onsdag 27 september 2017

Månadsuppdatering september 2017


Först med månadsuppdatering denna gång?

Som jag brukar så flyttas de olika rubrikerna upp eller ner beroende på hur intressanta jag tycker de är. Månaden som helhet känns dock ganska ointressant och tar mig bara lite närmare oberoende utan att passera några delmål.

Intressantast är nog att skatten på pensionsinkomst sänks, vilket gör att jag kommer några månader närmare slutmålet om 20.000 kr/mån netto, se Min Pensionsplan. Uppdatering av den gör jag dock inte förrän nästa år. Å andra sidan höjs skatten på sparande så det är oklart vad nettot blir. Brist på politisk stabilitet gör dock att man inte ska fästa för stor tilltro till att dagens regler gäller när det är dags för min pension.

Jag har känt att det blev lite väl forcerat att visa månadens investeringar redan i månadsuppdateringen, så därför kommer investeringarna att presenteras i ett separat inlägg från och med nu.

Utdelningar

September kommer att vara min fjärde starkaste utdelningsmånad för året och det kom in 4.291 kr från Boston Pizza (som alltid!), Pfizer, Addtech, Autoliv, J&J, Castellum, Clas Ohlson, Amgen och AstraZeneca (för detaljer se Google Spreadsheet).

Jämfört med förra året då enbart 1.006 kr utdelningar erhölls i september är det såklart fantastiskt! En ökning med över 3.000 kr. Procentuella ökningar väntar jag med att presentera till nästa år.

Utdelningarna på rullande 12 månader ökade från 3.080 kr/mån till 3.354 kr/mån, vilket med 274 kr/mån är en riktigt bra ökning. Allt över en ökning på 100 kr/mån får anses bra.


Inkomster & Sparande

Denna månad blev det lite mer än bara en ren månadslön med 28.512 kr på kontot p g a 2 veckors uttagen semester. Ingen kostsam frånvaro denna månad men heller ingen övertid.

Månadens utdelningar på 4.291 kr återinvesteras som alltid till 100%, vilket också kommer att vara fallet i många år framöver.

Totalt blev inkomsterna med 32.803 kr över 30.000 kr för femte gången i år. Inkomsterna på rullande 12 ökar från 29.196 kr till 29.904 kr och är nu nära drömgränsen 30.000 kr.

Löneinkomst: 28.512 kr
Utdelningar: 4.291 kr
Total inkomst: 32.803 kr

Lönesparande: 15.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 4.291 kr
Sparande inkl utdelningar: 19.291 kr

Sparkvot: 58,8 %

Tanken är att ha exakt en normal nettomånadslön (i år 26.400 kr) kvar på lönekontot som buffert dagen innan lön. Då blir även totala utgifter korrekt beräknade utan att jag behöver föra dagbok över dem. Denna månad räknade jag dock fel och satte över lite för mycket.till investeringarna, vilket kommer att synas på nästa månads sparande.

Månadens sparkvot blev 58,8 %, och är ackumulerat för året 51,7 % en bra bit över årsmålet 45,0 % vilket kommer att nås med marginal (se Google Spreadsheet för mer detaljer).

50,0% i sparkvot redan i år kan gå om jag snålar bra även resten av året, dock har jag behov av nya vitvaror så det blir nog svårt att nå ändå. Dessutom kommer både lön och utdelningarna bli högst måttliga sista kvartalet, vilket gör det svårare att få till en bra sparkvot.

Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Mitt nya mått Arbetsfridagen flyttar sig 7 dagar, från 16/10 till 9/10. Hinner den in i september innan årets slut?

Frihetskvoten definieras som:

Erhållna utdelningar / Utgifter = Frihetskvot

Utdelningar och utgifter anges som genomsnitt på rullande 12 månader

Frihetskvoten kan alltså påverkas av förändringar i utdelningar och/eller utgifter.

Frihetskvoten visar alltså hur väl dagens utgifter täcks av dagens utdelningar.

Frihetskvoten tar ett skutt från 21,3 % till 23,2 % vilket är tack vare högre utdelningar men faktiskt tyvärr också trots något högre kostnader. Se Google Spreadsheet för mer detaljer.


Portföljvärdet

Portföljvärdet har haft en bra månad efter en tuff sommar, men som långsiktig utdelningsinvesterare bryr jag mig inte så mycket.

Portföljvärdet registreras endast en gång om året (1 jan) och 2017-01-01 var saldot 772.389 kr.

Utbildning i vinter/vår!

Jag har universitetsexamen och har funderat på distanskurser på högskolan för att komplettera mina kunskaper i områden där jag jobbar. Men jag har kommit fram till att jag vill ha lite mer hands-on-kunskaper än vad som ges där.

Därför har jag löst ett årsabonnemang på https://www.lynda.com/ för runt 3000:- (på företaget såklart). Där kan jag läsa mer hands-on inom både business och IT. Läser där bl a avancerad Excel, finanskurser, ekonomistyrning, ledarskap mm.

Det jag saknar på Lynda är rent Sverigespecifika kunskaper, t ex Offentlig upphandling med anbudsskrivning där jag skulle behöva ett lyft.

Utbildning för privata intressen orkar jag inte med nu men borde nog gå någon kvällskurs, men när jag slutat jobba och flyttar till torp kan jag tänka mig gardening, motorsåg, snickeri, svamp, matlagning mm (tema självhushållning) som kurser.

Hur ser ni på vidareutbildning?

måndag 11 september 2017

Bra prissatta bolån på Nordnet även för "småsparare" (> 1 MSEK)

Satt förra veckan och tyckte mina bolån var för dyra. Betalar idag 1,48% för 3-månadersränta på en gammal storbank.

Tog därför kontakt med Mitt Bolån. Det bästa därifrån utan motkrav på sparande mm blev SBAB som erbjöd 1,39%. Knappt lönt besväret, men mina gamla lån ska ändå förlängas nu så...

Såg sedan idag att det räcker med 1 MSEK för att få kunna låna på Nordnet till 1,19% ränta. Har ju ett litet konto där idag men knappast 1 MSEK.

Frågan är om Avanza (där jag har merparten av mina pengar) kommer att svara på Nordnets erbjudande? 

Om inte är jag lite sugen på att flytta över så att jag har 1 MSEK på Nordnet för att kunna ta del av deras bolån. Sedan gillar jag ju även prissättningen på belåning på Nordnet.

söndag 10 september 2017

Min belåning nu och som pensionär

Belåning som yrkesverksam

Min riskbenägenhet verkar vara mycket högre än många av mina bloggkollegors, men så här ser jag på belåning just nu. Jag funderar på om jag är dumdristigt offensiv med min belåning.

Aktiebelåning

Min aktiebelåning just nu är 20%. Mitt nya mål är att successivt höja belåningen till 30%:
  1. 0,5 procentenheters höjning per månad låter som en vettig hastighet. Då tar det 20 månader.
  2. Valet av 30% belåning beror på att det då finns en viss marginal innan Avanzas dyra ordinarie utlåningsränta kickar in för hela lånet vid en sättning på marknaden utan att jag behöver göra några oplanerade försäljningar. Nordnets billigare belåningsränta Knockoutlån beräknas på ett annorlunda sätt och går inte lika högt som Avanzas (max 34% (40% x 85%), men med ett mer realistiskt urval av aktier under 30%).
Vid långsammare mindre börssättningar regleras belåningsgraden till önskad nivå av utdelningar och lönesparande och utan oönskade försäljningar.

Vid en snabb större börssättning låter jag Superlånet/Knockoutlånet gå upp till sin maxnivå innan jag motvilligt börjar sälja av del av innehavet. Förhoppningsvis kommer detta aldrig att ske.


Total belåning inklusive bostad

Eftersom min bostad är relativt lågt belånad tycker jag att min ekonomi tål en belåning av aktierna. I dag ser min totala belåning ut ungefär så här:

Aktiebelåning 300.000 kr
Bostadslån 1.500.0000 kr
Total belåning 1.800.000 kr

Aktieportfölj 1.200.000 kr
Bostadsvärde 4.000.000 kr
Totala tillgångar 5.200.000 kr

Total belåning 1.800.000 / 5.200.000 =  33%

Genom att höja belåningsgraden på aktierna till 30% kan stora ytterligare investeringar göras och även dessa kan belånas vilket gör att totalsumman att placera blir avsevärd. Totalbelåningen kommer att öka men blir ändå avsevärt lägre än för många av mina bekanta med stora bolån.

Belåning som pensionär

Angående att ha belåning som pensionär är jag däremot kluven:

  1. För: Eftersom jag har belåning nu i uppbyggnadsfasen av utdelningsmaskinen så behöver jag inte göra något när jag blir pensionär utom att börja konsumera utdelningen i stället för att återinvestera den. Dessutom blir utdelningarna större (även netto efter räntekostnad) alternativt och troligare kommer friheten att nås tidigare.
  2. Mot: När man som pensionär inte har en rejäl (nåja...) löneinkomst som säkerhet vore det lugnare för magen att inte ha någon belåning.
En måttlig belåning på 20-25% som pensionär vore ett mellanalternativ som troligen skulle ge tillräcklig säkerhetsmarginal mot överstigande av Superlånets maxbelåning vid tillfälliga portföljvärdesförändringar för att det inte skulle utlösa någon tvångsförsäljning.

Som jag tidigare skrivit kommer jag att byta min belånade Stockholmslägenhet mot en obelånad Smålandsvilla vid pension.

Därför kommer även en belånad aktieportfölj som pensionär ge en ganska låg total belåningsgrad.