fredag 27 oktober 2017

Månadsuppdatering oktober 2017


Precis som förra månaden är denna månad som helhet ganska ointressant och tar mig bara lite närmare oberoende utan att passera några delmål.

Intressantast är nog att jag har bytt banker, http://utdelningssmalanningen.blogspot.se/2017/10/utdelningssmalanningen-byter-banker.html.

Detta har stökat till portföljen men om några veckor är jag nog på spåret igen.

Inkomster & Sparande

Nytt för denna månad är att jag lägger in sidoinkomster. Dessa återfinns bredvid de andra inkomsterna i mitt kalkylblad Sparkvot .Det kan vara ersättning för paneldeltagande och kickback från inköp. I framtiden finns lite stadigare inkomster såsom kassör i brf eller god man-uppdrag och kanske bloggintäkter som möjliga intäktskällor. Möjligheter till sidoinkomster är värt ett eget inlägg när andan faller på. Just denna månad fördelar sig intäkten så här:

Deltagande i intervju: 600 kr
Kickback från inköp (mestadels för företagets räkning...): 300 kr
Total sidoinkomst: 900 kr

Det vore intressant att se hur långt man kan ta detta med sidoinkomster om man gör en satsning. Som ett lämpligt första mål känns 500 kr/mån i genomsnitt.

Denna månad blev det lite mer än en ren månadslön med 27.423 kr på kontot. Bara en liten övertid men heller ingen kostsam frånvaro denna månad.

Månadens utdelningar på 2.163 kr återinvesteras som alltid till 100%.

Totalt blev inkomsterna med 30.486 kr över 30.000 kr för sjätte gången i år, vilket räcker för att inkomsterna på rullande 12 ska öka från 29.904 kr till 30.427 kr och därmed har "drömgränsen" för total inkomst på 30.000 kr nåtts!

Löneinkomst: 27.423 kr
Utdelningar: 2.163 kr
Sidoinkomst: 900 kr
Total inkomst: 30.486 kr

Lönesparande: 18.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 2.163 kr
Sparande inkl utdelningar: 20.163 kr

Sparkvot: 66,1 %

Tanken är att ha exakt en normal nettomånadslön (i år 26.400 kr) kvar på lönekontot dagen innan lön som buffert. Då blir även totala utgifter korrekt beräknade utan att jag behöver föra dagbok över dem.

Månadens sparkvot blev finfina 66,1 %, men sjönk ändå rejält på rullande 12 p g a ett mycket stort lönesparande (24.000 kr) i oktober förra året men är ackumulerat för året med 52,9 % långt över årsmålet 45,0 %  (se Google Spreadsheet för mer detaljer).

Lönesparandet under året har imponerat t o m på mig själv och uppgår totalt till 127.200 kr för årets 10 första månader, vilket är långt över vad jag trodde var möjligt. Jag har dock snålat ganska bra och är väl medveten om att en sparad tusenlapp nu är värd mer vid pension än en sparad tusenlapp om några år.

Utdelningar

Oktober är en av de svagare utdelningsmånaderna men det kom i alla fall in 2.163 kr från Boston Pizza, Hemfosa, Sagax D, Klövern Pref, Coca Cola, Telia och Cisco (för detaljer se Google Spreadsheet).

Jämfört med förra året då enbart 897 kr utdelningar erhölls i oktober så är utvecklingen med +141% dock mycket bra.

Utdelningarna på rullande 12 månader ökade från 3.354 kr/mån till 3.459 kr/mån, vilket med 105 kr/mån antagligen kommer att vara en normal ökning i fortsättningen. Det kan låta lite, men det är en hundralapp extra varje månad resten av mitt liv.


Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Mitt nya mått Arbetsfridagen flyttar sig 2 dagar framåt!, från 9/10 till 11/10. Fortfarande osäkert om den hinner in i september innan årets slut?

Frihetskvoten definieras som:

Erhållna utdelningar / Utgifter = Frihetskvot

Utdelningar och utgifter anges som genomsnitt på rullande 12 månader

Frihetskvoten kan alltså påverkas av förändringar i utdelningar och/eller utgifter.

Frihetskvoten visar alltså hur väl dagens utgifter täcks av dagens utdelningar.

Även frihetskvoten tar ett steg tillbaka från 23,2 % till 22,5 % vilket beror på högre kostnader. Utdelningen stiger dock fortfarande som sagt. Se Google Spreadsheet för mer detaljer.


Portföljvärdet

Portföljvärdet har jag inte koll på alls, utan får reda ut det när bankbytet är helt klart.

Portföljvärdet registreras endast en gång om året (1 jan) och 2017-01-01 var saldot 772.389 kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar