fredag 1 juni 2018

Månadsuppdatering maj 2018


Maj blev ytterligare en månad där jag tar ännu ett steg närmare friheten. Även denna månad har jag kunnat pricka av ett delmål på målsidan, denna gång att jag de senaste 12 månaderna har levt 5 månader helt på utdelningar.


Inkomster & Sparande

Denna månad blev det en riktigt bra månadslön med 28.128 kr netto p g a övertid. Jag har dock jobbat riktigt mycket, men den mesta extratiden ligger som flextid. Detta kommer jag inte sakna när jag tar klivet ut som pensionär. Eftersom jag betalt kvarskatt på 9.346 kr under månaden räknar jag dock med en lön på bara 18.782 kr netto.

Lönesparandet blir därför "bara" 7.000 kr. Jag kommer ihåg när jag tyckte det var riktigt mycket, vilket var så sent som 2014-2015.

Total inkomst blir därför trots årets 3:e bästa utdelningsmånad en bit under genomsnittsmånaden.

Löneinkomst: 18.782 kr
Utdelningar: 11.890 kr
Sidoinkomst: 0 kr
Total inkomst: 30.672 kr

Lönesparande: 7.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 11.890 kr
Sparande inkl utdelningar: 18.890 kr

Sparkvot: 61,6%

Sparkvoten på rullande 12 månader ligger med sina 62,4% långt över årsmålet 54,0%, så det ser bra ut. Även den mer renläriga sparkvoten exklusive utdelningar ser bra ut med 54,9% på rullande 12.

Utdelningar

Månadens utdelningar blev 11.890 kr och är därmed en liten ökning med 7% eller 836 kr jämfört med förra årets 11.054 kr (för detaljer se Google Spreadsheet).

Utdelning på rullande 12 ökar något från 5.473 kr/mån till 5.542, alltså 69 kr eller 1,27 %. Nu ser jag dock att utdelningarna på rullande 12 planar ut eller t o m kommer att hålla falla tillbaka något under hösten. Detta beror på att jag ersatt många amerikanska kvartalsutdelare (eller oftare) av svenska vårutdelare.
Först nästa vår kommer utdelningarna att öka igen.

För helåret räknar jag upp prognosen igen till 67.000 kr. Jag är verkligen helkass på prognoser och använder mig helst av historiska data.

Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Mitt egna mått Arbetsfridagen flyttar sig 17 dagar bakåt denna månad till 24/7, vilket som jag skrev i inledningen betyder att jag under det senaste året har levt över 5 månader på utdelningar.

Frihetskvoten definieras som:

Erhållna utdelningar / Utgifter = Frihetskvot (rullande 12 mån)

Frihetskvoten ökar kraftigt från 39,59 % till 44,11 %. Se Google Spreadsheet för mer detaljer.

Det är dock absolut så att jag nu börjar snegla mot när jag halva året lever av utdelningar, vilket troligen blir redan under våren 2019.

Portföljvärdet

Under maj har portföljvärdet länge varit över 1,1 MSEK, men trots nya insättningar efter lön var värdet bara 1.094.894 kr 2018-05-31 då börsen sjönk kraftigt i slutet på månaden.

Kortsiktiga fluktuationer av portföljvärdet intresserar mig dock inte nämnvärt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar