fredag 4 augusti 2017

Dilemmat: Hög pensionsålder/konsumtion under kort tid Vs Låg pensionsålder/konsumtion under lång tid

Ett problem som alla utdelningsinvesterare kommer att ställas inför: När ska jag pensionera mig?

Ju senare man pensionerar sig desto längre har våra utdelningsmaskiner fått arbeta med sin snöbollseffekt och det sista året vi arbetar är det år som bidrar mest. Sparandet är som störst och utdelningarna är som störst. Dessutom blir pensionsutbetalningarna också bättre ju längre vi arbetar. Någonstans i grafen nedan finns den optimala punkten, som ju såklart är högst individuell. Observera att grafen är exponentiell och inte linjär.

Samtidigt blir tiden i frihet från löneslavandet kortare ju senare man går i pension. Dessutom är troligen de tidiga pensionsåren mest värda då man då förhoppningsvis fortfarande är relativt ung och frisk.
  • En senare pension möjliggör ett dyrare leverne där man kan leva ut sina drömmar angående kanske boende, resor/nöjen eller bilar. Samtidigt kommer jag att vara äldre när jag tar pension.
  • En för tidigt uttagen pension däremot leder enkelt boende, ingen/gammal bil och inga dyra resor eller nöjen. Detta är för mig inte att leva utan endast överleva, vilket måste undvikas till varje pris.
Här förväntar jag mig beslutsångest när det börjar bli dags.

Det går redan nu att räkna på när vilken konsumtionsnivå nås, men med långa osäkra prognoser vad gäller såväl pension som utdelningsmaskin. Jobbigt att ta fram men intressant skulle det vara, men det får bero några år till. Mitt huvudspår är därför att sätta en konsumtionsnivå och sedan arbeta fram tills den nås, och bara hoppas att det blir den här sidan 60-årsstrecket.

Jag har redan skrivit om bl a min önskade konsumtionsnivå här i Pensionsplan, men vill konkretisera här (alla summor är netto i dagens penningvärde):

  • 10.000 kr/mån - räcker till för att överleva (om boendet är avbetalt): enkelt boende, enkel mat, kollektivtrafik, inga nöjen/resor som kostar pengar. Detta är inget tänkbart alternativ.
  • 15.000 kr/mån - räcker till för ett OK liv utan marginaler: 5.000 kr över efter vad som behövs för att överleva. OK boende, OK mat, enkel bil, enstaka nöjen/resor. Detta är inte tillräckligt då jag även måste ha en säkerhetsmarginal och har lite större krav.
  • 20.000 kr/mån - räcker till ett bra liv med viss marginal: 10.000 kr är dubbelt så mycket att guldkanta livet med som vid 15.000 kr i inkomst. En tillvaro utan lån och med betald villa begränsar såklart penningbehovet. Bra boende, bra mat, modern bil, flera dyra nöjen/resor. Det känns idag som om det är denna nivå som ger optimalt förhållande mellan konsumtionsnivå och pensionsålder.
  • 25.000 kr/mån - räcker till ett mycket bra liv med rejäl marginal: mycket bra boende, bra mat, fin bil, långa resor och ganska exklusiva nöjen. Känns nästan som lite overkill, särskilt då det det fördröjer pensionen med ett par år jämfört med 20.000 kr/mån.
22.500 kr/mån kan också vara en lagom mellanväg.

Slutsats

Min pensionsålder är alltså den obekante medan konsumtionsnivån är känd och bestämd till 20.000 kr/mån netto (utdelningar + pension), se diagrammet. Det "enda" jag behöver göra nu är att spara så mycket som möjligt, höja lönen så mycket som möjligt och investera så bra som möjligt så att jag så snabbt som möjligt når den önskade köpkraftsnivån i diagrammet ovan och då får pensionsåldern bli det den blir.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar