Mål

Mina mål delas in i 3 kategorier:

 1. Långsiktiga mål - slutmålen
 2. Kortsiktiga mål - mål för innevarande år
 3. Delmål - mål som passeras på väg mot slutmålet s k milstolpar, fylls på efterhand
Under målen återfinns kommentarer till de olika målkategorierna.

1. Mitt långsiktiga mål

 • Mitt långsiktiga mål är att skapa en portfölj med så stor avkastning att jag kan behålla en behaglig levnadsstandard när jag tar ut tidig pension genom att komplettera pension från det allmänna, tjänstepension och privat med uttag* av portföljkapital.

  *Strategin för detta uttag är inte satt men kan vara uttag av utdelningar (med eller utan försäljning aktier) eller uttag enligt Vanguards dynamiska hybridmodell.

2. Kortsiktiga mål för 2019

 1. Sparkvoten inklusive utdelningar för 2019 ska vara minst 57,0% (Uppnådd sparkvot 2018 65,5%)*.
 2. Sparkvoten exklusive utdelningar för 2019 ska vara minst 50,0% (Uppnådd sparkvot 2018 58,3%)*.
 3. Hälsomål: Jag ska äta bättre och genomföra 100 fysiska aktiviteter under året, vilket ska leda till en vikt på under 100 kg vid årets slut.

  *Sparkvotsmålen är exklusive ett större engångsuttag på 100-150.000 kr som ska göras 2019 för att köpa pappa en bil.

3. Delmål

 • Omställningsstart av kapitalet till utdelningsinvestering påbörjas med ett första aktieköp - uppnått 2016-08-09, Clas Ohlson 175 st
 • Erhåller första aktieutdelningen - uppnått 2016-09-15, Clas Ohlson 1.006 kr
 • Frihetskvot 1/12 = 1 månad - uppnått april 2017, 11,1% 
 • 1.000 kr/månad i utdelningar på rullande 12 månader - uppnått april 2017, Månadsuppdatering april 2017
 • Frihetskvot 2/12 = 2 månader - uppnått maj 2017, 17,0%
 • 2.000 kr/månad i utdelningar på rullande 12 månader - uppnått maj 2017, Månadsuppdatering maj 2017
 • 3.000 kr/månad i utdelningar på rullande 12 månader - uppnått augusti 2017, Månadsuppdatering augusti 2017
 • 1.000.000 kr i portföljvärde på aktivt förvaltade konton - uppnått 2017-12-11, Portföljen når över 1MSEK!
 • Frihetskvot 3/12 = 3 månader - uppnått februari 2018, 28,2%
 • Frihetskvot 4/12 = 4 månader - uppnått mars 2018, Min frihetskvot tillåter 4 månaders leverne på utdelningar!
 • 4.000 kr/månad i utdelningar på rullande 12 månader - uppnått mars 2018, Månadsuppdatering mars 2018
 • 5.000 kr/månad i utdelningar på rullande 12 månader - uppnått april 2018, Månadsuppdatering april 2018
 • Frihetskvot 5/12 = 5 månader - uppnått maj 2018, Månadsuppdatering maj 2018
 • 100.000 kr i ackumulerade utdelningar sedan starten augusti 2016  - uppnått 2018-07-03, 100.000 kr i samlade utdelningar!
 • Frihetskvot 6/12 = 6 månader - uppnått juli 2018, Har levt halva året på utdelningar!
 • 6.000 kr/månad i utdelningar på rullande 12 månader - uppnått april 2019, Månadsuppdatering april 2019
 • 200.000 kr i ackumulerade utdelningar sedan starten augusti 2016  - prognos mars 2020
 • 7.000 kr/månad i utdelningar på rullande 12 månader - prognos mars 2020
 • 8.000 kr/månad i utdelningar på rullande 12 månader - ingen prognos
 • 9.000 kr/månad i utdelningar på rullande 12 månader - ingen prognos
 • 10.000 kr/månad i utdelningar på rullande 12 månader - ingen prognos


Kommentarer till det långsiktiga målet ovan


Det långsiktiga målet är komplext och det är idag oklart när målet kan uppnås. Klart är i alla fall att målet inte kan nås innan 55 års ålder då vissa av mina pensioner just nu tidigast kan tas ut och de behövs för att komplettera utdelningsinkomsterna. Detta ger mig minst 9 år till pension från starten 2016 till 2025. Målet är att inför 55 årsdagen göra min första skarpa kalkyl för att se om jag har möjlighet att ta pension. Om inte, jobba på ett år till och gör en ny kalkyl. 

Målet är inte orimligt högt satt, utan totalt vill jag ha en vanlig arbetarlön á 20.000 kr/mån netto att röra mig med.

Kommentarer till de kortsiktiga målen ovan

Kommentarer kortsiktigt mål 1 & 2: sparkvot

Ett sparkvotsmål tycker jag är riktigt relevant och behåller det för nästa år. En bra sparkvot möjliggörs av en bra löneutveckling, en bra utdelningsutveckling, ett högt lönesparande och inte minst utgifter som hålls under kontroll. 

Jag tycker faktiskt detta räcker som kortsiktigt ekonomiskt mål, då ett högt sparande som investeras i utdelande kvalitetsaktier automatiskt tar mig närmare slutmålet.


Kommentarer kortsiktigt mål 3: hälsomålKommentarer delmål

Delmålen kan beskrivas som milstolpar för att nå det långsiktiga målet.

Observera att erhållna utdelningar är "dopade" på grund av att jag har belånat aktierna och det är idag oklart om denna doping kommer att behållas när jag blir pensionär.

Inlagda delmål kommer att kompletteras med nya om behovet uppkommer. Frihetskvot 12/12 kan tom vara ett långsiktigt mål.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar