam över mycket pengar jag egentligen behöver som pensionär i hus med bil. Som husägare med bil åker man förr eller senare på att betala bil, värmesystem, vatten & avlopp, tak, fasad, kök, badrum, fönster etc. Dessa är alla saker som var och en kostar 6-siffriga belopp och då räknar jag bara med att de byts efter slitage. Om det händer en olycka kan det bli ännu dyrare även om man försäkrad är (p g a åldersavdrag i ersättningen). Till detta kommer "småunderhåll" som jag dock räknar med att göra själv. Till viss del kan man såklart styra kostnaderna efter vilken nivå man vill ha på boendet.

Portföljvärdet

Utöver bilköpet ovan har portföljen främst påverkats av negativt Swedbank-skandalen och positivt av uppköpsbudet i Acando, Månaden avslutas till 1.223.944 kr vilket trots ett mycket stort uttag för bilköp är mer än vid bokslutet för 2018 (1.171.694 kr).

Portföljvärdet minskar därmed från förra månaden med 124.365 kr (-9,2 %) inklusive lönesparande eller ökar 7.635 kr (+0,6 %) exklusive lönesparande.

Inkomster & Sparande

Denna månad blev det mer än en normal månadslön med 29.851 kr netto då jag valde att ta ut ett par dagar semester som pengar.

Löneinkomst: 29.851 kr
Utdelningar: 12.032 kr
Sidoinkomst: 0 kr
Total inkomst: 41.833 kr

Lönesparande: -132.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 12.032 kr
Sparande inkl utdelningar: -119.968 kr

Sparkvot inkl utdelningar: -286,4 %
Sparkvot exkl utdelningar: -442,2 %

Sparkvoten på rullande 12 månader faller hårt till 26,0 % inklusive utdelningar och 13,1 % exklusive utdelningar.

Utdelningar

För denna månads utdelningar blev det med 12.032 kr en minskning med 6.680 kr (-36  %) jämfört med förra årets 18.712 kr vilket beror på att flera tunga företag flyttat sina utdelningar till april.

Trots detta intar månaden (tillfälligt) tredjeplatsen på min månadstopp vad gäller utdelningar någonsin, men både maj och framför allt april kommer att putta ner den.
Utdelningen på rullande 12 minskar därför från 5.392 till 4.835 kr, men kommer att sätta rekord redan i april.

Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Även Arbetsfridagen och frihetskvoten försämras kraftigt p g a bilköpet/gåvan och är nu 20/10 och 20,1 %.

onsdag 13 mars 2019

Karriären vid vägs ände?

Min tid i arbetslivet har haft tre faser och frågan är om det ens blir en fjärde?:
  1. Karriärsperioden följde direkt efter examen och var en mycket utvecklande tid då jag tog flera karriärssteg och hade en fin löneutveckling. Men det var också en tid då jag levde loppan och inte sparade några pengar alls, förutom 10% kontantinsats till en lägenhet. Tyvärr arbetade jag så mycket att det slutade med att jag gick in i väggen.
  2. Återhämtningsperioden som följde efter min utbrändhet var lång och svår. Perioden innehöll såväl sjukskrivning som arbetslöshet och "enkla" jobb. Ett enkelt jobb definierar jag som ett jobb med väldefinierade gränser där du kan stämpla ut även jobbtankarna när du går hem.
    Även denna period innehöll stress, men av en annan sort än karriärsperioden. Nu handlade det om stressen att få pengarna att räcka samt att jag såg min utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet devalveras för varje år som gick.
  3. Tillbaka till kvalificerat arbete. Sedan ett antal år tillbaka har jag igen ett hyggligt kvalificerat arbete. Stressnivån är mycket lägre än under både period 1 och 2 och jag mår riktigt bra. Lönen (drygt 33.000 kr brutto) är låg i förhållande till utbildning, erfarenhet och arbetsinnehåll, men räcker ändå väl till att spara en bra slant varje månad till min "utdelningsmaskin".
  4. Nästa steg? Med min erfarenhet från nuvarande arbete skulle jag kunna få ett nytt jobb med bättre villkor. Men detta skulle utsätta mig för stress och min stresstålighet är inte den bästa efter utbrändheten.

    Det finns inget nästa karriärssteg på min nuvarande arbetsplats, men genom att göra jobbet lite bättre skulle jag nog kunna få upp lönen en smula.

    Jag har funderat även på sidoinkomster, men jag märker tydligt att den heltidstjänst jag har nu räcker gott och väl och att jag nog inte bör ta på mig ytterligare arbete då även arbetskapaciteten är betydligt lägre än innan utbrändheten. Eventuella sidoinkomster får vänta tills jag slutar arbeta och bara har pension och utdelningar att leva på.
Slutsatsen blir att jag troligen kommer att vara kvar på nuvarande arbete tills jag bestämmer mig för att helt sluta arbeta, vilket jag hoppas ska kunna ske 2025 som 55-åring, se min Pensionsplan som kommer i en rejält uppdaterad version ungefär till midsommar.

Edit: En räkneövning. Vi antar att jag får en löneförhöjning med 10.000 kr brutto, vilket blir ca 6.000 kr netto. Detta vet jag är ett rimligt antagande. På 5 år skulle detta kunna öka sparandet med 6.000 kr x 12 x 5 = 360.000 kr. Detta skulle med 4,5% direktavkastning öka utdelningarna ca 18.000 kr/år (1.500 kr/mån) om vi räknar med lite återinvesteringar och ränta på ränta. Det känns inte som att detta är tillräckligt för att riskera hälsan, vilken även skulle äventyra den ekonomiska planen att gå i pension vid 55 år.

måndag 11 mars 2019

Skattebesked 2019

Förra året blev det 9.300 kr i restskatt, vilket berodde bl a på att en gammal skattejämkning sedan vi hade höga boräntor hängde kvar.

Jag tog bort jämkningen i mars eller april och började betala skatt enligt tabell och trodde väl att det skulle bli lite tillbaka i år, men icke. Det blev i stället att betala in lite (382 kr) i år också.

Som vanligt bokför jag skattebetalning/skatteåterbäring på den månads nettolön jag betalar/får tillbaka pengar.

En annan intressant iakttagelse är att jag även förra året har haft underskott av kapital. Trodde faktiskt att det var överskott av kapital för första gången sedan jag köpte lägenhet år 2000. Men det var nära och nästa år så blir det säkert överskott:

Ränteinkomster, utdeln. m.m. 21.461 kr
Avdrag för ränteutgifter 21.675 kr
Underskott av kapital 214 kr

Detta ger mig en liten skattereduktion med 30% av beloppet = 64 kr.

Kapitalintäkten utgörs till nästan 100% av schablonintäkt för ISK, medan kapitalutgifterna är till 100% boräntor och aktiebelåningsräntor.

En annan sak som jag inte tänkt på tidigare är att skatt på kapitalförsäkringen inte finns med i deklarationen utan sköts direkt av banken.

onsdag 6 mars 2019

Portföljvärdesanalys med vattenfallsgraf

En relativt ny graf i Excel och Google Sheets är vattenfallsgrafen.

Den kan användas för att analysera portföljens värdeförändring under året, vilket är precis vad jag har gjort.

Jag kände behovet av denna graf då jag visste att jag började 2018 med 990.304 kr och avslutade året med 1.171.964 kr i portföljvärde men inte hade riktigt koll på hur jag kommit dit.
Den är väldigt illustrerande när man väl lärt sig hur man ska läsa den.

Jag börjar året med ett Portföljvärde för ingående balans (IB) längst till vänster, i mitten sker det olika saker som påverkar portföljvärdet positivt eller negativt och summan av detta blir Portföljvärdet för utgående balans (UB) längst till höger.

Här använder jag samma värden som jag gör på mitt Google Sheets och det är därför endast kontorörelser på mina 5 redovisade kapitalkonton som redovisas. Detta gör att räntenettot är brutto eftersom ränteavdraget för mina belåningsräntor sker i deklarationen och kommer att synas på lönekontot senare. Likaså sker beskattningen av ISK i deklarationen medan beskattning av KF sker direkt på kapitalkontot. Det är alltså inte hela min ekonomi som redovisas.

Men man skulle absolut kunna lägga in nettoräntor och beskattning av ISK för att få grafen mer korrekt, men jag väljer att göra så här just nu.

Över till analysen: Vi ser tydligt att aktiernas mycket svaga värdetillväxt (-69.773 kr) förra året är det som sticker ut mest. Detta har såklart att göra med den mycket svaga avslutningen av året.

Ser ni styrkan i den mycket enkla grafen? Även om du måste ha bra koll på dina siffror för att få till den.