söndag 31 mars 2019

Månadsuppdatering mars 2019

Bilköp/gåva

Under månaden har jag betalat en bil till min far med 150.000 kr, vilket jag har hintat om tidigare. Han behövde en bra bil, men hade ingen möjlighet att köpa själv på sin pension. Då var det självklart för mig att hjälpa till. Dessa pengar kommer med 132.000 kr från de konton jag redovisar i min portfölj och resterande 18.000 kr från lönekontot som i princip tömdes.

Bilköpet gör rejäla hack i mina kurvor om jag inte hade räknat det som en "extraordinär händelse" och redovisat utan bilköpet, vilket jag bestämt mig för att inte göra. Detta då det ett annat år kan vara en köks- eller badrumsrenovering så jag tycker inte det är så extraordinärt, men det får inte bli varje år, kanske inte oftare än var 5e år.

I min redovisning blir bilköpet en gåva av ovanligt stort slag, vilket gör att konsumtionen för månaden blir astronomisk. Sparkvoten för månaden, rullande 12 månader och även ackumulerat sedan start får sig törnar i olika storlekar. Det dröjer ett helt år innan 12-månaderssiffrorna hämtat sig vilka ju är de siffror jag är mest intresserad av.

Det stora uttaget gör mig lite fundersam över mycket pengar jag egentligen behöver som pensionär i hus med bil. Som husägare med bil åker man förr eller senare på att betala bil, värmesystem, vatten & avlopp, tak, fasad, kök, badrum, fönster etc. Dessa är alla saker som var och en kostar 6-siffriga belopp och då räknar jag bara med att de byts efter slitage. Om det händer en olycka kan det bli ännu dyrare även om man försäkrad är (p g a åldersavdrag i ersättningen). Till detta kommer "småunderhåll" som jag dock räknar med att göra själv. Till viss del kan man såklart styra kostnaderna efter vilken nivå man vill ha på boendet.

Portföljvärdet

Utöver bilköpet ovan har portföljen främst påverkats av negativt Swedbank-skandalen och positivt av uppköpsbudet i Acando, Månaden avslutas till 1.223.944 kr vilket trots ett mycket stort uttag för bilköp är mer än vid bokslutet för 2018 (1.171.694 kr).

Portföljvärdet minskar därmed från förra månaden med 124.365 kr (-9,2 %) inklusive lönesparande eller ökar 7.635 kr (+0,6 %) exklusive lönesparande.

Inkomster & Sparande

Denna månad blev det mer än en normal månadslön med 29.851 kr netto då jag valde att ta ut ett par dagar semester som pengar.

Löneinkomst: 29.851 kr
Utdelningar: 12.032 kr
Sidoinkomst: 0 kr
Total inkomst: 41.833 kr

Lönesparande: -132.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 12.032 kr
Sparande inkl utdelningar: -119.968 kr

Sparkvot inkl utdelningar: -286,4 %
Sparkvot exkl utdelningar: -442,2 %

Sparkvoten på rullande 12 månader faller hårt till 26,0 % inklusive utdelningar och 13,1 % exklusive utdelningar.

Utdelningar

För denna månads utdelningar blev det med 12.032 kr en minskning med 6.680 kr (-36  %) jämfört med förra årets 18.712 kr vilket beror på att flera tunga företag flyttat sina utdelningar till april.

Trots detta intar månaden (tillfälligt) tredjeplatsen på min månadstopp vad gäller utdelningar någonsin, men både maj och framför allt april kommer att putta ner den.
Utdelningen på rullande 12 minskar därför från 5.392 till 4.835 kr, men kommer att sätta rekord redan i april.

Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Även Arbetsfridagen och frihetskvoten försämras kraftigt p g a bilköpet/gåvan och är nu 20/10 och 20,1 %.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar