tisdag 23 januari 2018

Sparkvotens långsiktiga utveckling

På mitt Google kalkylark som började som ett projekt för att hela tiden ha koll på min portfölj finns mycket mer information än så, där kanske Sparkvoten är allra viktigast.

Sparkvoten är komplex då den beror på såväl inkomst som utgifter och alltså kan förbättras av högre inkomster och/eller lägre utgifter.

Det är lätt att kortsiktigt hålla en hög sparkvot, men att år efter år hålla en hög sparkvot imponerar på mig. Därför kommer jag att följa upp min ackumulerade sparkvot.

Värre ändå än kortsiktigt höga sparkvoter är bekanta som säger att de sparar stora summor, men med jämna mellanrum tömmer kontot för att köpa något materiellt eller kanske en resa.

Då jag inte har någon buffert att tala om (1 nettomånadslön) kan det någon gång bli tal om uttag från sparandet och då blir såklart sparkvoten negativ. Jag har dock hittills klarat mig utan uttag, men ser inte som uteslutet att ett större uttag behöver göras i framtiden. Om pengabehovet inte uppkommer plötsligt börjar jag med ett sparande på ett sparkonto för målsparande. Målsparandekontots sparande läggs in som sparande och blir inte konsumtion förrän kapitalet plockas ut: Alltså den månad jag köper vitvaror för 15.000 kr från sparkontot, sätter jag in 15.000 kr på kapitalkontona som vanligt och nettot för lönesparandet blir då 0, men jag har ändå pengar att köpa månadens aktier för.

Kortsiktigt målsparande enligt ovan är enligt mig inget sparande utan uppskjuten konsumtion, men här finns inga bergfasta gränser. Även mitt sparande är uppskjuten konsumtion, med skillnaden att min konsumtion finns mycket längre fram i tiden.

I och med att jag har haft en relativt kraftigt ökande lön och räknar in utdelningar i min sparkvot har nämnaren för uträkning av sparkvot ökat kraftigt sedan 2013. Dess bättre har sparandet ökat i än större grad, vilket har haft en positiv effekt på sparkvoten. Inget snack om att det är lättare att spara om man har en vettig lön.

En större ekonomi med större inkomster gör att de tidiga månaderna med mindre inkomster får mindre inverkan på den ackumulerade sparkvoten än senare månader.

Därför visar jag den ackumulerade sparkvoten sedan augusti 2013 och framåt, även om jag inte började på allvar förrän 2016. Denna blir såklart mer och mer trögrörlig för varje månad som läggs till. För att se lite mer färska uppgifter som inte påverkas av en gammal och svag historik lägger jag in även rullande 12 månader.


Redan till slutet av året visar prognosen att jag kommer att ligga på en ackumulerad sparkvot på 41-42%. Det finns inget mål för ackumulerad sparkvot, då jag inte kan påverka de historiska värdena.

I stället ligger sparkvotsmålet på rullande 12 månaders medelvärde med 54,0% vilket är en liten höjning från förra årets utfall 53,4%.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar