torsdag 25 januari 2018

Månadsuppdatering januari 2018


Januari blev en trist månad där det mest anmärkningsvärda är ett riktigt bra lönesparande. 

Det är tydligt att man som utdelningsinvesterare där slutmålen ligger många år framåt måste ha delmål att motivera sig med under tiden.


Inkomster & Sparande

Denna månad blev det lite mer än en ren månadslön (26.400 kr) med 27.574 kr på kontot, vilket beror på jourersättning, men jag har även varit sjuk i jul vilket tar tillbaka en del pengar. 

50 kr i sidoinkomster från Sponsorhuset.

Total inkomst 29.539 kr gör att jag inte når målet minst 30.000 kr varje månad i år, men är ändå 16,9% mer än förra årets januari med 25.266 kr. Hade jag inte varit sjuk hade fått över 30.000 kr.

Löneinkomst: 27.574 kr
Utdelningar: 1.915 kr
Sidoinkomst: 50 kr
Total inkomst: 29.539 kr

Lönesparande: 18.500 kr
Återinvesterade utdelningar: 1.915 kr
Sparande inkl utdelningar: 20.415 kr

Sparkvot: 69,1 %

Tanken är att ha exakt en normal nettomånadslön (just nu 26.400 kr) kvar på lönekontot dagen innan lön som buffert och att resten sätts över till sparandet.

Månadens sparkvot blev 69,1% vilket är riktigt bra för att vara "årets fattigaste månad"...

Utdelningar

I år kan jag börja jämföra månadens utdelningar med samma månad föregående år, då jag hållit på tillräckligt länge.

Månadens utdelningar blev 1.915 kr och är därmed en ökning med finfina 117% eller 1.032 kr jämfört med förra årets 882 kr (för detaljer se Google Spreadsheet).

Utdelningarna på rullande 12 månader ökar därmed något från 3.534 till 3.620 kr/mån. Framåt mars-maj väntar jag mig en rusning uppåt för kurvan nedan.


Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Mitt egna mått Arbetsfridagen flyttar sig en dag bakåt denna månad till 4/10.

Frihetskvoten definieras som:

Erhållna utdelningar / Utgifter = Frihetskvot

Utdelningar och utgifter anges som genomsnitt på rullande 12 månader

Frihetskvoten kan alltså påverkas av förändringar i utdelningar och/eller utgifter.

Frihetskvoten visar alltså hur väl dagens utgifter täcks av dagens utdelningar.

Frihetskvoten ökar bara något från 24,25 % till 24,59 % och jag närmar mig ett stort delmål om 25 % som innebär ett kvartals eller 3 månaders frihet. Se Google Spreadsheet för mer detaljer.

Portföljvärdet

Portföljvärdet var 2017-12-31 990.304 kr och har efter en stark början av januari varit stabilt över 1 MSEK för att de senaste dagarna falla ihop rejält igen, men registreras alltså bara när något intressant delmål eller datum passeras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar