tisdag 26 maj 2020

200.000 kr i samlade utdelningar sedan start!

Det gäller att hitta något positivt i Corona-bedrövelsen.

Under min tid off line nåddes 2020-03-25 200.000 kr i ackumulerade utdelningar (brutto) sedan starten 2016-08-09 då det första aktieköpet gjordes.

Fantastiskt roligt!

Grafen visar tydligt att det finns en högsäsong för svenska aktieutdelningar i mars-maj. Mitt mål är dock att försöka jämna ut detta något genom att köpa amerikanskt utan att tumma på investeringsreglerna. Jag vill även minska andelen svenskt, men utan att sälja.

Milstolpar i ämnet som ska bli roligt att fylla på framöver:
100.000 kr 2018-07-03 tog 693 dagar
200.000 kr 2020-03-25 tog 631 dagar

Den andra hundringen gick alltså bara 2 månader snabbare vilket vid första anblick är en besvikelse, men beror till stor del hur milstolpen träffar utdelningarnas högsäsong och man kan därför inte anta att milstolparna alltid kommer att passeras allt snabbare.

Tredje hundringen skulle ha inletts med starka utdelningsmånaderna april och maj, men som alla vet blev det inte så. Utan Corona skulle jag säkert nått 300.000 kr senast under nästa års högsäsong för utdelningar i april eller maj, alltså på ca 400 dagar. Men nu har jag ingen aning om när det blir förutom att det blir senare än så.
I genomsnitt har det flutit in 161 kr/dag (mån-sön) under dessa 631 dagar. Inte jättemycket pengar, men täcker ändå en ganska stor del av utgifterna då jag lever på ca 400 kr/dag.

Nästa delmål för ackumulerade utdelningar har jag satt till 250.000 kr ("kvartsmiljonen").

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar