torsdag 14 januari 2021

Ekonomiskt fri - olika nivåer

 Jag ser idag 3 nivåer på att vara ekonomiskt fri:

  1. Nivå 1: Utdelningarna har täckt mina fasta utgifter. Detta målet nåddes redan 2019, men 2020 gick utdelningarna på grund av Corona ned så mycket att målet inte nåddes. Det kan diskuteras vad som fast eller rörlig utgift. Ska jag vara ärlig tycker jag värdet av detta mål är begränsat då det inte betalar alla utgifter, men en viss trygghet ger det ju. Det som det ger är möjlighet till t ex deltid, men det gör det ju redan innan målet är nått. Men en deltid skulle fördröja framfarten mot nivå 2 och nivå 3 nedan. I mitt fall handlar nivå 1 om ca 7.000 kr/mån. Troligen kommer jag att nå denna nivå igen 2021.

  2. Nivå 2: Utdelningarna har täckt alla mina utgifter. Alltså faktiska fasta och rörliga utgifter. Detta är ett mycket viktigt mål och betyder att jag bevisligen kan leva av enbart utdelningar. Ett annat sätt att säga det är att jag sparar hela lönen. En uppskattning idag är att detta inte kommer ske förrän 2024 eller möjligen 2023. Idag sparar jag hårt och har utgifter på 12-13.000 kr/mån. Detta är ingen levnadsnivå jag kan tänka mig som pensionär utan jag behöver en högre konsumtionsnivå och dessutom en säkerhetsmarginal innan jag har möjlighet att välja att stiga av. Det är denna nivå av ekonomisk fri som jag räknar min frihetskvot på.

  3. Nivå 3: Utdelningarna räcker till en levnadsstandard på en nivå som jag kan tänka mig resten av mitt liv. Jag har gjort en budget där jag uppskattar att 19.000 kr/mån ger den bästa balansen mellan konsumtionsnivå och pensionstidpunkt. I mitt fall skulle detta troligen inte kunna nås förrän runt 2028. Nu är det dock så att jag fyller 55 år 2025 och kan ta ut tjänstepension och privat pension som fyller upp så att det ser ut som att jag kan i pension redan då med runt 20.000 kr/mån. För mig som är lite äldre och närmare uttag av pensioner är det självklart att räkna med dem, då jag annars skulle försena min avstigning flera år.

Nedanstående diagram visar min jakt på ekonomiskt fri på nivå 2, dvs utdelningarna täcker alla mina utgifter. 
Alla siffror är räknade som genomsnittliga månadssiffror för helåret

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar