söndag 10 september 2017

Min belåning nu och som pensionär

Belåning som yrkesverksam

Min riskbenägenhet verkar vara mycket högre än många av mina bloggkollegors, men så här ser jag på belåning just nu. Jag funderar på om jag är dumdristigt offensiv med min belåning.

Aktiebelåning

Min aktiebelåning just nu är 20%. Mitt nya mål är att successivt höja belåningen till 30%:
  1. 0,5 procentenheters höjning per månad låter som en vettig hastighet. Då tar det 20 månader.
  2. Valet av 30% belåning beror på att det då finns en viss marginal innan Avanzas dyra ordinarie utlåningsränta kickar in för hela lånet vid en sättning på marknaden utan att jag behöver göra några oplanerade försäljningar. Nordnets billigare belåningsränta Knockoutlån beräknas på ett annorlunda sätt och går inte lika högt som Avanzas (max 34% (40% x 85%), men med ett mer realistiskt urval av aktier under 30%).
Vid långsammare mindre börssättningar regleras belåningsgraden till önskad nivå av utdelningar och lönesparande och utan oönskade försäljningar.

Vid en snabb större börssättning låter jag Superlånet/Knockoutlånet gå upp till sin maxnivå innan jag motvilligt börjar sälja av del av innehavet. Förhoppningsvis kommer detta aldrig att ske.


Total belåning inklusive bostad

Eftersom min bostad är relativt lågt belånad tycker jag att min ekonomi tål en belåning av aktierna. I dag ser min totala belåning ut ungefär så här:

Aktiebelåning 300.000 kr
Bostadslån 1.500.0000 kr
Total belåning 1.800.000 kr

Aktieportfölj 1.200.000 kr
Bostadsvärde 4.000.000 kr
Totala tillgångar 5.200.000 kr

Total belåning 1.800.000 / 5.200.000 =  33%

Genom att höja belåningsgraden på aktierna till 30% kan stora ytterligare investeringar göras och även dessa kan belånas vilket gör att totalsumman att placera blir avsevärd. Totalbelåningen kommer att öka men blir ändå avsevärt lägre än för många av mina bekanta med stora bolån.

Belåning som pensionär

Angående att ha belåning som pensionär är jag däremot kluven:

  1. För: Eftersom jag har belåning nu i uppbyggnadsfasen av utdelningsmaskinen så behöver jag inte göra något när jag blir pensionär utom att börja konsumera utdelningen i stället för att återinvestera den. Dessutom blir utdelningarna större (även netto efter räntekostnad) alternativt och troligare kommer friheten att nås tidigare.
  2. Mot: När man som pensionär inte har en rejäl (nåja...) löneinkomst som säkerhet vore det lugnare för magen att inte ha någon belåning.
En måttlig belåning på 20-25% som pensionär vore ett mellanalternativ som troligen skulle ge tillräcklig säkerhetsmarginal mot överstigande av Superlånets maxbelåning vid tillfälliga portföljvärdesförändringar för att det inte skulle utlösa någon tvångsförsäljning.

Som jag tidigare skrivit kommer jag att byta min belånade Stockholmslägenhet mot en obelånad Smålandsvilla vid pension.

Därför kommer även en belånad aktieportfölj som pensionär ge en ganska låg total belåningsgrad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar