torsdag 18 oktober 2018

Vanguards dynamiska hybridmodell - en simuleringsmodell

För ett par veckor sedan skrev jag om Vanguards dynamiska hybridmodell för uttag som jag gillade mycket.

Nu har jag gjort en liten simuleringsmodell i Google Sheets för att visa hur enkel den faktiskt är att tillämpa. Den är fri att kopiera. Det är bara de gröna cellerna ni ska ändra i. Vill man ha fler år är det bara att kopiera neråt, formlerna fungerar ändå.

Jag har även gjort det möjligt att lägga in inflation individuellt för varje år.

Uttagsbeloppet beräknas med föregående års utgående portföljvärde och bestämd uttagsnivå, men om beloppet ligger utanför takbeloppet (t ex 5% över uttagsbeloppet föregående år) eller under golvbeloppet (t ex 2,5% under uttagsbeloppet föregående år) så plockar du ut tak- eller golvbeloppet i stället.


1. 4%-regeln (fast summa + inflation)

4%-regeln innebär att man tar ut 4% av initalvärdet varje år och justerar med inflation.

Jag är trots dess stora popularitet ytterst tveksam till denna metod då den inte alls tar hänsyn till portföljens värdeutveckling och risken finns att portföljvärdet kan ta stor skada efter några svaga år. Fördelen är att man redan på förhand vet vad man har att röra sig med.

Det är anmärkningsvärt att även 4%-regeln går att lägga in i Vanguards modell, men 4%-regeln är faktiskt bara ett specialfall av Vanguards modell med 0% taknivå och 0% golvnivå.

Se nedan först med 0% inflation och sedan med 2% årlig inflation.


Som väntat blir uttagen med 0% inflation 40.000 kr/år oavsett portföljutveckling.


Här kan man se uttagen öka med 2% årligen, vilket alltså motsvarar inflationen och köpkraften hålls därigenom konstant.


2. Procent av portföljen

Procent av portföljen innebär att du tar ut en viss procent (t ex 4%) av portföljens värde varje år.

Denna modell tar till skillnad från 4%-regeln ovan full hänsyn till portföljutvecklingen och pengarna kommer aldrig att ta slut. Nackdelen är att uttagen mellan åren kan variera stort, vilket tydligt ses nedan mellan år 3 och år 4.

Även detta är ett specialfall av Vanguards modell med 100% taknivå och -100% golvnivå (har varken golv eller tak) och går att lägga in i min simuleringsmodell.

Här borde man inte kunna lägga in inflation då man hela tiden har ett aktuellt nominellt portföljvärde som uttaget baseras på?3. Vanguards dynamiska hybridmodell

Som namnet antyder är Vanguards modell just en hybrid mellan Procent av portföljen-regeln och 4%-regeln ovan.

Modellen tar viss hänsyn till portföljutveckling (därav dynamisk), men pengarna kan precis som med 4%-regeln ta slut.

Vanguard räknar med att 5% uttag, 5% tak och -2,5% golv med 85% sannolikhet ska räcka i 35 år. 

Eftersom dessa kapitaluttag bara kommer att utgöra ca 60% av min totalinkomst (40% är pension) kan jag tillåta mig att ha ett lägre golv (-5%?) för att öka sannolikheten att lyckas med ett flertal procentenheter (från 85% till en bra bit över 90%). Ett -5%-golv skulle alltså "bara" innebära 3% minskning av totalinkomsten (5% x 60%) när jag endast tar ut golvet.

Då jag tänker gå i pension vid 55 år ska pengarna i så fall räcka till 90 år, vilket verkar lagom.4. Användning av Vanguards modell ihop med utdelningsmodellen

Det ska gå bra att använda Vanguards modell ihop med utdelningsmodellen.

Varje år erhålls utdelningar och om summan av dessa avviker från det uttag som Vanguards modell medger får jag:
  1. Om utdelningarna är mindre - Sälja av lite aktier och plocka ut likviden samt utdelningarna.
  2. Om utdelningarna är större - Återinvestera en del av utdelningarna samt plocka ut resten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar