söndag 11 juni 2023

Mitt slutmål och min FIRE-plan: Pensionspyramiden

Mitt slutmål

Mitt mål har genom åren stegvis förfinats men sedan 2022 lyder det som följer:
 • Mitt långsiktiga mål är att så tidigt som möjligt äga min tid genom att skapa en tillräcklig passiv inkomst som ska ge mig en behaglig levnadsstandard resten av livet. Detta ska ske genom uttag av portföljkapital kompletterad med först tjänste- och privatpension och senare allmän pension.
Det går att bryta ner målet i flertalet delar:
 • "långsiktiga" - jag är nu ganska nära min FIRE (knappt 2 år förhoppningsvis) så jag ser inte längre något behov av kortsiktiga ekonomiska mål. Andra mål än ekonomiska kan såklart vara kortsiktiga.
 • "så tidigt som möjligt" - jag börjar känna mig färdig med att arbeta och vill inte jobba längre än nödvändigt. Mitt nya jobb skulle dock kunna ge den nytändning som behövs för att jobba längre än jag ekonomiskt behöver. Men troligen kommer jag att när tiden är mogen konstatera att jag är FI och sedan följer RE strax därefter.
 • "äga min tid" - är fetat för att kärnan i hela min definition av FIRE är att jag vill äga min tid och inte längre vara en löneslav.
 • "tillräcklig passiv inkomst" - jag ska inte behöva jobba alls för mitt uppehälle även om jag såklart ska kunna göra det för att få större guldkant på tillvaron eller för att ha något att göra. De passiva inkomsterna kräver då även en säkerhetsmarginal för sämre tider än det var vid FIRE-inträdet.
 • "behaglig levnadsstandard" - det ska inte vara tal om en allt för torftig tillvaro utan det ska finnas utrymme till livets glädjeämnen. Därför har jag skrivit en utgiftsbudget som kommer att uppdateras en eller två gånger till innan FIRE.
 • "resten av livet" - jag har inga barn och därför är det tillräckligt att den passiva inkomsten täcker resten av mitt liv. Troligen kommer det ändå bli lite pengar över som jag kan ge till brorsbarn och/eller någon verksamhet jag gillar.
 • "uttag av portföljkapital" - tidigare stod det utdelningar här, men nu har jag även icke utdelande fonder och icke utdelande eller lågutdelande aktier i portföljen. Därför måste jag förutom att plocka ut utdelningar till konsumtion även plocka ut likvider från försäljning av fondandelar och aktier. För att beräkna totala uttaget kommer jag använda mig av Vanguards dynamiska hybridmodell som är just en hybrid mellan klassiska "4%-modellen" (ej kopplad till portföljutveckling) och "procent av portföljen-modellen" (helt kopplad till portföljutveckling). Vanguardmodellens uttag är alltså delvis kopplad till portföljutvecklingen men uttaget har tak för att bygga en buffert i goda tider och golv för att uttaget även i dåliga tider ska vara något som går att leva på.
 • "kompletterad" - min portfölj är för liten för att ge mig tillräckliga inkomster själv och behöver kompletteras med pensionsuttag.
 • "först tjänste- och privatpension" - vid 55 års ålder (år 2025) blir dessa pensioner tillgängliga och det är just därför jag ofta skriver att FIRE kan genomföras tidigast 2025. Dessa pensioner ska tas ut fram tills det att allmän pension blir tillgänglig och sedan upphöra. När jag började min FIRE-resa kunde man ta ut allmän pension vid 61 år vilket innebar att mina egna pensioner skulle behöva räcka bara 6 år (55-61 år) och sedan blev det 64 år och just nu finns det en prognos (!) på Pensionsmyndigheten att det blir 65 år för mig som är född 1970. Den allt längre utbetalningstiden för tjänste- och privatpension gör så klart att betalningarna per månad blir allt mindre. 
 • "senare allmän pension" - det finns som sagts ovan en prognos att allmän pension kan tas ut från 65 år för födda 1970, men det är bara en prognos. Med en låg allmän pension som min kan det bli tal om garantipension (påverkas ej av förmögenhet) men den blir troligen inte aktuell förrän vid 68 års ålder. Dessutom hamnar man några år efter 65 i en mer attraktiv skattekolumn. Redan från start kommer den allmänna pensionen att ge ett större bidrag till den passiva inkomsten än vad tjänste- och privatpensionen gjort och med stigande ålder kommer skillnaderna bli än större när  skattekolumn byts och det kan bli tal om garantipension. Därför räcker det egentligen att veta att om tjänste- och privatpension ger ett tillräckligt bidrag till de passiva inkomsterna så blir det bara bättre när den allmänna pensionen kommer.


Min FIRE-plan: Pensionspyramiden

Min egna pensionspyramid presenterade jag i ett inlägg förra året och den består av 3 pusselbitar som tillsammans ska ge mig tillräckliga passiva inkomster för att gå i FIRE. 

Ingen av pusselbitarna är tillräcklig för att själv räcka till utan det är i samverkan de ska göra att jag kan gå i FIRE.

Pengamaskinen

Pengamaskinen (tidigare Utdelningsmaskinen) bildar basen i min Pensionspyramid som avsevärt skiljer sig från Pensionsmyndighetens.

Pengamaskinen är såklart det ackumulerade kapitalet på mina kapitalkonton varifrån jag kommer att plocka ut kapital i FIRE när löneavierna slutat komma.

Idag ligger Pengamaskinen på 2,7 MSEK netto men är belånad så att den brutto är 3,2 MSEK. Min förhoppning är dock att den ska växa genom insättningar och värdeutveckling innan jag går i FIRE.

Med en uttagsnivå på 5,0% enligt nämnda Vanguards dynamiska uttagsmodell betyder detta att Pengamaskinen idag skulle ge 13.300 kr/mån.

Geoarbitrage

Med Geoarbitrage avses att jag säljer min relativt högt värderade bostadsrättslägenhet i Stockholm och flyttar hem till Småland och tar över det modest värderade föräldrahemmet från min far. 

Här finns risker för misstajming vilket diskuterats i kommentatorsfältet från tidigare inlägg. Antingen så är pappa inte redo att flytta ut när jag är klar att flytta in eller så är jag inte klar att flytta in när han vill flytta ut. En realitet att ta hänsyn till är att pappa redan nu är 84 år vilket är gammalt för män i vår släkt.

Ett nytt alternativ som kommit upp i och med nya jobbet på statlig myndighet är att man skulle kunna ta tjänstledigt från nuvarande jobb och prova på ett ett annat statligt jobb hemma i Småland för att göra min FIRE lite smidigare.

På senare tid har värdet på lägenheten gått ner en del men det verkar som om det vänt upp igen enligt de senaste rapporterna och jag är glad att det fortsatta fallet i alla fall tillfälligt verkar ha stoppats.

Idag uppskattar jag att när jag:
 • betalt mäklaren
 • betalt flyttkostnader
 • betalt tillbaka bostadslånet
 • betalt reavinstskatt
 • löst ut min brors halva i föräldrahemmet
Så bör jag ha minst 1,7 MSEK kvar som går rakt in i Pengamaskinen ovan och med samma uttagsmodell kommer de pengarna att möjliggöra ett uttag på 7.100 kr/mån (Geoarbitraget tänker jag inte belåna). Detta gör det också tydligt att FIRE genom att bo kvar i Stockholm inte är ekonomiskt görbart om jag hade haft en sådan önskan.

Precis som med Pengamaskinen hoppas jag på en positiv utveckling för Geoarbitraget fram till FIRE.

Pensioner

Idag ser det, som skrivits ovan, ut som att tjänste- och privatpension för mig som är född 1970 blir tillgänglig 2025 vid 55 års ålder och att allmän pension blir tillgänglig 2035 vid 65 års ålder.

Många andra bloggare i ämnet FIRE ser pension som en ren bonus om det skulle komma några kronor därifrån. För mig är Pensioner även om det inte är den största pusselbiten så är det i alla fall den som gör att mitt långsiktiga mål enligt ovan kan nås långt tidigare än utan den.

Min karriär har inte varit något vidare så jag räknar med:
 • 2025-2034: 4.500 kr/mån netto från mina tjänste- och privatpensioner som tas ut på 10 år.
 • 2035-: På grund av olika skatteregler vid olika åldrar och senare eventuell garantipension nöjer jag med att konstatera att den allmänna pensionen redan 2035 kommer att bli högre än tjänste- och privatpensionerna som den ersätter och åren därefter kommer den att öka ytterligare. Detta betyder att åren 2025-2034 kommer att bli mina "fattigaste" år som pensionär. Därför är det då jag ska jobba lite extra om jag tycker det behövs.

Budgeterade passiva inkomster (Pensionspyramiden) vs utgiftsbudgeten

Idag skulle Pensionspyramiden ge:
 • Pengamaskinen 13.300 kr/mån
 • Geoarbitrage 7.100 kr/mån
 • Pensioner 4.500 kr/mån (avser 55-64 år, därefter mer)
 • Totalsumma 24.900 kr/mån
Min utgiftsbudget (för detaljer se länken) från i höstas ser ut så här:
 • Bostad 8.000 kr
 • Livsmedel 3.500 kr
 • Transport 4.000 kr
 • Lån 500 kr
 • Övrigt 10.000 kr
 • Totalsumma 26.000 kr
Det föreligger alltså en liten differens på 1.100 kr/mån till inkomsternas nackdel vilket verkligen inte är mycket, men det kan såklart snabbt förändras åt båda håll. Ska det finnas en differens mellan inkomster och utgifter ska det ju helst vara till inkomsternas fördel, men jag är nöjd om de är lika. Men troligast på lång sikt är väl ändå att mitt idoga arbete att bygga på Pengamaskinen kommer att göra inkomsterna till slut åtminstone matchar utgifterna. Detta får gärna ske 2025-04-01 som är det datum jag hoppas kunna göra min FIRE.

Om inte lågkonjunkturen fram till tänkt FIRE 2025 blir alldeles för kraftig tror jag det finns goda möjligheter till jämvikt mellan inkomster och utgifter då. Om inte, finns det möjlighet att:
 • Jobba lite längre
 • Säja upp mig för att gå på A-kassa
 • Pruta på budgeten
 • Arbeta lite med småjobb i FIRE

8 kommentarer:

 1. Intressant att följa din resa mot FIRE! Det är så mycket bra och tänkvärda saker som du tar upp i din blogg. I kommun- och regionsektorn som jag arbetar i fick vi alldeles nyligen ett nytt pensionsavtal där man ändrat tidigaste uttagsåldern gick från 55 år till 60 år, så där helt apropå. Du känner inte till om det pågår några sådana diskussioner när det gäller statens pensionsavtal?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tackar! Jo, tjänstepensionen från Staten har jag faktiskt inte kollat upp ännu. Det jag skriver om ovan är från mina tidigare anställningar (alla privata) och där är det fortfarande 55 år på alla. Det är möjligt att Statens är låst längre än till 55 år men om jag får vänta några år på pensionen från mina 2 eller möjligen 3 års anställning i Staten så får det bli så då det knappast blir några större pengar.

   Radera
 2. Risken är nog snarare att den allmänna pensionsåldern höjs rejält. Och det mycket snabbare än hittills. Innan kunde man få den pensionen från 61 år...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, 61 år var inte länge sedan - tror jag räknade med det för inte så många år sedan.

   Allmänna pensionsåldern kommer absolut höjas - men inte så jag tror att de höjer till 100 år de närmaste årtiondena. Pensionsmyndighetens prognos (https://www.pensionsmyndigheten.se/ga-i-pension/planera-din-pension/pensionsaldrar-och-riktalder) visar på lägsta ålder 65 år för mig som är född 1970 så det är det jag räknar med tills vidare. Om prognosen är fel tror jag ändå inte den är mer än ett år fel och det kan jag parera då man säkert kommer få reda på det ett antal år innan man är där.

   Radera
 3. Låter som om du har en bra plan! Det enda jag hade gjort annorlunda är att budgetera 4000 kr/månad för bil. Låter hutlöst mycket. Det går ju att köpa en fin V70 för kanske 20000 kr cash, sen har du en bil som rullar resten av livet, med löpande underhåll såklart. Jag kommer att lägga mycket tid på att lära mig så mycket som möjligt av att fixa med bilar. Youtube har massvis med filmer, och Volvo är en av de vanligaste bilarna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tackar! Först och främst har jag budgeterat 3.400 kr/mån för bil (övriga 600 kr/mån är cykel, elcykel, båttrailer och och släp).

   Bil var inte billigt när jag hade bil senast (2001-2011) och inte fasiken har det blivit billigare. Bara värdeminskningen på den SAABen var ca 1.000 kr/mån (köpte för 100.000 kr och skrotade sedan), fast den gick nog 2.500 mil/år.

   Konsumentverkets kalkyler på nästan nya och nya bilar ligger långt över vad jag skriver här.

   I vilket fall är jag som tidigare varit bilintresserad väldigt villrådig om vilken bil jag ska ha i FIRE. Vet inte ens vilket bränsle, biltyp eller märke jag vill ha. Att rulla runt kortsträckor i Småland kräver inte mer än en gammal Volvo egentligen men jag tror jag vill ha något mindre. Att välja bil är något som får bli ett blogginlägg när det drar ihop sig. Pappa har en VW Polo 2019 med knappt 4.000 mil som är i nyskick som kan bli aktuell.

   Radera
 4. Underhållet blir ganska dyrt för just en nV70 med tiden. Jag har en sådan. Den har kostat cirka. 1500 i månaden i snitt för reparationer. Sen skatt och försäkring på cirka 500 i månaden. Drar runt en liter milen så kör man 1000 mil så blir det cirka 4000 i månaden. Å andra sidan minskar den knappt nåt i värde.

  SvaraRadera
  Svar
  1. V70 känns för stor för mig och 1l/mil är mycket. Har haft XC70 2.5T och den var rätt då men för törstig och stor nu. Tror nog mer på de bilar jag skrev om i min budget Kia Niro hybrid, VW Golf/Polo 1.0 TSI m fl. Ekonomi och tillförlitlighet låter gubbigt som det jag vill ha men man är ju gubbe också...

   Radera