tisdag 12 november 2019

Nordnet ändrar belåningsreglerna!

Från december ändrar Nordnet portföljbelåningsreglerna.

Skillnaden är vad jag kan se att i fortsättningen räknas bara "godkända" värdepapper in i belåningen för ränterabatt. Godkända värdepapper är alla värdepapper med minst 70% belåning.

Detta är en försämring och lägger Nordnet närmare Avanza regler där bara vissa företag är med i deras Superlån.

Min portfölj har redan sedan tidigare med ett undantag (Nobina) klarat de nya reglerna. Detta då jag har belåningsgrad som ett urvalskriterium. En hög belåningsgrad anser jag vara en viss kvalitetsstämpel från banken, samtidigt som det ger möjlighet till ökad avkastning genom högre belåning.

Men för de som har belåning och har investerat stora delar av portföljen i aktier med lägre belåningsgrad blir det nu problem och de kan behöva se över innehavet för att inte få höjd belåningsränta.

Idag sålde jag därför Nobina och passade på att sänka belåningen på köpet. Detta då jag är lite orolig för bakslag från kommande konjunktur och den stora värdeökningen vi haft i år.

Ändringen av reglerna var dock inte utan morot utan Nordnet sänker även räntesatserna:
Rabattnivå 1 går från 1,19% till 0,89%
Rabattnivå 2 går från 2,69% till 1,99%

Jag har alltid sett till att med marginal hålla mig till rabattnivå 1 och tänker framgent se till att öka marginalen till att falla över till rabattnivå 2 något ytterligare.

Med denna ändring tycker jag Nordnet vidgat försprånget till Avanza vad gäller belåning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar