tisdag 5 januari 2021

Nådde målet om MINST 1.000 kr i utdelningar varje månad 2020

Jag har bestämt mig för att när det väl är dags för FIRE att leva på utdelningarna i takt med att de kommer in och då är det önskvärt med någorlunda jämna månadsutdelningar (men med en "katastrof"-buffert liggande).

Därför startade jag i februari förra året (innan Corona) ett projekt där målet var att nå minst 1.000 kr varje månad och det lyckades om än knappt för några av månaderna. 

Nedan visas utdelningarna månad för månad 2016-2020 (obs att utdelningarna april 2019 var hela 32.132 kr (ett svårslaget rekord) men att jag klippt av för att bilden ska bli tydligare):

För 2021 skruvar vi upp målet till minst 2.000 kr varje månad och det kommer troligen lyckas även om redan januari och februari blir tight. Det kan faktiskt räcka med att någon utländsk utdelning blir lite sen (som vanligt) eller att dollarkursen försvagas för att det ska spricka. Detta blir alltså ett av mina mål på målsidan. I övrigt har jag inte formulerat årets mål ännu, men till stor del blir målen troligen desamma som för 2020.

På lång sikt känns det som att 5.000 kr blir lagom som minsta månadsutdelning vilket ihop med pensionsutbetalningar blir något man kan överleva på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar