Mål

Mina mål delas in i 3 kategorier:

 1. Långsiktiga mål - slutmålen
 2. Kortsiktiga mål - mål för innevarande år
 3. Delmål - mål som passeras på väg mot slutmålet s k milstolpar, fylls på efterhand
Under målen återfinns kommentarer till de olika målkategorierna.

1. Mitt långsiktiga mål

 • Mitt långsiktiga mål är att skapa en portfölj med så stor avkastning att jag kan behålla en behaglig levnadsstandard när jag tar ut tidig pension genom uttag* av portföljkapital kompletterad med privat pension, tjänstepension och allmän pension.

  *Nivån på eller strategin för detta uttag är inte satt men kan vara uttag av utdelningar (med eller utan försäljning av aktier) eller uttag enligt Vanguards dynamiska hybridmodell.

2. Kortsiktiga mål för 2019

 1. Sparkvoten inklusive utdelningar för 2019 ska vara minst 57,0% (Uppnådd sparkvot 2018 65,5%)*.
 2. Sparkvoten exklusive utdelningar för 2019 ska vara minst 50,0% (Uppnådd sparkvot 2018 58,3%)*.
 3. Hälsomål: Jag ska äta bättre och genomföra 100 fysiska aktiviteter under året, vilket ska leda till en vikt på under 100 kg vid årets slut.

  *Sparkvotsmålen är exklusive ett större engångsuttag på 150.000 kr som gjorts 2019 för att köpa pappa en bil.

3. Delmål

Icke kategoriserade delmål

 • Omställningsstart av befintligt kapital (ca 700.000 kr) till utdelningsinvestering påbörjas med ett första aktieköp - uppnått 2016-08-09, Clas Ohlson 175 st
 • Erhåller första aktieutdelningen - uppnått 2016-09-15, Clas Ohlson 1.006 kr
 • Årets erhållna utdelningar täcker årets alla fasta utgifter - prognos 2020

Delmålet frihetskvot

Delmålet utdelningar per månad rullande 12 månader

Delmålet portföljvärde

Delmålet ackumulerad utdelning sedan starten augusti 2016


Kommentarer till det långsiktiga målet ovan


Det långsiktiga målet är komplext och det är idag oklart när målet kan uppnås. Klart är i alla fall att målet inte kan nås innan 55 års ålder då vissa av mina pensioner just nu tidigast kan tas ut och de behövs för att komplettera utdelningsinkomsterna. Detta ger mig minst 9 år till pension från starten 2016 till 2025. Målet är att inför 55 årsdagen göra min första skarpa kalkyl för att se om jag har möjlighet att ta pension. Om inte, jobba på ett år till och gör en ny kalkyl. 

Målet är inte orimligt högt satt, utan totalt vill jag ha en vanlig arbetarlön á 20.000 kr/mån netto att röra mig med.

Kommentarer till de kortsiktiga målen ovan

Kommentarer kortsiktigt mål 1 & 2: sparkvot

Ett sparkvotsmål tycker jag är riktigt relevant och behåller det för nästa år. En bra sparkvot möjliggörs av en bra löneutveckling, en bra utdelningsutveckling, ett högt lönesparande och inte minst utgifter som hålls under kontroll. 

Jag tycker faktiskt detta räcker som kortsiktigt ekonomiskt mål, då ett högt sparande som investeras i utdelande kvalitetsaktier automatiskt tar mig närmare slutmålet.


Kommentarer kortsiktigt mål 3: hälsomålKommentarer delmål

Delmålen kan beskrivas som milstolpar för att nå det långsiktiga målet.

Observera att erhållna utdelningar är "dopade" på grund av att jag har belånat aktierna och det är idag oklart om denna doping kommer att behållas när jag blir pensionär.

Inlagda delmål kommer att kompletteras med nya om behovet uppkommer. Frihetskvot 12/12 kan t o m vara ett långsiktigt mål.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar