onsdag 27 september 2017

Månadsuppdatering september 2017


Först med månadsuppdatering denna gång?

Som jag brukar så flyttas de olika rubrikerna upp eller ner beroende på hur intressanta jag tycker de är. Månaden som helhet känns dock ganska ointressant och tar mig bara lite närmare oberoende utan att passera några delmål.

Intressantast är nog att skatten på pensionsinkomst sänks, vilket gör att jag kommer några månader närmare slutmålet om 20.000 kr/mån netto, se Min Pensionsplan. Uppdatering av den gör jag dock inte förrän nästa år. Å andra sidan höjs skatten på sparande så det är oklart vad nettot blir. Brist på politisk stabilitet gör dock att man inte ska fästa för stor tilltro till att dagens regler gäller när det är dags för min pension.

Jag har känt att det blev lite väl forcerat att visa månadens investeringar redan i månadsuppdateringen, så därför kommer investeringarna att presenteras i ett separat inlägg från och med nu.

Utdelningar

September kommer att vara min fjärde starkaste utdelningsmånad för året och det kom in 4.291 kr från Boston Pizza (som alltid!), Pfizer, Addtech, Autoliv, J&J, Castellum, Clas Ohlson, Amgen och AstraZeneca (för detaljer se Google Spreadsheet).

Jämfört med förra året då enbart 1.006 kr utdelningar erhölls i september är det såklart fantastiskt! En ökning med över 3.000 kr. Procentuella ökningar väntar jag med att presentera till nästa år.

Utdelningarna på rullande 12 månader ökade från 3.080 kr/mån till 3.354 kr/mån, vilket med 274 kr/mån är en riktigt bra ökning. Allt över en ökning på 100 kr/mån får anses bra.


Inkomster & Sparande

Denna månad blev det lite mer än bara en ren månadslön med 28.512 kr på kontot p g a 2 veckors uttagen semester. Ingen kostsam frånvaro denna månad men heller ingen övertid.

Månadens utdelningar på 4.291 kr återinvesteras som alltid till 100%, vilket också kommer att vara fallet i många år framöver.

Totalt blev inkomsterna med 32.803 kr över 30.000 kr för femte gången i år. Inkomsterna på rullande 12 ökar från 29.196 kr till 29.904 kr och är nu nära drömgränsen 30.000 kr.

Löneinkomst: 28.512 kr
Utdelningar: 4.291 kr
Total inkomst: 32.803 kr

Lönesparande: 15.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 4.291 kr
Sparande inkl utdelningar: 19.291 kr

Sparkvot: 58,8 %

Tanken är att ha exakt en normal nettomånadslön (i år 26.400 kr) kvar på lönekontot som buffert dagen innan lön. Då blir även totala utgifter korrekt beräknade utan att jag behöver föra dagbok över dem. Denna månad räknade jag dock fel och satte över lite för mycket.till investeringarna, vilket kommer att synas på nästa månads sparande.

Månadens sparkvot blev 58,8 %, och är ackumulerat för året 51,7 % en bra bit över årsmålet 45,0 % vilket kommer att nås med marginal (se Google Spreadsheet för mer detaljer).

50,0% i sparkvot redan i år kan gå om jag snålar bra även resten av året, dock har jag behov av nya vitvaror så det blir nog svårt att nå ändå. Dessutom kommer både lön och utdelningarna bli högst måttliga sista kvartalet, vilket gör det svårare att få till en bra sparkvot.

Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Mitt nya mått Arbetsfridagen flyttar sig 7 dagar, från 16/10 till 9/10. Hinner den in i september innan årets slut?

Frihetskvoten definieras som:

Erhållna utdelningar / Utgifter = Frihetskvot

Utdelningar och utgifter anges som genomsnitt på rullande 12 månader

Frihetskvoten kan alltså påverkas av förändringar i utdelningar och/eller utgifter.

Frihetskvoten visar alltså hur väl dagens utgifter täcks av dagens utdelningar.

Frihetskvoten tar ett skutt från 21,3 % till 23,2 % vilket är tack vare högre utdelningar men faktiskt tyvärr också trots något högre kostnader. Se Google Spreadsheet för mer detaljer.


Portföljvärdet

Portföljvärdet har haft en bra månad efter en tuff sommar, men som långsiktig utdelningsinvesterare bryr jag mig inte så mycket.

Portföljvärdet registreras endast en gång om året (1 jan) och 2017-01-01 var saldot 772.389 kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar