fredag 17 november 2017

Utveckling för min totalinkomst

På grund av mitt bankbyte är det ingen ordning på mina investeringar just nu.

Därför tänkte jag i stället delge er utvecklingen av mina nettoinkomster inklusive utdelningar från 2013 till dags dato.

P g a deltidsanställning i kombination med dålig lön (ingen bra kombination) sjönk mina totala inkomster fram till mars 2015 och bottnade på mycket svaga 17.678 kr.

Sedan dess har jag fått heltid och ett hyggligt påslag på arbetslönen, samt det senaste året även fått utdelningsinkomster. Detta har gjort att nettoinkomsten på bara 31 månader (från botten mars 2015 till oktober 2017) stigit med starka 72% (från 17.678 till 30.427 kr). Se diagram nedan.


Fram till decemberlönen kommer nettoinkomsterna nå ca 31.000 kr. Det är lite svårt att sia om den fortsatta utvecklingen för nästa år, men jag tror att arbetslönen, utdelningarna och sidoinkomsterna var en kan komma att öka med runt 1.000 kr/mån. Detta gör att jag till december nästa år kan komma att ligga på en nettoinkomst om 33-34.000 kr, vilket vore en fortsatt stark utveckling, om än inte lika stark som de senaste årens.

En bra utveckling av inkomsten samtidigt som man håller utgifterna i schack gör att sparandet i utdelande aktier ska kunna öka i betydande grad i kronor och även en del i procent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar