måndag 12 december 2022

Nolltaxerare i FIRE?

Idag bor jag i BR i Stockholm men min avsikt är att flytta tillbaka till föräldrahemmets villa som då blir mitt FIRE-boende.

För 3 månader sedan skrev jag om ROT-avdrag i FIRE där huvudbudskapet var att en låg taxerad inkomst ger möjlighet till endast låga ROT-avdrag. Till detta vill jag lägga att detsamma gäller för avdrag för Grön teknik. Inga siffror var dock med i det inlägget och idag vill jag se vad det verkligen handlar om.

Man vill inte hamna i ett läge där skatten tagit slut och man får restskatt för att man tagit ut för mycket skatteavdrag och tvingas betala restskatt. Men 0 eller nära 0 går bra och det är därifrån inläggets titel kommer. Det gäller alltså att sprida ut jobben på olika år eller kanske få leverantören att skicka 2 delfakturor som ska betalas olika år (t ex december och påföljande januari).

De flesta jobb på huset tänker jag göra själv men det finns några som jag vill leja ut.

Skatten på pensionsinkomster innan "normal" pensionsålder 65 år tas från skattekolumn 6 vilken är avsevärt högre än för pensionsinkomst efter 65 års ålder eller löneinkomst oavsett ålder. Detta kan nästan ses som en fördel då det skapar ett stort utrymme för skattereduktion för Grön teknik eller ROT och RUT, i alla fall om man tänker renovera med hantverkare.


Beräkning av utrymme för skatteavdrag för Grön teknik, ROT och RUT

 • Kommunal inkomstskatt
 • Statlig inkomstskatt
 • Statlig fastighetsskatt
 • Kommunal fastighetsavgift
Som framtida boende i villa och med en mindre pensionsinkomst är det bara kommunal inkomstskatt och kommunal fastighetsavgift som blir aktuellt för mig. Som kapitalägare kommer jag dessutom betala statlig inkomstskatt skatt på schablonintäkten från investeringssparkontot.

Men riktigt så enkelt är det inte. Avdraget kan aldrig bli större än den slutliga skatten efter att den slutliga skatten minskats med skattereduktioner för:
 • Allmän pensionsavgift
 • Arbetsinkomst (jobbskatteavdrag)
 • Underskott av kapital
Ingen av 3 restriktionerna ovan kommer dock att drabba mig då man inte betalar pensionsavgift på pensionsinkomster, inte får jobbskatteavdrag på pensionsinkomster samt då jag kommer att ha överskott av kapital.

Jag testar att göra en beräkning på Skatteverket med en uppskattning av mina inkomster i FIRE där jag lägger in pensionsinkomster 90.000 kr (tjänste- och privatpension 55-64 år), vinst från försäljning av aktier och fonder 75.000 (ISK schablonintäkt räknat på 2,5 MSEK efter chockhöjningen till 2,94% för 2023) samt ett småhus med taxeringsvärde 450.000 kr. Födelsesår är fejk liksom kommunalskatt men ligger i närheten av mig själv om några år.

Observera att här får vi ett ytterligare skäl att använda ISK över KF, då KF inte ger någon schablonintäkt och därmed inget utrymme för skattereduktion.

Då får jag följande bild:
Jag vet inte vad jag förväntade mig men ett utrymme för skattereduktion på 46.000 kr är över förväntan med de små inkomsterna. Det är främst den stora höjningen av skatt på ISK-kontot som gör att avdragsmöjligheterna blir större än jag först tänkte, men är den stora höjningen varaktig eller kommer regeringen justera ner den vilket de ju pratade om redan i höstas?

Detta är alltså om jag tar ut tjänste- och privatpension i jämn takt från FIRE fram till dess allmän pension kan tas ut. Om jag skulle ta ut dessa pensioner på snabbast möjliga tid 5 år skulle avdragsutrymmet bli större. För att dra nytta av åtminstone grundavdraget varje år fram till allmän pension kan det vara idé att ta en del pensioner på 5 år och en del på 9 år.

Avdragsutrymmet räcker gott och väl till för även de största av de jobb jag tänkt mig om jag sprider ut dem över åren. Men skulle det behövas kan man ju faktiskt jobba ihop lite mer pengar något år så att utrymmet för skattereduktion ökar.


Skatteavdrag för Grön teknik

Skattereduktion för Grön teknik medges med max 50.000 kr per person och år.
 • Solpaneler - skattereduktionen för 2023 höjs till 20% av totalkostnaden mot 15% för 2022. Med ett pris på t ex 150.000 kr blir skattereduktionen 30.000 kr.
 • Batteri solpaneler - skattereduktion 50% av totalkostnad. Batterier känns väldigt dyra fortfarande.
 • Laddbox elbil - skattereduktion 50% av totalkostnad. Egen laddbox är självklart om man skulle skaffa elbil eller laddhybrid.

Skatteavdrag för ROT

ROT- och RUT-avdraget räknas ihop och får uppgå till max 75.000 kr/år. Skattereduktion för ROT kan  dock medges för max 50.000 kr/år.
 • Skattereduktionen för ROT är 30% av arbetskostnaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar