fredag 5 juni 2020

Min pensionsplan komprimerad till en graf

Här är hela min pensionsplan komprimerad till en graf.
Lika bra att säga att grafen är något förenklad för att budskapet ska gå fram. Siffrorna är inte exakta, men stämmer i stort.

X-axeln visar min ålder och Y-axeln nettoinkomst/månad.

Nu är jag 50 år och ungefär i mitten av utdelningarnas uppbyggnadsfas (fas 1).

Låt mig ta er igenom grafen.

Fas 1 - Uppbyggnadsfasen

2017 var jag 47 år och det var mitt första helår som utdelningsinvesterare. Även åren därefter fram till 55 års ålder sparar jag hårt, återinvesterar utdelning och får utdelningstillväxt, vilket gör att utdelningarna ökar år från år.

Trots hårt slit skulle jag med enbart utdelningar som passiv inkomst behöva jobba och spara till bortom 60 år för att nå de 20.000 kr/månad netto jag vill ha.Oacceptabelt!

Fas 2

Vid 55 års ålder kan jag börja ta ut min privata pension och min tjänstepension. Dessa tas till fullo ut fram till dess att allmän pension kan tas ut vid 64 års ålder, då de alltså försvinner. Det är även vid 55 jag ska sluta jobba.

Från 55 år och framåt tas alla utdelningar ut för konsumtion, vilket gör att utdelningarna antas vara oförändrade resten av mitt liv, även om jag tror att utdelningarna kommer att öka mer än inflationen i kvalitetsbolag.

Fas 3

Fas 3 kommer efter fas 2, men målsättningen är att tiden däremellan är mycket kort (några månader som mest). Fas 3 innebär att jag säljer min belånade bostadsrätt i Stockholm och köper mig ett obelånat hus i Småland, vilket ändå kommer att ge en bra slant i handen att investera i aktier som ökar utdelningarna.

Fas 4

Fas 4 börjar vid 64 års ålder då allmän pension tidigast kan tas ut och varar sedan hela livet. Den allmänna pensionen kommer att vara större än summan av privat pension och tjänstepension som då försvinner.

Den allmänna pensionen kan komma att bli lite högre senare (idag 65 kanske 66 år) då det kan bli tal om garantipension på grund av att min pension är låg. Även skatt på pension är lägre från 66 år.

Avslutning

Det finns risker i varje fas ovan som kan senarelägga planen, men det finns inga möjligheter att det blir tidigare än vid 55 års ålder som jag kan gå i pension.

En annan sak som jag vill få fram är att det kräver stora sparkvoter och/eller hög lön och modesta önskemål om konsumtion som pensionär för att bli ekonomiskt fri redan i 40-årsåldern. Men att bli fri vid 55 år kräver egentligen inte så himla mycket då man då kan ta ut privat pension och tjänstepension och dessutom kan ha ett arbetsliv på ca 30 år med sparande bakom sig.

Fas 1 kan försenas vilket blev extra tydligt nu i Coronatider. Fas 1 kan också försenas om mitt sparande minskar till följd av t ex arbetslöshet.

Fas 2 kan försenas om lagstiftaren bestämmer att privat pension eller tjänstepension inte kan tas ut redan vid 55 år. Detta finner jag mycket otroligt.

I fas 3 blir det inga pengar om Stockholms bostadsmarknad helt plötsligt skulle bli mindre attraktiv än Smålands landsbygd. Mycket otroligt. Behövs inte utdelningarna från mellanskillnaden skulle jag kunna köpa mig ett helt modernt hus eller något med sjötomt i stället, vilket kostar ungefär som min lägenhet.

Fas 4: Lagstiftaren har nyligen flyttat tidigaste uttag av allmän pension från 61 till 64 år och det finns risk för att detta flyttas upp ytterligare innan jag är där. Även regler för garantipension eller skatt kan komma att ändras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar