onsdag 4 september 2019

Utveckling totalinkomst 2013-2019

Jag älskar att vända och vrida på mina ekonomiska data.

Idag redovisar jag hur min totalinkomst utvecklats sedan jag började jobba för nuvarande arbetsgivare 2013. Totalinkomsten definieras som nettolön plus erhållna utdelningar och sidoinkomster. Det var också då jag insåg att jag måste börja spara för framtiden. Då var tanken att gå i pension vid normal ålder (ca 65 år) och att sparandet skulle dryga ut pensionen. Först senare upptäckte jag att ett kraftfullt sparande kan tidigarelägga min pension många år.

I början hade jag bara en deltid och väldigt låg lön och kunde börja spara lite i fonder, men det var mycket bättre än den A-kassa jag haft tidigare.

P g a deltidsanställningen sjönk mina totala inkomster fram till mars 2015 och bottnade på mycket svaga 17.678 kr.

Sedan dess har jag fått heltid och ett hyggligt påslag på lönen, samt de senaste åren även fått utdelningsinkomster. Detta har gjort att nettoinkomsten fått en mycket stark resa. Se diagram nedan.
Kurvan har redan lugnat ner sig och det kommer att fortsätta så om jag stannar kvar på samma arbete. Det finns dock tankar på deltid, fixa något sidoknäck eller t o m byta jobb. Framöver kan jag räkna med årliga ökningar av utdelningar 1.000-1.500 kr/mån samt löneökning på ca 500 kr/mån.

Av de ca 34.500 kr/mån som finns att tillgå idag går 14.000 kr/mån till konsumtion och resten 20.500 kr/mån (6.500 kr återinvesterade utdelningar + 14.000 kr ifrån lön) till aktieinvesteringar.

En bra utveckling av inkomsten samtidigt som jag hållit utgifterna i schack gör att sparandet i utdelande aktier har kunnat öka i betydande grad i både kronor och procent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar