tisdag 26 november 2019

z2036:s sparkalkylator

Jag har länge försökt räkna på om det är rimligt att jag ska kunna gå i mål med min pensionsplan 2025.

Mina egna simuleringar i Excel har jag inte varit nöjd med och har därför inte presenterat resultaten här på bloggen.

Jag bestämde mig därför för att använda z2036:s Sparkalkylator Deluxe som troligen är den bästa som finns där ute.
Eftersom det är första gången jag använder sparkalkylatorn väljer jag att bara ställa in de parametrar som syns direkt när man öppnar kalkylatorn. En annan gång kanske jag går in och finjusterar min prognos.

1. Jag valde Månadsinsättning 15.000 kr/mån då jag sparat runt detta de senaste 2 åren även om jag tror det blir tufft att hålla framöver.

2. Värdeutveckling väljer jag 8,5% då det är vad börsen avkastat i snitt läste jag någonstans. Jag är dock öppen för att använda en annan siffra, men det ger ingen avgörande skillnad i prognosen med vare sig 6 eller 10%.

3. Som ingående värde tar jag dagens 1.615.000 kr i portföljvärde, lägger till december månads nysparande ca 15.000 kr och räknar med oförändrad börs fram till årsskiftet. Då får jag ett Ingående värde på 1.630.000 kr vid 2019-12-31.

4. Min sparhorisont är numera relativt kort och jag skriver in Spartid 5 år (2019-12-31 t o m 2024-12-31). "Bara" ett ytterligare arbetsår ger stor inverkan på värdet.

Genom att alltså bara lägga in dessa 4 värden får jag ovanstående prognos. Alla andra värden inklusive de som göms bakom plustecknena lämnar jag alltså på sina defaultvärden.

Ett fantastiskt bra verktyg z2036 har skapat!

Analys

Numera räknar jag med att ha viss belåning även som pensionär även om det blir lite lägre än idag.

Med 3,4 MSEK i eget kapital (nominellt) räknar jag med en belåning på 1,1 MSEK och alltså ett totalt kapital på 4,5 MSEK. Detta motsvarar ett utnyttjande av 75% av belåningsutrymmet vid lägsta ränta (idag har jag utnyttjat 81%).

Jag räknar med dagens direktavkastning på 4,3% och därför med 193.500 kr i utdelning (16.125 kr/mån). Det kan vara så att jag i någon mån växlar över till högutdelare när jag når uttagsfasen.

Det finns såklart en osäkerhetsnivå i prognosen både uppåt och nedåt, men säg att utdelningarna ganska säkert blir 14-18.000 kr/mån. Når jag "bara" 14.000 kr/mån kommer det bli lite knappt att gå i pension och jag får troligen jobba på en tid ytterligare. Når jag 16-18.000 kr/mån däremot blir det däremot inga problem att gå i pension som planerat 2025-01-01.

Till detta kommer pensioner, eventuellt arv, trolig överlikvid från bostadsbyte men det får ligga utanför dagens scope.

tisdag 19 november 2019

"Den som är satt i skuld är icke fri!" - eller?

Tidigare har jag tänkt att mitt övergripande mål är att bli ekonomiskt fri. Nu ikväll har jag dock kommit till insikt med att ekonomisk frihet bara är ett medel att nå vad jag egentligen eftersträvar: möjlighet att själv råda över min tid och inte vara bunden till jobbet fem dagar i veckan.

För ett tag sedan när portföljens nettovärde nådde 1,5 MSEK och därmed blev lika stort som mitt bostadsrättslån kom tanken upp på att sälja hela portföljen och lösa hela mitt bostadslån.

Detta skulle utan tvekan göra min ekonomi mer robust mot t ex arbetslöshet eller räntehöjningar. Det skulle dessutom öka mitt lönesparande en aning. Men jag skulle förlora alla mina utdelningar och även möjligheten till värdeutveckling på portföljen. Enligt HSBs (Han Som Bestämmer) bok ovan är det detta som skulle göra mig fri.

Räntesatsen på bolånet är 1,29% brutto (0,90% netto) och bara utdelningarna för portföljen är 4,29% brutto (knappt 4% netto efter schablonskatt). Till utdelningarna hoppas jag även på värdeutveckling på åtminstone lika mycket ytterligare. Detta är en alldeles för fördelaktig kalkyl för att jag skulle lösa lånet.

Sedan dess har jag nått även 1,6 MSEK och skulle nästan kunna lösa hela min sista skuld (studielånet). Med några månaders ytterligare sparande skulle jag vara helt skuldfri för första gången sedan 1989 när jag började på universitetet och ekonomin skulle vara otroligt stabil. Räntan på studielånet är mycket låg med sina 0,16% brutto och netto, vilket gör kalkylen för återbetalning ännu sämre än för bolånet.

PS Detta är bara ett tankeexperiment och inget jag har några planer på att genomföra. I stället har jag faktiskt belånat min portfölj för med 0,5 MSEK för att ytterligare öka hävstången. Räntan för detta är 1,19% brutto (0,83% netto) idag men i december sänks räntan till låga 0,89% brutto (0,62% netto).

tisdag 12 november 2019

Nordnet ändrar belåningsreglerna!

Från december ändrar Nordnet portföljbelåningsreglerna.

Skillnaden är vad jag kan se att i fortsättningen räknas bara "godkända" värdepapper in i belåningen för ränterabatt. Godkända värdepapper är alla värdepapper med minst 70% belåning.

Detta är en försämring och lägger Nordnet närmare Avanza regler där bara vissa företag är med i deras Superlån.

Min portfölj har redan sedan tidigare med ett undantag (Nobina) klarat de nya reglerna. Detta då jag har belåningsgrad som ett urvalskriterium. En hög belåningsgrad anser jag vara en viss kvalitetsstämpel från banken, samtidigt som det ger möjlighet till ökad avkastning genom högre belåning.

Men för de som har belåning och har investerat stora delar av portföljen i aktier med lägre belåningsgrad blir det nu problem och de kan behöva se över innehavet för att inte få höjd belåningsränta.

Idag sålde jag därför Nobina och passade på att sänka belåningen på köpet. Detta då jag är lite orolig för bakslag från kommande konjunktur och den stora värdeökningen vi haft i år.

Ändringen av reglerna var dock inte utan morot utan Nordnet sänker även räntesatserna:
Rabattnivå 1 går från 1,19% till 0,89%
Rabattnivå 2 går från 2,69% till 1,99%

Jag har alltid sett till att med marginal hålla mig till rabattnivå 1 och tänker framgent se till att öka marginalen till att falla över till rabattnivå 2 något ytterligare.

Med denna ändring tycker jag Nordnet vidgat försprånget till Avanza vad gäller belåning.

måndag 4 november 2019

Portföljen över 1,6 MSEK!

Börsen och portföljvärdet har fortsatt stiga kraftigt och idag avslutades dagen för första gången med ett portföljvärde över 1,6 MSEK (1.601.857 kr). Exklusive belåning.

Detta inte ens 2 månader efter att 1,5 MSEK passerades.
Från juli 2018 har jag månadsdata (mot tidigare halvårsdata) i portföljvärdesgrafen. I mars 2019 gjorde jag ett uttag på 150.000 kr.

Tidigare portföljvärdesmilstolpar:
1,5 MSEK 2019-09-13
1,4 MSEK 2019-07-04
1,3 MSEK 2019-02-04
1,2 MSEK 2018-07-27
1,1 MSEK 2018-05-15
1,0 MSEK 2017-12-11
0,9 MSEK 2017-06-15
0,8 MSEK 2017-02-15

Jag funderade på om det är rimligt att nå 2,0 MSEK redan nästa år. Det är inte omöjligt men kanske inte sannolikt då börsen kanske inte ger så mycket nästa år efter ett än så länge mycket positivt 2019:

Portföljvärde idag; 1.600.000 kr
Nysparande resten av året och hela 2020: 200.000 kr
Utdelningar: 100.000 kr
Kurstillväxt: 100.000 kr
Portföljvärde 2020-12-31: 2.000.000 kr

Portföljen är idag värd 2,2 MSEK inklusive belåning och behöver öka med drygt 4% för att 2,0 MSEK i nettoportfölj ska nås.

Det känns nästan för osäkert att spekulera i portföljvärdets utveckling. Värdet kan ju lika väl vara 1,5 MSEK nästa årsskifte. Detta är anledningen till att jag inte har portföljvärde som något mål i sig på så kort sikt som ett år. Det är betydligt säkrare att säga att jag 2020-12-31 kommer att ha betydligt fler aktier än idag och som kommer att ge mer utdelning 2021 än 2020.

söndag 3 november 2019

Månadsuppdatering oktober 2019

En höstmånad som inte kommer gå till historien som en av de mer minnesvärda. Detta gör mig dock bara mer motiverad att spara för att kunna gå i pension relativt tidigt och kunna tillbringa mina senhöstar utanför Sverige.

Utdelningar

För denna månads utdelningar blev det med 5.668 kr en riktigt bra ökning med 4.158 kr (+275%) jämfört med förra årets 1.510 kr.

För kalenderåret 2019 kommer är utdelningsökningen att bli ca 25% (66 till 83 KSEK) vilket är riktigt bra om man betänker att nettosparandet (inklusive uttag 150.000 kr för bilgåvan) kommer att vara riktigt svagt i år.

Mina utdelningar mellan månaderna är ojämna men jag har startat ett litet projekt där varje månad ska ha en direktavkastning på i alla fall 1.000 kr. Detta är egentligen ingen stor fråga men sammanfaller med min andra önskan att minska andelen svenska utdelningar till förmån för främst amerikanska.

Utdelningen på rullande 12 ökar rejält från 6.580 till 6.926 kr/mån och är nu så nära nästa mål 7.000 kr/mån att jag blir osäker när det nås, men senast i mars.

Portföljvärdet

Månaden avslutas till starka 1.575.058 kr. Några dagar innan månadsslutet var jag mycket nära 1,6 MSEK, men sedan föll värdet tillbaka något.
Portföljvärdet ökar från förra månaden med 39.631 kr (+2,6%) inklusive lönesparande eller ökar 11.631 kr (+0,8%) exklusive lönesparande. 

Jag använder mig av belåning vilket gör min portfölj mer volatil än för de som kör utan belåning. I grafen visas bara mina egna pengar.

Inkomster & Sparande

Denna månad blev det igen en helt "ren" månadslön, dvs inga avdrag eller tillägg, 26.668 kr netto. Möjligen är det så att jag betalar lite för mycket skatt i år, men det justeras ju på deklarationen.

Inga sidoinkomster denna månad men jag har ju skaffat nytt kreditkort från Komplett som jag ska använda till dagliga inköp och kapitalvaror. Därifrån kommer det komma cashback varje månad framöver och detta kommer jag räkna som sidoinkomst även om det kanske är en rabatt.

Löneinkomst: 26.668 kr
Utdelningar: 5.668 kr
Sidoinkomst: 0 kr
Total inkomst: 32.336 kr

Lönesparande: 28.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 5.668 kr
Sparande inkl utdelningar: 32.668 kr

Sparkvot inkl utdelningar: 104,1 %
Sparkvot exkl utdelningar: 105,0 %

Det enorma lönesparandet på 28.000 kr gjordes en vecka innan månadens sista dag när jag hoppades på att nå 1,6 MSEK genom detta. Detta kommer naturligtvis straffa sparkvoten nästa månad.

Sparkvoten på rullande 12 månader ligger relativt stilla och känns måttligt intressant innan bilköpet försvinner ur siffrorna i mars.

Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Arbetsfridagen och frihetskvoten ligger ganska stilla. Även dessa kommer inte tillbaka till tidigare nivåer (ca juni resp +50%) förrän i mars nästa år p g a bilgåvan. Det är nästan så att jag längtar till mars för att se "riktiga" siffror igen.