fredag 28 juli 2017

Månadsuppdatering juli 2017

Som jag brukar så flyttas de olika rubrikerna upp eller ner beroende på hur intressanta jag tycker de är.

Inkomster & Sparande

Även denna månad blev det mer än bara en ren månadslön på kontot. Det som tillkom var lite övertid innan semestern och semestertillägg då jag nu haft 3 veckors semester. Jag är tacksam för att jag har så låg frånvaro som jag har då så lite som en veckas sjukfrånvaro skulle slå hårt mot sparandet och jag i stället kan jobba över lite t o m. Totalt blev nettolönen hela 32.315 kr vilket inte är rekord men i a f min näst högsta nettolön.

Månadens utdelningar på 2.723 kr återinvesteras som alltid till 100%, vilket också kommer att vara fallet i många år framöver.

Totalt blev inkomsterna över 35.000 kr för fjärde månaden i rad vilket känns fantastiskt, men resten av året blir det troligen bara normal månadslön och ganska måttliga utdelningar. Troligen under 30.000 alla månaderna (utom möjligen september). Den totala nettoinkomsten inklusive utdelningar på rullande 12 månader har en mycket trevlig trend och kommer troligen att krypa över 30.000 kr/mån innan året är slut, men är nu 28.808 kr:

Löneinkomst: 32.315 kr
Utdelningar: 2.723 kr
Total inkomst: 35.038 kr

Lönesparande: 16.200 kr
Återinvesterade utdelningar: 2.723 kr
Sparande inkl utdelningar: 18.923 kr

Sparkvot: 54,0 %

Tack vare en ganska hög lön och en ganska billig semester kunde hela 16.200 kr sättas över till kapitalkontona från lönekontot.

Månadens sparkvot blev därför hela 54,0 %, och har ackumulerat för året med 46,3 % åter stigit över årsmålet 45,0 % (se Google Spreadsheet för mer detaljer). Trots att det återstår mediokra löner och ganska svaga utdelningar för resten av året tror jag att jag klarar årsmålet, då jag inte har några stora utgifter planerade förutom en chartervecka i höst.

Med en positiv löneutveckling och allt högre utdelningar borde det finnas möjlighet att framöver höja sparkvoten några procentenheter utan att leva mer spartanskt än nu. 50% är ju bara en siffra, men det kan vara ett möjligt mål inom ett par år. Detta förutsatt att jag inte drar på mig mer kostnader särskilt på de allra värsta kostnadsposterna: bostadsbyte eller bilinköp (har ingen bil idag).

Investeringar

Jag ändrar upplägget på investeringar fr o m denna månad. I stället för att denna månad ange köp/sälj som skett från 25/6 t o m 24/7 anger jag i stället de köp som gjort från lön 25/7 fram till inlägget görs runt 1/8. Då ska månadens investeringspengar också vara slut så att jag kan strunta i köp/sälj fram till nästa lön, då jag känner att jag lägger för mycket tid på detta.

Totalt ligger belåningen på ca 19% och jag är lite ambivalent på vad målet för denna är just nu, men troligen 15-20%.

På det nya KF-kontot på Nordnet ligger jag i princip fullbelånad enligt Knockoutlånsreglerna. Det är dock småpengar och mer av ett test. Dessutom har ju Nordnet gratis courtage och låg belåningsränta (0,99%). Jag avser att föra över ca 75.000 kr till Nordnet för att få gratis courtage (med lite marginal till 80.000 kr). Inga nya bolag, bara påfyllningar i gamla:


Avanza:
Alfa Laval 6st
AstraZeneca 3st
Atlas Copco B 4st
Axfood 8st
Castellum 8st
Handelsbanken B 10st
Intrum Justitia 4st
Investor A 10st
Kinnevik B 6st
Klövern pref 7st
Nordea Bank 5st
SEB C 10st
Sagax D 40st
Swedbank A 2st
Tele2 B 12st
Wallenstam B 14st

Nordnet:
Stora Enso R 11 st
ABB                5 st
Acando B      50 st
Coor              15 st
Resurs           20 st
Superfonden Sverige 0,6097 st

Tillsammans höjer detta den årliga utdelningen 1.125 kr vilket håller mig flytande 2 dagar om året för resten av mitt liv, och t o m 3-4 dagar inklusive pension.

Utdelningar

Juli är inte en av de starkare utdelningsmånaderna på året men det är tack vare Intrum Justitia åtminstone en genomsnittlig månad och det kom i a f in 2.723 kr från Boston Pizza, Sagax, Klövern, Coca-Cola och Cisco (för detaljer se Google Spreadsheet).

Trots att juli är en lite svagare månad ökar såklart utdelningarna på rullande 12 månader eftersom jag förra året i juli inte ens hade startat min resa som utdelningsinvesterare. Ökningen blev 227 kr (2.723 till 2.950 kr/mån).


Nästa månad passeras helt säkert ett av mina större delmål om 3.000 kr/mån på rullande 12 månader. Då har jag även varit utdelningsinvesterare i ett helt år.

Ökningar i procent blir inte intressanta förrän nästa år, när hela mitt startkapital varit investerat i ett helt år, och faktiskt tycker jag att kronökningarna kommer att vara intressantast även då.

Frihetskvoten

Frihetskvoten var ett nytt begrepp jag införde för en månad sedan: Frihetskvot

Frihetskvoten definieras som:

Erhållna utdelningar / Utgifter = Frihetskvot

Utdelningar och utgifter anges som genomsnitt på rullande 12 månader

Frihetskvoten kan alltså påverkas av förändringar i utdelningar och/eller utgifter.

Frihetskvoten visar alltså hur väl dagens utgifter täcks av dagens utdelningar.

Den stora svagheten med frihetskvoten är att den anger utgifter jag har idag när jag bor och verkar i Stockholm, och därför inte tar hänsyn till förändringar när jag blir pensionär och byter bostadsort och konsumtionsmönster och även får ut en liten slant i pension. Därför är ett frihetskvotsmål på 100% bara relevant så länge jag arbetar och bor kvar i Stockholm.

Däremot kan man säga att om jag når frihetskvot på 100% medan jag arbetar och bor i Stockholm att jag sparar hela lönen och lever på bara utdelningarna. Detta vore häftigt även om utgifterna som pensionär beräknas bli lite högre än som yrkesverksam.

Frihetskvoten tar ett ganska rejält skutt från 17,7% till 19,7% vilket beror på både lägre kostnader och högre utdelningar.

Hälsa

Jag har rört mig OK denna månad men inte ätit lika bra som juni. Det har gjort att vikten inte förändrats något. Augusti och september får vi höja ribban ett eller ett par steg. Nu vågar jag skriva ut att målvikten för 2018-01-01 är 99,9 kg. Detta är inte slutmålet, men väl ett rejält delmål.

2017-06-01: Vikt 113,6 kg, midjemått 124 cm
2017-06-27: Vikt 108,5 kg, midjemått 117 cm
2017-07-28: Vikt 108,0 kg, midjemått 116 cm

Portföljvärdet

Under juli har portföljvärdet sjunkit en del men jag har klarat mig lite bättre än index trots ett par riktigt svaga rapporter från företag jag äger aktier i.

Portföljvärdet registreras endast en gång om året (1 jan) och 2017-01-01 var saldot 772.389 kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar