måndag 6 september 2021

Vanguards Dynamiska Hybridmodell och varför jag gillar den

Hittade en lite nyare artikel direkt från Vanguard som skapat uttagsmodellen jag tänker använda i FIRE.

Jag gillar fortfarande uttag av utdelningar som uttagsmodell, men min portfölj kommer till ganska stor del bestå av tillväxtaktier och indexfonder utan direktavkastning så det fungerar helt enkelt inte.

Vanguards modell är lite stökig till en början, men när man väl gjort en kalkylmodell, blir den både enkel att förstå men framför allt enkel att använda.

Läs artikeln och gärna min längre genomgång av modellen här.

Det jag tar med mig från nya artikeln:

  • Taket skapar en buffert i stigande marknad
  • Golvet gör att man får ett acceptabelt uttag även under svåra år
  • Sannolikheten att kapitalet räcker livet ut är vid samma procentuella uttag större än med 4%-modellen
  • Ovanstående innebär alternativt att man kan göra ett större procentuellt uttag med samma success rate
Sista punkten exemplifieras av att Vanguard med 5% uttag har nästan samma success rate (73,5%) som 4%-regeln med 4% uttag (76,1%). Med lägre golv blir success rate för Vanguard avsevärt bättre än 4%-regeln.

Jag kan tillåta mig att ha ett lägre golv (troligen väljer jag  -5%) än de -2,5% de skriver om i artikeln för att öka success rate, alltså mitt uttag blir ännu mindre vid svåra år, vilket beror på:
  • Jag har även pension som inte påverkas av marknaden
  • Jag är singel med små fasta kostnader och kan snabbt ställa om kostnadsnivån
  • Min tanke är att skapa mig ett litet batteri av extrainkomster i FIRE 
Ett lägre golv ökar sannolikheten att kapitalet räcker livet ut även vid uttagsnivån 5,0% med ett flertal procentenheter.

Ett lägre golv i kombination med att Vanguards modell har högre success rate än 4%-modellen gör att jag därför siktar in mig på uttagsnivån 5,0%.

Om jag går i pension vid 54-55 år kan jag vid allmän pension vid 64-65 år se över uttagsnivån. Om värdet har stigit kraftigt höjer jag kanske till 6,0% och om värdet har sjunkit kraftigt kanske jag sänker till 4,0-4,5%. Det bör bli lätt att sänka uttagsnivån då min allmänna pension (64- år) blir högre än den tjänstepension (55-64 år) den ersätter. Dessutom borde de flesta dyra renoveringskostnaderna vara tagna i mitt framtida villaboende tills dess.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar