fredag 29 juni 2018

Månadsuppdatering juni 2018


Juni blev en månad som inte kommer gå till historien då inget anmärkningsvärt hänt. Även detta kan dock vara positivt då jag ändå känner att jag oförtrutet jobbar vidare mot slutmålet.


Inkomster & Sparande

Denna månad blev det en riktigt bra månadslön med 29.782 kr netto p g a övertid. Jag har dock jobbat riktigt mycket, men mycket av extratiden ligger som flextid. Hoppas det lugnar sig efter midsommar. 

Lönesparandet blir hela 17.500 kr fördelat som 2.000 kr på sparkontot (buffert), 2.000 kr till KF Utlands-kontot för att sänka belåningen samt resten 13.500 kr till ISK-kontot för svenska innehav.

Löneinkomst: 29.782 kr
Utdelningar: 2.330 kr
Sidoinkomst: 0 kr
Total inkomst: 32.112 kr

Lönesparande: 17.500 kr
Återinvesterade utdelningar: 2.330 kr
Sparande inkl utdelningar: 19.830 kr

Sparkvot: 61,8%

Sparkvoten på rullande 12 månader ligger med sina 65,8% långt över årsmålet 54,0%, så det ser bra ut. Även den mer renläriga sparkvoten exklusive utdelningar ser bra ut med 58,9% på rullande 12. I ärlighetens namn tycker jag nog att jag varit för snål mot mig själv första halvåret och kommer nog behöva unna mig lite under andra halvåret.

Utdelningar

Månadens utdelningar blev 2.330 kr och är därmed en minskning med 10% eller 260 kr jämfört med förra årets 2.590 kr (för detaljer se Google Spreadsheet).

Utdelningen på rullande 12 minskar därför också något och kommer inte att ta ett kliv uppåt förrän till våren.

För helåret räknar jag fortfarande med 67.000 kr i utdelningar.

Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Mitt egna mått Arbetsfridagen flyttar sig 17 dagar bakåt denna månad till 7/7, vilket betyder att jag under det senaste året har levt nästan 6 månader på utdelningar.

Frihetskvoten definieras som:

Erhållna utdelningar / Utgifter = Frihetskvot (rullande 12 mån)

Frihetskvoten ökar kraftigt från 44,11 % till 48,78 %. Se Google Spreadsheet för mer detaljer.

Det är absolut så att jag nu börjar snegla mot när jag halva året lever av utdelningar, vilket troligen blir först under våren 2019, trots att jag är så nära nu.

Portföljvärdet

Under juni har portföljvärdet fallit ihop en del i slutet av månaden men med nya insättningar blir portföljvärdet för halvårsbokslutet 1.124.547 kr 2018-06-30, vilket såklart är ATH.

Igen, portföljvärdet intresserar mig inte så mycket då det jag verkligen köper mig nu är den frihet som kassaflödet aktierna ger från utdelningen den dag jag slutar jobba.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar